Veikla

  


 Atributika

Padėka

Ženkliukas


Nuostatai

Paskelbta 2022-09-01, 07:45:33

Mokyklos nuostatai


Planavimo dokumentai

2024–2027 m. kultūros programa

2024 m. mokyklos tarybos veiklos planas

2024 m. veiklos planas

2024–2026 m. strateginis planas

2023 m. veiklos planas

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo modelis

2021–2023 m. strateginis planas

2018–2020 m. strateginio plano įgyvendinimo kryptys

2018–2020 metų strateginis veiklos planas

2021 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas

2019 m. veiklos planas

Lyderystės vystymo(si) modelis


Veiklos ataskaitos ir metinės veiklos užduotys

Mokyklos 2022 m. veiklos ataskaita

Mokyklos 2021 m. veiklos ataskaita

Mokyklos 2020 m. veiklos ataskaita

Mokyklos 2019 m. veiklos ataskaita

Mokyklos 2018 m. veiklos ataskaita

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2023 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Loretos Venslavičienės 2023 m. vertinimo išvada

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2022 m. veiklos ataskaita

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2021 m. veiklos ataskaita

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2020 m. veiklos ataskaita

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2019 m. veiklos ataskaita

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiunienės 2018 m. veiklos ataskaita 

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2018 m. veiklos užduotys

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2017 m. veiklos ataskaita


Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis, 2023 m.


Paskatinimai ir apdovanojimai

Mokytojui metodininkui Renarui Bedaliui. Padėka, 2024 m.

Mokytojai metodininkei Vaidai Nevulienei. Padėka, 2024 m.

Mokytojai ekspertei Loretai Venslavičienei. Padėka. 2024 m.

Mokyklos direktorei Laimai Plančiūnienei. Padėka, 2024 m.

Vyresn. mokytojai Jecintai Garbaliauskienei. Padėka, 2024 m.

Naujamiesčio skyriaus mergaičių ansambliui. Padėka, 2024 m.

Mokytojui metodininkui Kęstučiui Plančiūnui. Padėka, 2024 m.

Mokytojai metodininkei Vaidai Nevulienei. Padėka, 2024 m.

Padėka Panevėžio rajono muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestrui, 2023 m.

Mokytojai metodininkei Vaidai Nevulienei. Padėka, 2022 m.

muzikos mokyklos bendruomenei, 2022 m.

Mokytojams Astai ir Audriui Derviniams. Padėkos, 2022 m.

Mokytojai Janinai Mikalkevičienei ir mokiniui Pijui Adomavičiui. Padėkos, 2022 m.

Mokytojai metodininkei Dianai Venckienei. Padėka, 2022 m.

Mokiniui Dominykui Černiauskui. Diplomas, II vieta, 2022 m.

Aurelijai Navikaitei. Laureato diplomas, 2022 m.

Emilijai Dangveckaitei. Laureato diplomas, 2022 m.

Emilijai Dangveckaitei. Laureato diplomas, 2022 m.

Danielei Augulytei. Diplomas, 2022 m.

Austėjai Čepaitytei. Diplomas, 2022 m.

Akordeonininkų orkestrui, mokiniui Dominykui Černiauskui, mokytojai metodininkei Dianai Venckienei. Padėkos, 2022 m.

Tautinių instrumentų orkestrui ,,Žilvitis“. Padėka, 2022 m.

Mokiniui Dominykui Černiauskui. Padėka, 2022 m.

Mokiniui Vakariui Nebilevičiui. Padėka, 2022 m.

Mokytojai metodininkei Dianai Venckienei. Padėka, 2022 m.

Mokytojai metodininkei Vaidai Nevulienei. Padėka, 2022 m. 


Viešieji pirkimai

Muzikos mokykla, vykdydama mažos vertės pirkimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu“ ir jų pakeitimais, bei Panevėžio r. muzikos mokyklos direktoriaus 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-78 patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu. 

2024 m. mažos vertės viešųjų pirkimų planas                      


Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 m. finansinės ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita, I ketv.

20 VSAFAS 4 pr., I ketv.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, I ketv.

Aiškinamasis raštas prie F4, II ketv.

Finansinės būklės ataskaita, II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, II ketv.

VSAFAS 20 pried., II ketv.

8 VSAFAS, III ketv.

12 VSAFAS, III ketv.

13 VSAFAS, III ketv.

20 VSAFAS, III ketv.

Finansinės būklės ataskaita, III ketv.

Finsinių ataskaitų aiškinamasis raštas, III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2019-09-30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinnę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2019-12-31

Finansinės būklės ataskaita (tęsinys), 2019-12-31

Finansinės būklės ataskaita, 2019-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita, 2019-12-31

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys), 2019-12-31

Pinigų srautų ataskaita, 2019-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita, 2019-12-31 


2020 m. finansinės ataskaitos:

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m. rugsėjo 30 d.

Metinės finansinės ataskaitos, 2020 m.


2021 m. finansinės ataskaitos:

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2021 m. kovo 31 d. 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2021 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2021 m. rugsėjo 30 d.

Metinės finansinės ataskaitos, 2021 m.


2022 m. finansinės ataskaitos:

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2022 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2022 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2022 m. rugsėjo 30 d.

Metinės finansinės ataskaitos, 2022 m.


2023 m. finansinės ataskaitos:

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2023 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2023 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2023 m. rugsėjo 30 d.

Metinės finansinės ataskaitos, 2023 m.


2024 m. finansinės ataskaitos:

 


Laisvos darbo vietos

Paskelbta 2024-05-14, 08:59:37

Laisvų darbo vietų nėra.