2023–2024 mokslo metai


Paskelbta 2024-06-12, 08:00:25

 


Paskelbta 2024-06-05, 16:56:03

     Panevėžio rajono muzikos mokyklos solfedžio mokytojai Vaida Nevulienė ir Jecinta Garbaliauskienė tobulino žinias ir kompetencijas seminare, kuris vyko Kupiškio meno mokykloje. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokytoja Indra Scerinienė  pristatė naujus vadovėlius solfedžio ir fortepijono mokytojams. Pirmojoje susitikimo dalyje lektorė išsamiai papasakojo apie I–IV klasėms skirtus solfedžio dalyko vadovėlius, juose panaudotą solfedžio mokymo metodiką, bei vaizdo įrašais pademonstravo, kaip vaikai atlieka įvairias vadovėlių užduotis. Du vadovėlius – III ir IV klasei – parengė Indra Scerinienė, o kitus du – I ir II klasei – tos pačios mokyklos mokytoja Audronė Jakimavičienė. Antrojoje susitikimo dalyje lektorė pristatė taip pat jos pačios parengtą fortepijono pradžiamokslį „Pirmieji pianisto žingsniai“. Dėkojame lektorei už naujus vadovėlius metodines bei praktines rekomendacijas.


Paskelbta 2024-06-04, 17:31:31


Paskelbta 2024-06-03, 09:50:59

Šeimos šventė ,,Labas vasara“

Dalyvavo Upytės skyriaus pučiamųjų klasės mokiniai, mokytojas metodininkas Kęstutis Plančiūnas

Ėriškiai, 2024-05-31


Paskelbta 2024-06-03, 09:03:22

     Gegužės 31 d. Nidoje vyko XXIII Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų orkestrų festivalis ,,TRIMITATIS“. Daugiau nei 500 tautinių instrumentų atlikėjų dalyvavo koncerte ,,Kaip paukščiai žuvims giedojo“, tarp kurių muzikavo ir mūsų muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestras “Žilvitis“, vadovai Asta ir Audrius Derviniai


Paskelbta 2024-06-03, 08:58:19

Džiaugiamės laimėjimais!

     Gegužės 31 d. Kauno r. Meno mokykloje vyko III Tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Baltika – 2024“, kuriame mūsų mokyklą atstovavo kanklių mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės mokinės Emilija Viliūtė ir Lėja Zaikinaitė. Kanklininkės buvo įvertintos II vietos laureato diplomais ir apdovanotos suvenyrais.


Paskelbta 2024-06-03, 08:53:19

     Gegužės 31 d. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje nuaidėjo Paskutinis skambutis 76 laidos abiturientams. Šventėje muzikavo mokytojo metodininko Renato Bedalio mokiniai Vincentas Gavlik ir Martynas Šunta.


Paskelbta 2024-05-31, 09:02:33

     Gegužės 30 d. Krekenavoje vyko tradicinis kanklių mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės mokinių koncertas tėveliams ir draugams ,,Skamba kanklės“.

 


Paskelbta 2024-05-30, 08:09:10

     Krekenavoje gegužės 29 d. mokytojų Sonatos Gaušienės, Nataljos Malyševos, Daivos Tijūnonienės mokiniai – jaunieji pianistai ir smuikininkai pakvietė draugus ir tėvelius į koncertą ,,Pavasario eskizai“.


Paskelbta 2024-05-28, 09:17:07

8 klasės mokinių baigiamasis muzikavimo egzaminas-koncertas 

 

Naujamiesčio skyrius, 2024-05-27

Paskelbta 2024-05-29, 08:13:19

Krekenava, 2024-05-28

Paskelbta 2024-05-30, 08:05:08

2024-05-29, Ramygalos skyrius


Paskelbta 2024-05-27, 08:59:12

Džiaugiamės laimėjimais!

     Gegužės 25 d. mūsų mokyklos mokiniai – Matas Drumžlys (klarnetas, mokytojas Renatas Bedalis, Krekenava) ir Brigita Navickaitė (dainavimas, mokytoja Vaida Nevulienė, Ramygalos skyrius) dalyvavo festivalio – konkurso ,,Už muziką ir vaikystę“ koncerte ,,Kvartetas ir jaunieji talentai“, kuriame muzikavo kartu su Panevėžio muzikinio teatro kvartetu. Sveikiname


Paskelbta 2024-05-27, 08:53:40

     Gegužės 24 d. Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko meninis integruotas projektas ,,Džiazo galerija“, kuriame dalyvavo mokytojos Sonatos Gaušienės pianistų duetas Ailandas Šapnagis ir Emilis Rusinas iš Dembavos skyriaus, mokytojos Nataljos Malyševos mokinys Martynas Simanavičius (Krekenava) ir Naujamiesčio skyriaus mokytojos Janinos Mikalkevičienės mokinys Arminas Gužauskas


Paskelbta 2024-05-27, 08:48:15

Mokomės kitaip

     Mokytoja Vaida Nevulienė gegužės mėnesį pakvietė 2–4 klasių mokinius dalyvauti solfedžio konkursuose  ,,Muzikinėje karuselėje“ Ramygalos skyriuje ir ,,Į muzikos šalį“ Dembavos skyriuje. Mokiniams buvo puiki proga pasitikrinti žinias, bendradarbiaujant įgauti naujų įgūdžių bei patirties.

