2023–2024 mokslo metai


Paskelbta 2024-02-19, 10:12:57
 

Džiaugiamės draugyste

     Vasario 15 d. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje vykusiuose dvyliktokų asociacijos metų apdovanojimuose D.A.M.A., grojo mūsų mokyklos mokinys Vincentas Gavlik, mokytojas metodininkas Renatas Bedalis.


Paskelbta 2024-02-15, 11:36:10

Šventinis minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti

Dalyvavo muzikos mokyklos Upytės skyriaus vaikų vokalinis ansamblis,

vyresn. mokytoja Jecinta Garbaliauskienė ir pučiamųjų instrumentų klasės mokiniai,

mokytojas metodininkas Kęstutis Plančiūnas

Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla

2024-02-15


Paskelbta 2024-02-14, 19:07:50

Šventinis minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti

Dalyvavo Naujamiesčio skyriaus akordeonininkų ansamblis ir solistė Aistė Baranauskaitė (fleita),

mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė

Naujamiesčio mokykla

2024-02-14


Paskelbta 2024-02-13, 09:46:14

Fortepijono klasės mokinių koncertas ,,Mano mėgstamiausias kūrinys“

Dalyvavo vyresn. mokytojos Jecintos Garbaliauskienės

fortepijono klasės ir antrojo muzikos instrumento mokiniai

Naujamiesčio kultūros centras – dailės galerija

2024-02-12, 17.30 val.


Paskelbta 2024-02-12, 08:26:07

     Vasario 9 d. Šiaulių Dainų muzikos mokykloje vyko V Respublikinis festivalis „Pramoginė  muzika  ir  tautiniai  instrumentai“, kuriame dalyvavo tautiniais instrumentais muzikuojantys mokiniai iš Kelmės Algirdo Lipeikos, Šiaulių 1-osios, Rokiškio Rudolfo Lymano, Panevėžio, Kupiškio, Akmenės, Kuršėnų muzikos ir meno mokyklų, Šiaulių Sauliaus Sondeckio ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijų. Festivalyje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės mokinės kanklininkės Gintarė Kačėnaitė (Ramygalos skyrius) ir Karolina Žilinskaitė (Krekenava).


Paskelbta 2024-02-09, 08:38:15

Sveikiname

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2024“

II etapo nugalėtoją Brigitą Navickaitę ir mokytoją Vaidą Nevulienę

(Koncertmeisterė Loreta Baublinskienė)

 

 


Paskelbta 2024-02-08, 13:32:00

Solfedžio dalyko mokytojų metodinis susirinkimas

„Solfedžio patikrų užduočių formavimas“

Dalyvavo solfedžio dalyko mokytojai

2024-02-08


Paskelbta 2024-02-07, 16:51:46

 

Tūkstantmečio mokyklų viešinimo renginys

Dalyvavo medinių pučiamųjų instrumentų ansamblis,

vadovas mokytojas metodininkas Renatas Bedalis,

koncertmeisterė Loreta Baublinskienė

2024-02-07

Panevėžio rajono savivaldybė


Paskelbta 2024-02-05, 08:37:09

     Vasario 3 d. tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“, vadovai Asta ir Audrius Derviniai, sėkmingai dalyvavo 2024 m. šimtmečio Lietuvos dainų šventės ansamblių vakaro ,,Gyvybės medis“ dalyvių atrankoje. Linkime sėkmės Dainų šventėje!


Paskelbta 2024-01-30, 12:38:18

Akimirkos iš  Lietuvos dainų šventės

„Kad giria žaliuotų“ repeticijų ir perklausos


  Paskelbta 2024-01-30, 08:30:58

     Sausio 26 d. Kauno Vyturio gimnazijoje vyko V Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas – 2024“, kuriame varžėsi Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokiniai, besimokantys muzikuoti fortepijonu,  styginiais, pučiamaisiais, tautiniais instrumentais, akordeonu. Mūsų mokyklos mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės mokinės Karolinos Žilinskaitės muzikavimas buvo įvertintas III laipsnio diplomu. Sveikiname!