 


Paskelbta 2024-05-24, 08:56:54

Sveikinome socialinius partnerius

     Gegužės 23 d. muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus bendruomenė sveikino Naujamiesčio lopšelio-darželio ,,Bitutė” bendruomenę su gražiu šios įstaigos gyvavimo 60-ties metų jubiliejumi.


Paskelbta 2024-05-22, 09:59:24

Muzika jungia mūsų širdis

     Gegužės 16 d. Ramygalos skyriuje vyko mūsų mokyklos tradicinis, jau V – asis, šeimyninių duetų ir ansamblių festivalis ,,Brolis ir sesuo“, sulaukęs dalyvių iš visų muzikos mokyklos skyrių. Festivalio iniciatorės mokytojos Diana Labudienė ir Daiva Valkūnienė.


Paskelbta 2024-05-22, 09:07:46

Džiaugiamės draugyste ir galimybėmis muzikuoti kitose mokyklose

     Dembavos skyriaus mokytojos Vaidos Nevulienės 2 klasės mokinė Matėja Mikėnaitė (dainavimas) dalyvavo Panevėžio pradinės mokyklos organizuotame talentų šou ,,Linksmoji gama 2024“.


Paskelbta 2024-05-14, 10:45:34


Paskelbta 2024-05-14, 08:29:27

Integruota muzikos istorijos ir fortepijono pamoka

,,Pasivaikščiokime po Šarlio Kamilio Sen Sanso paryžių“

Naujamiesčio skyrius

2024-05-13


Paskelbta 2024-05-13, 08:07:02

     Gegužės 10 d. Kupiškio meno mokykloje vyko tradicinis Respublikinis konkursas – festivalis ,,Kanklių giesmė“, kuriame kankliavo mokiniai iš Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Rokiškio Rudolfo Lymano, Pasvalio, Panevėžio miesto ir rajono, Kupiškio muzikos ir meno mokyklų. Festivalyje – konkurse muzikavo mūsų mokyklos mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės mokinės: Adrija Andrukaitytė ir Vakarė Masiokaitė, įvertintos II vietos laureato diplomais, Vejeta Žudytė ir Emilija Viliūtė, įvertintos I vietos laureato diplomais.


Paskelbta 2024-05-08, 15:38:07

     2024 m. gegužės 7 d. Panevėžio muzikos mokykloje vyko Aukštaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų moksleivių atranka – konkursas „Už Muziką ir Vaikystę“, kurį organizavo kartu su Panevėžio muzikiniu teatru. Atrankoje – konkurse dalyvavo mūsų mokyklos mokiniai: Brigita Navickaitė 5 kl. (dainavimas, mokytoja metodininkė Vaida Nevulienė, koncertmeisterė Loreta Baublinskienė) ir Matas Drumžlys 2 kl. (klarnetas, mokytojas metodininkas Renatas Bedalis, koncertmeisterė Loreta Baublinskienė ). Džiaugiamės puikiu pasirodymu, laimėjus atranką – konkursą koncertuoti 2024 m. gegužės 25  dieną su Panevėžio muzikinio teatro styginiu kvartetu.

 


Paskelbta 2024-05-08, 12:34:03

Koncertas „Linksmosios natelės“

Ramygalos vaikų lopšelio-darželio „Gandriukas“ ugdytiniams

2024-05-08


Paskelbta 2024-05-08, 08:44:17


Paskelbta 2024-05-07, 08:23:06

Gegužės 6-oji – pasaulinė akordeono diena!

     Pasaulinė akordeono diena minima visose šalyse, kur tik yra grojama šiuo instrumentu. Šią dieną 1829 metais Cyrill Demian Vienoje užpatentavo naują instrumentą – akordeoną. Šią dieną visus akordeono mylėtojus sveikino ir pakvietė paklausyti Krekenavos ir Ramygalos skyrių akordeono klasės mokinių koncerto, mokytoja metodininkė Diana Venckienė.
 


Paskelbta 2024-05-03, 13:43:34

Gegužės 3 d. Ramygalos skyriaus mokiniai ir mokytojai dovanojo koncertą Ramygalos slaugos ligoninės gyventojams


Paskelbta 2024-05-03, 09:02:13

Gegužės 2 d. 17.30 val. muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokiniai ir mokytojai Mamoms ir Močiutėms dovanojo koncertą

„Pavasario žiedas mamai“


Paskelbta 2024-05-03, 08:58:36

     Gegužės 2 d. Krekenavoje įvyko tradicinis IV respublikinis kanklininkų konkursas – festivalis ,,Kankliuokim“, sulaukęs 30 dalyvių iš Biržų Vlado Jakubėno, Kupiškio, Rokiškio Rudolfo Lymano, Pasvalio, Panevėžio, Panevėžio rajono muzikos ir meno mokyklų, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos kanklininkų. Konkurse – festivalyje sėkmingai pasirodžiusieji buvo apdovanoti I, II, III vietų diplomais.


Paskelbta 2024-04-29, 17:06:03

Sveikiname Rimgailę laimėjus trečią vietą tarptautiniame konkurse!

          Balandžio 26 d. Panevėžio muzikos mokykloje vyko Tarptautinis jaunųjų atlikėjų – pianistų konkursas ,,Muzikinis pavasaris“, kuriame dalyvavo virš 30  pianistų iš Lietuvos muzikos ir meno mokyklų: Latvijos, Moldovos ir Ukrainos.  Atlikėjai konkursui privalėjo paruošti du muzikinius kūrinius – Lietuvos kompozitoriaus ir laisvai pasirinktą kūrinį. Jaunuosius pianistus vertino kompetentinga komisija: Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė Vilija Geležiūtė, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė Aušra Kučinskienė, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos fortepijono mokytoja ekspertė Jūratė Vilienė. Konkurse sėkmingai pasirodė muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokytojos Daivos Valkūnienės mokinė Rimgailė Striškaitė, kurios  muzikavimas buvo įvertintas III vietos diplomu. 


Paskelbta 2024-04-29, 08:53:20

     Baigėme vasario – balandžio mėnesiais mokytojos metodininkės Vaidos Nevulienės vykdytą pamokų ciklą „Mokomės pažinti muzikos pasaulį kartu“, kurio tikslas buvo tarpdalykinė integracija, savo žinių ir gebėjimų pritaikymas, patirtinis mokymąsis. Pamokose dalyvavo 2–3 klasių ir 6 klasės Ramygalos skyriaus mokiniai.

   Ugdytiniai aktyviai analizavo savo muzikavimo kūrinius, kūriniuose naudojamas muzikos išraiškos priemones, interpretacijos galimybes. Vyresnieji mokiniai dalijosi savo patirtimis. Džiaugiamės mokinių bendravimu ir bendradarbiavimu.


Paskelbta 2024-04-29, 08:41:14

X šalies džiazo muzikos festivalis „Džiazas ir tortas“


Paskelbta 2024-04-26, 10:23:32

     Balandžio 25 d. 15.00 val. Naujamiesčio skyriuje vyko integruota pamoka ,,Lietuvių liaudies instrumentai ir vokalinės sutartinės“. Dalyvavo1–4 kl. mokiniai. Pamokos tikslas – supažindinti su lietuvių liaudies instrumentais, jų kilmės istorija. Mokėti atskirti (apibūdinti) sutartinės žanrą nuo kitų žanrų dainų. Vykdytojai mokytojai: Asta Dervinienė, Jecinta Garbaliauskienė, Audrius Dervinis.


Paskelbta 2024-04-24, 15:14:08

     2024 m. balandžio 22 d. paskelbti IV respublikinio nuotolinio klarnetininkų solistų konkurso „Clarinetto Virtuoso“ rezultatai. Džiaugiamės mūsų mokyklos mokinių pasiektais rezultatais B kategorijoje: Matas Drumžlys I vietos laureato diplomas, Ema Kairytė II vietos laureato diplomas (mokytojas metodininkas Renatas Bedalis, koncertmeisterė Loreta Baublinskienė). Dėkojame šauniems atlikėjams, jų tėveliams bei mokytojams.


Paskelbta 2024-04-24, 08:19:23

     Balandžio 23 dieną mūsų mokyklos Naujamiesčio skyriaus akordeonistų ansamblis: Gabija ir Fausta Griciūtės, Amanda Mackevičiūtė, Lėja Bartusevičiūtė, Silvija Letulytė, Ugnė Jakševičiūtė, Ugnė Trinkūnaitė ir fleitininkė Aistė Baranauskaitė grojo Panevėžio rajono vietos veiklos grupės konferencijoje ,,Tvarumo link“ Naujamiesčio kultūros namuose-dailės galerijoje. Mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.


Paskelbta 2024-04-24, 08:12:07

     Balandžio 23 d. Krekenavos jaunieji muzikantai grojo mūsų mažiesiems draugams iš Krekenavos lopšelio-darželio ,,Sigutė“.


Paskelbta 2024-04-22, 09:11:16

     2024 m. balandžio 12–22 dienomis vyko IV respublikinis nuotolinis konkursas „Clarinetto Virtuoso“. Konkurse, kurį organizavo Panevėžio r. muzikos mokykla. Dalyvavo 20 moksleivių iš 9 Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, kuriuos vertino: direktoriaus pavaduotoja ugdymui mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė, mokytojas metodininkas Evaldas Laureckas, mokytojas ekspertas Vytis Binkauskas, mokytojas metodininkas Artūras Vrublevskis, mokytojas metodininkas Renatas Bedalis.

IV Respublikinio klarnetininkų solistų konkurso

,,CLARINETTO VIRTUOSO“ LAUREATAI


Paskelbta 2024-04-19, 17:17:38

Džiaugiamės draugyste

     Balandžio 19 d. mokytojos Vijoletos Kirpotienės VIII klasės mokinė Deimantė Ropytė dalyvavo V respublikiniame muzikos ir meno mokyklų antrojo muzikos instrumento (fortepijono) festivalyje ,,Muzikos garsai-2024“, kurį organizavo Panevėžio muzikos mokykla.