Paskelbta 2024-01-25, 15:32:48

 

Sausio 24 d. Ramygalos skyriuje vyko mokytojos ekspertės

Loretos Venslavičienės mokinių koncertas

,,Skamba kanklės“


Paskelbta 2024-01-22, 12:33:10

     Sausio 20 d. Vilniuje, Lyros muzikos mokykloje, vyko IV respublikinis akordeono klasės mokinių konkursas ,,Greiti pirštai“. Jame dalyvavo Naujamiesčio skyriaus trečios klasės mokinė Ugnė Trinkūnaitė. Ji atliko Vytauto Burinsko variacijas ,,Strazdo dainelė“ ir užėmė trečią vietą. Mokinę moko mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė. Sveikiname!


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Paskelbta 2024-01-19, 12:49:25


Paskelbta 2023-12-22, 09:01:46

 

 

 

Paskelbta 2023-12-22, 08:16:45

Kalėdinis miuziklas „Prašymas dėl kasšimtmetinių atostogų“

2023-12-21

Paskelbta 2023-12-21, 13:51:25

Dalyvaujame tarptautiniame socialiniame projekte

,,Atsigręžk“

Gruodžio 21 d. Krekenavos jaunieji muzikantai dovanojo koncertą Krekenavos socialinės globos namų gyventojams.

Paskelbta 2023-12-21, 08:15:55

Kalėdinis renginys „Žiemos melodijos“

2023-12-20

Paskelbta 2023-12-20, 08:26:05

Kalėdinis koncertas ,,Žiemos pasaka“

2023-12-19

Paskelbta 2023-12-19, 08:33:59

Kalėdinis koncertas „Muzikinė Kalėdinė dovana“

2023-12-18


Paskelbta 2023-12-18, 09:01:47

Fortepijono klasės mokinių Kalėdinis koncertas

Ramygalos skyrius, 2023-12-15, 17.00 val.


Paskelbta 2023-12-14, 07:36:57

Dalyvaujame tarptautiniame socialiniame projekte

,,Atsigręžk“

Gruodžio 13 d. Ramygalos skyriaus jaunieji muzikantai dovanojo koncertą Ramygalos socialinės globos namų gyventojams.


Paskelbta 2023-12-11, 07:58:08

     Gruodžio 8 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija organizavo respublikinį antro muzikos instrumento (fortepijono) meninį integruotą projektą ,,Europos pulsas“. Dalyviai turėjo atlikti vieną Ispanijos, Italijos, Danijos, Vokietijos ar Anglijos kompozitorių kūrinį. Mūsų mokyklai atstovavo Krekenavos skyriaus mokytojos Sonatos Gaušienės mokinės Austėja Mikulskytė ir Skaiva Lukoševičiūtė ir Naujamiesčio skyriaus mokinė Ugnė Trinkūnaitė, mokytoja Janina Mikalkevičienė.


Paskelbta 2023-12-08, 08:33:11


Paskelbta 2023-12-08, 08:20:19

     Gruodžio 7 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko IX Tarptautinis meninės raiškos mokinių konkursas ,,Iš močiutės skrynios“. Mūsų mokyklos mokytojos Astos Dervinienės Naujamiesčio skyriaus kanklininkė Austėja Čepaitytė įvertinta II-os vietos diplomu, Amelia Guželytė I-os vietos diplomu. Mokytojos Loretos Venslavičienės mokinė Lėja Zaikinaitė (Krekenava) buvo įvertinta II-os vietos diplomu, o Emilija Viliūtė (Krekenava) ir Liepa Kraujalytė iš Ramygalos skyriaus I-os vietos diplomais. Sveikiname.


Paskelbta 2023-12-05, 14:55:24


Paskelbta 2023-12-05, 13:05:37

Muzikos savaitės projekto koncertas „Linksmosios natelės“

Ramygalos lopšelio-darželio ugdytiniams

2023-12-05 


Paskelbta 2023-12-01, 08:53:22

     Lapkričio 29 d. Naujamiesčio skyriuje vyko folklorinės muzikos vakaras ,,Laiko tėkmėje“, inicijuotas mokytojos Astos Dervinienės. Koncertinę programą atliko mokytojos Daivos Tijūnonienės foklorinis ansamblis iš Krekenavos, tradicinių kanklių ansamblis ,,Kanklytės“, vadovė mokytoja Loreta Venslavičienė, Naujamiesčio skyriaus mokytojos Astos Dervinienės kanklininkės, mokytojos Jecintos Garbaliauskienės choristai. Koncerte išgirdome tradicinį lietuvių liaudies instrumentą – ragus, mokytojas Audriaus Dervinis ir jo mokiniai. Tikimės, kad renginys taps tradiciniu ir džiugins klausytojus tradicine lietuviška muzika.