 

Padėka Deimantei Ropytei


Paskelbta 2024-04-16, 08:29:05

Naujamiesčio skyriaus 1–4 kl. mokinių koncertas ,,Muzikos garsai“

Naujamiesčio vaikų lopšelio-darželio ,,Bitutė“ ugdytiniams

2024-04-15


Paskelbta 2024-04-16, 08:13:00

     Balandžio 15 d. mūsų mokyklos Naujamiesčio skyriaus akordeonininkų ansamblis ir solistė Aistė Baranauskaitė (fleita), mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė grojo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičiaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje minint Kultūros darbuotojų dieną.

Amanda Mackevičiūtė, Gabija ir Fausta Griciūtės, Lėja Bartusevičiūtė, Ugnė Trinkūnaitė, Ugnė Jakševičiūtė, Silvija Letulytė, Pijus Adomavičius, Aistė Baranauskaitė


Paskelbta 2024-04-15, 07:56:49

     Balandžio 12 d. muzika subūrė visus į tradicinį koncertą ,,Draugystės tiltai“. Krekenavos skyriuje skambėjo įvairių instrumentų atliekami kūriniai: fortepijono, smuiko, akordeono ir klarneto, kurią atliko Vytauto Mikalausko menų gimnazijos ir Panevėžio r. muzikos mokyklos Krekenavos skyriaus mokiniai. Koncertą organizavo Krekenavos skyriaus mokytojos Sonata Gaušienė ir Daiva Tijūnonienė, kartu su Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokytojomis Neringa Meškeliene ir Loreta Steponavičiene.


Paskelbta 2024-04-09, 15:56:21


Paskelbta 2024-04-09, 08:24:17

     Balandžio 5 d. Panevėžio muzikos mokykloje vyko metodinė diena ,,Įtraukusis ugdymas FŠPU programų įgyvendinimo kontekste“, kurioje dalyvavo Panevėžio apskrities muzikos ir meno mokyklų vadovai ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Bartašienė. Džiaugiamės galimybe dalintis patirtimi ir mokytis kartu!


Paskelbta 2024-04-08, 12:10:22

Džiaugiamės laimėjimais!

     Balandžio 6 d. Širvintose vyko 5-asis Nacionalinis Lietuvos akordeonistų konkursas, kuriame sėkmingai pasirodė mokytojos Dianos Venckienės akordeonistų ansamblis – Kornelija Krištopaitytė, Vakaris Nebilevičius, Domantas Augulis, Ričardas Katkus, Kristupas Kaušakys. Savo kategorijoje ansamblis buvo paskelbtas konkurso diplomantu.


Paskelbta 2024-03-29, 10:40:42

     Kovo 28 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Venslavičienė Kėdainių muzikos mokyklos pedagogų bendruomenei vedė seminarą  „Kompetencijomis grįstas ugdymas“.


Paskelbta 2024-03-28, 13:41:13

Džiaugiamės draugyste!

     Kovo 27 d. Krekenavos jaunieji muzikantai, kuriuos paruošė mokytojai Daiva Tijūnonienė, Renatas Bedalis, Loreta Venslavičienė, kartu su Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos mokytoja Dainora Vytaite ir jos paruoštais mokinukais ateinančių Šv. Velykų proga aplankė Krekenavos slaugos ligoninės gyventojus!


Paskelbta 2024-03-28, 12:14:24

     Kovo 27 d. mūsų muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriuje vyko pirmasis respublikinis jaunųjų akordeonistų konkursas ,,Groju pramoginę pjesę“. Dalyvavo 24 mokiniai iš Biržų Vlado Jakubėno, Pasvalio, Panevėžio muzikos mokyklų, Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Panevėžio rajono muzikos mokyklos Ramygalos, Krekenavos ir Naujamiesčio skyrių. Mokiniai atliko po vieną pramoginę pjesę. Konkursą pagyvino mokytojų akordeonisčių kvartetas ir Vytauto Mikalausko menų gimnazijos abiturientė Skaistė Poškutė. Konkursą organizavo mokytojos metodininkės Diana Venckienė ir Janina Mikalkevičienė.


Paskelbta 2024-03-25, 08:07:45

Džiaugiamės laimėjimais

     Kovo 22 d. mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės kanklininkės Lėja Zaikinaitė (Krekenava) ir Vejeta Žudytė (Ramygalos skyrius), atstovavo mūsų mokyklą Šiaulių 1- osios muzikos mokyklos organizuotame III Respublikiniame Antano Žemaičio jaunųjų kanklininkų ir birbynininkų konkurse, kuriame muzikantams reikėjo atlikti du skirtingo charakterio kūrinius. Lėjos muzikavimas A grupėje, Vejetos muzikavimas B grupėje buvo įvertinti II vietos laureato diplomais. Mokytoja Loreta Venslavičienė buvo pakviesta vertinti jaunųjų muzikantų atliekamą konkursinę programą.


Paskelbta 2024-03-21, 07:54:09

     Kovo 20 d. Krekenavoje vyko V šalies styginių instrumentų ir fortepijono jaunųjų atlikėjų festivalis – konkursas ,,Muzikinė mozaika“, kuriame muzikavo jaunieji atlikėjai iš Biržų, Kėdainių, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono muzikos mokyklų, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos. Sveikiname jaunuosius atlikėjus ir jų pedagogus su puikiais pasirodymais.

    Kartu su festivaliu – konkursu startavo kvalifikacijos tobulinimo programos 1-asis modulis ,,Ugdymo(si) organizavimas: įžvalgos, patirtys, metodai ir rekomendacijos siekiant kiekvieno vaiko asmeninės pažangos“. Džiaugiamės galimybe dalintis patirtimi su kolegomis – mokomės kartu!


Paskelbta 2024-03-20, 14:37:41

     Kovo 20 d. 10.30 val. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje vyko Panevėžio miesto ir rajono dainavimo ir dailės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo vaikų  projektas „Dainų ir spalvų karuselė“. Dalyvavo Naujamiesčio skyriaus solistė Ugnė Šemelytė ir jaunių ansamblis, vadovė vyresn. mokytoja Jecinta Garbaliauskienė.


Paskelbta 2024-03-18, 07:51:35

     Kovo 17 dieną Krekenavos parapijos namuose vyko Saulutės Genovaitės Markuckaitės naujos knygos ,,Pabirę žiedai“ pristatymas ir autorės 30-ies kūrybinių metų sukaktis. Renginyje dalyvavo Kristupas Kaušakys ir Dominykas Černiauskas, mokytoja metodininkė Diana Venckienė.


 

 

Dainų dainelė 2024

Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus

solistė Brigita Navickaitė

               Muzika Leonido Abariaus, eilės Juozo Erlicko ,,Širdis“

https://www.facebook.com/LRT.LT/videos/3582654998716133


Paskelbta 2024-03-12, 07:43:52

     Kovo 8 d. Naujamiesćio mokykloje vyko konferencija ,,Mokykla kiekvienam”. Įtraukusis ugdymas: teoriniai požiūriai ir neatrastos galimybės“. Konferencijoje grojo Naujamiesčio skyriaus kanklininkių ansamblis, vyresn. mokytoja Asta Dervinienė.


Paskelbta 2024-03-08, 12:12:50

Grojome Ėriškių senelių globos namuose

2024-03-08

     Dalyvavo muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokinys Arnas Storasta (fortepijonas), Upytės skyriaus vaikų vokalinis ansamblis, vyresn. mokytoja Jecinta Garbaliauskienė ir pučiamųjų instrumentų klasės mokiniai, mokytojas metodininkas Kęstutis Plančiūnas.


 
Paskelbta 2024-03-07, 16:12:11
 

     Kovo 7 dieną 12.00 val. Naujamiesčio kultūros centro – dailės galerijoje vyko Alberto Gursko kaligrafijos darbų ,,Laiškai Lietuvai“ parodos pristatymas ir edukacija. Dalyvavo Naujamiesčio skyriaus akordeonininkų ansamblis ir solistė Aistė Baranauskaitė (fleita), mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.


Paskelbta 2024-03-04, 16:10:16

Festivalio akimirkos

     Pirmąją pavasario dieną Šiaulių „Juventos“ progimnazijos organizuojamame II respublikiniame muzikos ir šokio festivalyje „SKIRIU TĖVYNEI LIETUVAI“ dalyvavo Panevėžio r. muzikos mokyklos medinių pučiamųjų ansamblis (Lukas Januševičius, Džiugas Januševičius, Matas Drumžlys, Darius Liustikas, Lukas Navickas), vadovas mokytojas metodininkas Renatas Bedalis, koncertmeisterė Loreta Baublinskienė. Festivalyje taip pat dalyvavo chorai, ansambliai, solistai, šokėjai iš Pasvalio, Mažeikių, Tauragės, Kelmės rajonų ir Klaipėdos miesto.


Paskelbta 2024-03-04, 08:22:08
 

     Mūsų mokyklos mokytojos metodininkės Vaidos Nevulienės mokinė Brigita Navickaitė kovo 2 d. dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ III – iojo etapo koncertų įrašuose. Dainų dainelės koncertai LRT eteryje bus rodomi kiekvieną sekmadienį 15.45 val., o pirmąjį birželio sekmadienį nuskambės ir laureatų koncertas. Nekantriai lauksime koncerto per LRT televiziją kovo 10 d. 


Paskelbta 2024-03-04, 08:21:47
 

    Kovo 1 d. Anykščių kultūros centre įvyko 2024 m. Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ kanklių koncerto „Skambėkite, kanklės“ tradicinių kanklių perklausa. Perklausoje dalyvavo mūsų mokyklos tradicinių kanklių ansamblis „Kanklytės“, vadovė mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė, kartu su Aukštaitijos kolektyvais iš  iš Anykščių, Panevėžio, Biržų, Utenos, Pasvalio, Molėtų, Visagino, Šalčininkų, Naujosios Vilnios muzikos ir meno mokyklų, kultūros centrų, bendrojo lavinimo  mokyklų –  viso 110 kanklininkų.

     Linkime sėkmės Dainų šventės koncerte „Skambėkite, kanklės“  liepos 2 d. 18 val. Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje Vilniuje.


Paskelbta 2024-02-19, 10:12:57

Džiaugiamės draugyste

     Vasario 15 d. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje vykusiuose dvyliktokų asociacijos metų apdovanojimuose D.A.M.A., grojo mūsų mokyklos mokinys Vincentas Gavlik, mokytojas metodininkas Renatas Bedalis.


Paskelbta 2024-02-15, 11:36:10

Šventinis minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti

Dalyvavo muzikos mokyklos Upytės skyriaus vaikų vokalinis ansamblis,

vyresn. mokytoja Jecinta Garbaliauskienė ir pučiamųjų instrumentų klasės mokiniai,

mokytojas metodininkas Kęstutis Plančiūnas

Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla

2024-02-15


Paskelbta 2024-02-14, 19:07:50

Šventinis minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti

Dalyvavo Naujamiesčio skyriaus akordeonininkų ansamblis ir solistė Aistė Baranauskaitė (fleita),

mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė

Naujamiesčio mokykla

2024-02-14


Paskelbta 2024-02-13, 09:46:14

Fortepijono klasės mokinių koncertas ,,Mano mėgstamiausias kūrinys“

Dalyvavo vyresn. mokytojos Jecintos Garbaliauskienės

fortepijono klasės ir antrojo muzikos instrumento mokiniai

Naujamiesčio kultūros centras – dailės galerija

2024-02-12, 17.30 val.


Paskelbta 2024-02-12, 08:26:07

     Vasario 9 d. Šiaulių Dainų muzikos mokykloje vyko V Respublikinis festivalis „Pramoginė  muzika  ir  tautiniai  instrumentai“, kuriame dalyvavo tautiniais instrumentais muzikuojantys mokiniai iš Kelmės Algirdo Lipeikos, Šiaulių 1-osios, Rokiškio Rudolfo Lymano, Panevėžio, Kupiškio, Akmenės, Kuršėnų muzikos ir meno mokyklų, Šiaulių Sauliaus Sondeckio ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijų. Festivalyje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės mokinės kanklininkės Gintarė Kačėnaitė (Ramygalos skyrius) ir Karolina Žilinskaitė (Krekenava).


Paskelbta 2024-02-09, 08:38:15

Sveikiname

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2024“

II etapo nugalėtoją Brigitą Navickaitę ir mokytoją Vaidą Nevulienę

(Koncertmeisterė Loreta Baublinskienė)

 

 


Paskelbta 2024-02-08, 13:32:00

Solfedžio dalyko mokytojų metodinis susirinkimas

„Solfedžio patikrų užduočių formavimas“

Dalyvavo solfedžio dalyko mokytojai

2024-02-08


Paskelbta 2024-02-07, 16:51:46

Tūkstantmečio mokyklų viešinimo renginys

Dalyvavo medinių pučiamųjų instrumentų ansamblis,

vadovas mokytojas metodininkas Renatas Bedalis,

koncertmeisterė Loreta Baublinskienė

2024-02-07

Panevėžio rajono savivaldybė


Paskelbta 2024-02-05, 08:37:09

     Vasario 3 d. tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“, vadovai Asta ir Audrius Derviniai, sėkmingai dalyvavo 2024 m. šimtmečio Lietuvos dainų šventės ansamblių vakaro ,,Gyvybės medis“ dalyvių atrankoje. Linkime sėkmės Dainų šventėje!


Paskelbta 2024-01-30, 12:38:18

Akimirkos iš  Lietuvos dainų šventės

„Kad giria žaliuotų“ repeticijų ir perklausos


  Paskelbta 2024-01-30, 08:30:58

     Sausio 26 d. Kauno Vyturio gimnazijoje vyko V Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas – 2024“, kuriame varžėsi Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokiniai, besimokantys muzikuoti fortepijonu,  styginiais, pučiamaisiais, tautiniais instrumentais, akordeonu. Mūsų mokyklos mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės mokinės Karolinos Žilinskaitės muzikavimas buvo įvertintas III laipsnio diplomu. Sveikiname!


Paskelbta 2024-01-25, 15:32:48

 

Sausio 24 d. Ramygalos skyriuje vyko mokytojos ekspertės

Loretos Venslavičienės mokinių koncertas

,,Skamba kanklės“


Paskelbta 2024-01-22, 12:33:10

     Sausio 20 d. Vilniuje, Lyros muzikos mokykloje, vyko IV respublikinis akordeono klasės mokinių konkursas ,,Greiti pirštai“. Jame dalyvavo Naujamiesčio skyriaus trečios klasės mokinė Ugnė Trinkūnaitė. Ji atliko Vytauto Burinsko variacijas ,,Strazdo dainelė“ ir užėmė trečią vietą. Mokinę moko mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė. Sveikiname!


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Paskelbta 2024-01-19, 12:49:25


Paskelbta 2023-12-22, 09:01:46

 

 

 

Paskelbta 2023-12-22, 08:16:45

Kalėdinis miuziklas „Prašymas dėl kasšimtmetinių atostogų“

2023-12-21

Paskelbta 2023-12-21, 13:51:25

Dalyvaujame tarptautiniame socialiniame projekte

,,Atsigręžk“

Gruodžio 21 d. Krekenavos jaunieji muzikantai dovanojo koncertą Krekenavos socialinės globos namų gyventojams.

Paskelbta 2023-12-21, 08:15:55

Kalėdinis renginys „Žiemos melodijos“

2023-12-20

Paskelbta 2023-12-20, 08:26:05

Kalėdinis koncertas ,,Žiemos pasaka“

2023-12-19

Paskelbta 2023-12-19, 08:33:59

Kalėdinis koncertas „Muzikinė Kalėdinė dovana“

2023-12-18


Paskelbta 2023-12-18, 09:01:47

Fortepijono klasės mokinių Kalėdinis koncertas

Ramygalos skyrius, 2023-12-15, 17.00 val.


Paskelbta 2023-12-14, 07:36:57

Dalyvaujame tarptautiniame socialiniame projekte

,,Atsigręžk“

Gruodžio 13 d. Ramygalos skyriaus jaunieji muzikantai dovanojo koncertą Ramygalos socialinės globos namų gyventojams.


Paskelbta 2023-12-11, 07:58:08

     Gruodžio 8 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija organizavo respublikinį antro muzikos instrumento (fortepijono) meninį integruotą projektą ,,Europos pulsas“. Dalyviai turėjo atlikti vieną Ispanijos, Italijos, Danijos, Vokietijos ar Anglijos kompozitorių kūrinį. Mūsų mokyklai atstovavo Krekenavos skyriaus mokytojos Sonatos Gaušienės mokinės Austėja Mikulskytė ir Skaiva Lukoševičiūtė ir Naujamiesčio skyriaus mokinė Ugnė Trinkūnaitė, mokytoja Janina Mikalkevičienė.


Paskelbta 2023-12-08, 08:33:11


Paskelbta 2023-12-08, 08:20:19

     Gruodžio 7 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko IX Tarptautinis meninės raiškos mokinių konkursas ,,Iš močiutės skrynios“. Mūsų mokyklos mokytojos Astos Dervinienės Naujamiesčio skyriaus kanklininkė Austėja Čepaitytė įvertinta II-os vietos diplomu, Amelia Guželytė I-os vietos diplomu. Mokytojos Loretos Venslavičienės mokinė Lėja Zaikinaitė (Krekenava) buvo įvertinta II-os vietos diplomu, o Emilija Viliūtė (Krekenava) ir Liepa Kraujalytė iš Ramygalos skyriaus I-os vietos diplomais. Sveikiname.


Paskelbta 2023-12-05, 14:55:24


Paskelbta 2023-12-05, 13:05:37

Muzikos savaitės projekto koncertas „Linksmosios natelės“

Ramygalos lopšelio-darželio ugdytiniams

2023-12-05 


Paskelbta 2023-12-01, 08:53:22

     Lapkričio 29 d. Naujamiesčio skyriuje vyko folklorinės muzikos vakaras ,,Laiko tėkmėje“, inicijuotas mokytojos Astos Dervinienės. Koncertinę programą atliko mokytojos Daivos Tijūnonienės foklorinis ansamblis iš Krekenavos, tradicinių kanklių ansamblis ,,Kanklytės“, vadovė mokytoja Loreta Venslavičienė, Naujamiesčio skyriaus mokytojos Astos Dervinienės kanklininkės, mokytojos Jecintos Garbaliauskienės choristai. Koncerte išgirdome tradicinį lietuvių liaudies instrumentą – ragus, mokytojas Audriaus Dervinis ir jo mokiniai. Tikimės, kad renginys taps tradiciniu ir džiugins klausytojus tradicine lietuviška muzika.


Paskelbta 2023-11-28, 15:46:29


Paskelbta 2023-11-27, 14:44:51

Dalyvaujame tarptautiniame socialiniame projekte

,,Atsigręžk“

 


Paskelbta 2023-11-27, 07:44:59

Kūrybos diena ,,Atrask savyje kompozitorių“

     Lapkričio 24 dieną Krekenavos skyriuje pianino klasės mokiniai atliko savo kūrybos kūrinius. Kūrybos diena ,,Atrask savyje kompozitorių“ jau tampa tradicine, ji vyksta trečius metus ir padeda jauniesiems muzikantams išlaisvinti savo kūrybines mintis ir idėjas.

Mokytoja metodininkė Sonata Gaušienė


Paskelbta 2023-11-23, 16:06:59

     Džiaugiamės draugyste su Krekenavos lopšelio-darželio ,,Sigutė“ bendruomene. Lapkričio 23 d. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salėje vyko mažųjų muzikantų koncertas ,,Linksmosios natelės“ lopšelio-darželio ,,Pelėdžiukų“ ir ,,Kiškučių“ grupių ugdytiniams.


Paskelbta 2023-11-20, 07:48:20

     Lapkričio 17d. Panevėžio r. muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus akordeonistai grojo Naujamiesčio kultūros centro dailės galerijoje. Čia vyko koncertas ,,Mano draugas – fortepijonas“. Koncerto rengėja mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.Paskelbta 2023-11-17, 08:18:14

Kupiškio meno mokyklos mokinių koncertas  „Urtė ir draugai“

     Lapkričio 16 d. Krekenavoje svečiavosi Kupiškio meno mokyklos bendruomenės atstovai. Kupiškietė akordeonistė Urtė Baltakytė, kartu su savo mokytoja eksperte Genovaite Bartaševičiene paruošė koncertinę  edukacinę programą  „Urtė ir draugai“.  Koncerte klausėmės ir klarnetisto Igno Bagdonavičiaus, mokytojas Sauliaus Vilutis, vokalinio ansamblio, mokytoja Audronė Vareikienė, atliekamų kūrinių. Renginio vedėjas Emilis Beinoras supažindino klausytojus su instrumentais.


Paskelbta 2023-11-15, 15:56:57


Paskelbta 2023-11-15, 15:37:02

     Mūsų mokyklos teorinių dalykų mokytojai lapkričio 14 d. tobulino dalykines kompetencijas bei IKT panaudojimo solfedžio pamokose galimybes Pasvalio muzikos mokykloje vykusiame seminare ,,Solfedžio: mokausi, žaidžiu, kuriu“. Seminare gerąja patirtimi dalijosi Pasvalio muzikos mokyklos mokytojas ekspertas Kęstutis Garlauskas bei Kėdainių muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Žaneta Markova.

Foto Bronislavos Mainonienės


Paskelbta 2023-11-13, 07:33:37

 

Panevėžio krašto regioninė dainų šventė „Vario audra“

Dalyvavo pučiamųjų instrumentų orkestras

Vadovai Kęstutis Plančiūnas ir Renatas Bedalis

Panevėžys, ,,Kalnapilio“ arena

2023-11-12


Paskelbta 2023-10-27, 08:24:40

Muzikinis moliūgėlio gimtadienis

Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdytiniams

2023-10-26


Paskelbta 2023-10-27, 08:14:05

 

Pirmokų krikštynos

Krekenava

2023-10-26


Paskelbta 2023-10-24, 07:17:56

     Spalio 19–21 dienomis Naujamiesčio skyriaus akordeonistai Amanda Mackevičiūtė, Arnas Bartusevičius, Gabija Griciūtė, Lėja Bartusevičiūtė, Pijus Adomavičius ir Ugnė Jakševičiūtė dalyvavo XIII tarptautiniame konkurse-festivalyje ,,Baltic voyage 2023“,  kuris vyko kruiziniame laive Talinas-Stokholmas-Talinas. Už J. Shmieder kūrinį ,,Tengo Feeling“ gavo antro laipsnio, o už H. G. Kolz kūrinį ,,Rush hour“ – trečio laipsnio diplomus ir taurę. Dalyvavo pažintinėse ekskursijose po Taliną ir Stokholmą, bendravo su dalyviais iš kitų šalių.

                      Mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė


Paskelbta 2023-10-16, 08:26:37

     Spalio 13 d. mūsų mokyklos kanklininkė Karolina Žilinskaitė, mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė, skambino tradicinėmis kanklėmis Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos tradiciniame projekte „Klojimo teatras“, skirtame Aukštaitijos 700 metų jubiliejui.


Paskelbta 2023-10-06, 11:38:48

Tarptautinė mokytojų diena

Bistrampolio dvaras, 2023 metai


Paskelbta 2023-10-02, 07:32:55

Šventėje  „Po bulviakasio“ grojo Naujamiesčio skyriaus akordeonininkų ansamblis.

Mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.


Paskelbta 2023-09-20, 07:29:20

Edukacinė pamoka pradinukams ,,Gamtos garsai“

 

     Rugsêjo 18 dieną Krekenavoje atsisveikinome su vasara ir pasitikome rudenį klausydami gamtos garsų ir žaisdami liaudiškus žaidimus ir ratelius. Pamokoje dalyvavo pradinio muzikinio ugdymo mokinukai.


Paskelbta 2023-09-18, 14:03:28

     Rugsėjis akordeonistų ansambliui buvo ypatingas. Krekenavos skyriaus akordeonistų ansamblis, mokytoja metodininkė Diana Venckienė, rugsėjo 15–18 dienas praleido Leipcige. Kartu su Pasvalio, Leipcigo akordeonistais dalyvavo Leipcigo Johano Sebastiano Bacho muzikos mokyklos surengtame akordeono muzikos koncerte.
    Visos kelionės metu sklandė puiki nuotaika ir išsiskyrimo jaudulys. Mokinių energija ir sunkus darbas sugeneravo nuostabų rezultatą – atlikti savo programą ir susijungti bendriems kūriniams su Vokietijos akordeonistais.

Paskelbta 2023-09-11, 07:46:39

Naujo stendo ,,Triatlonas“ pristatymas Panevėžio sporto ekspozicijoje

Panevėžio ,,Kalnapilio“ arena, 2023-09-08 15.00 val.

Grojo Naujamiesčio skyriaus akordeonininkų ansamblis, mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė

 

Paskelbta 2023-09-06, 08:05:08

Mokslo ir žinių diena


Paskelbta 2023-08-23, 11:52:57

 

MOKSLO METŲ PRADŽIA IR MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Rugsėjo 1 d. 9.00 val. Upytės skyriuje

Rugsėjo 1 d. 12.00 val. Naujamiesčio skyriuje

Rugsėjo 4 d. 12.00 val. Krekenavoje

Rugsėjo 5 d. 13.00 val. Ramygalos skyriuje 

Rugsėjo 5 d. 17.00 val. Dembavos skyriuje


Paskelbta 2023-08-23, 09:05:34

Rugpjūčio 29 d. 13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis Krekenavoje