Paskelbta 2023-11-28, 15:46:29


Paskelbta 2023-11-27, 14:44:51

Dalyvaujame tarptautiniame socialiniame projekte

,,Atsigręžk“

 


Paskelbta 2023-11-27, 07:44:59

Kūrybos diena ,,Atrask savyje kompozitorių“

     Lapkričio 24 dieną Krekenavos skyriuje pianino klasės mokiniai atliko savo kūrybos kūrinius. Kūrybos diena ,,Atrask savyje kompozitorių“ jau tampa tradicine, ji vyksta trečius metus ir padeda jauniesiems muzikantams išlaisvinti savo kūrybines mintis ir idėjas.

Mokytoja metodininkė Sonata Gaušienė


Paskelbta 2023-11-23, 16:06:59

     Džiaugiamės draugyste su Krekenavos lopšelio-darželio ,,Sigutė“ bendruomene. Lapkričio 23 d. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salėje vyko mažųjų muzikantų koncertas ,,Linksmosios natelės“ lopšelio-darželio ,,Pelėdžiukų“ ir ,,Kiškučių“ grupių ugdytiniams.


Paskelbta 2023-11-20, 07:48:20

     Lapkričio 17d. Panevėžio r. muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus akordeonistai grojo Naujamiesčio kultūros centro dailės galerijoje. Čia vyko koncertas ,,Mano draugas – fortepijonas“. Koncerto rengėja mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.Paskelbta 2023-11-17, 08:18:14

Kupiškio meno mokyklos mokinių koncertas  „Urtė ir draugai“

     Lapkričio 16 d. Krekenavoje svečiavosi Kupiškio meno mokyklos bendruomenės atstovai. Kupiškietė akordeonistė Urtė Baltakytė, kartu su savo mokytoja eksperte Genovaite Bartaševičiene paruošė koncertinę  edukacinę programą  „Urtė ir draugai“.  Koncerte klausėmės ir klarnetisto Igno Bagdonavičiaus, mokytojas Sauliaus Vilutis, vokalinio ansamblio, mokytoja Audronė Vareikienė, atliekamų kūrinių. Renginio vedėjas Emilis Beinoras supažindino klausytojus su instrumentais.


Paskelbta 2023-11-15, 15:56:57


Paskelbta 2023-11-15, 15:37:02

     Mūsų mokyklos teorinių dalykų mokytojai lapkričio 14 d. tobulino dalykines kompetencijas bei IKT panaudojimo solfedžio pamokose galimybes Pasvalio muzikos mokykloje vykusiame seminare ,,Solfedžio: mokausi, žaidžiu, kuriu“. Seminare gerąja patirtimi dalijosi Pasvalio muzikos mokyklos mokytojas ekspertas Kęstutis Garlauskas bei Kėdainių muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Žaneta Markova.

Foto Bronislavos Mainonienės


Paskelbta 2023-11-13, 07:33:37

 

Panevėžio krašto regioninė dainų šventė „Vario audra“

Dalyvavo pučiamųjų instrumentų orkestras

Vadovai Kęstutis Plančiūnas ir Renatas Bedalis

Panevėžys, ,,Kalnapilio“ arena

2023-11-12


Paskelbta 2023-10-27, 08:24:40

Muzikinis moliūgėlio gimtadienis

Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdytiniams

2023-10-26


Paskelbta 2023-10-27, 08:14:05

 

Pirmokų krikštynos

Krekenava

2023-10-26


Paskelbta 2023-10-24, 07:17:56

     Spalio 19–21 dienomis Naujamiesčio skyriaus akordeonistai Amanda Mackevičiūtė, Arnas Bartusevičius, Gabija Griciūtė, Lėja Bartusevičiūtė, Pijus Adomavičius ir Ugnė Jakševičiūtė dalyvavo XIII tarptautiniame konkurse-festivalyje ,,Baltic voyage 2023“,  kuris vyko kruiziniame laive Talinas-Stokholmas-Talinas. Už J. Shmieder kūrinį ,,Tengo Feeling“ gavo antro laipsnio, o už H. G. Kolz kūrinį ,,Rush hour“ – trečio laipsnio diplomus ir taurę. Dalyvavo pažintinėse ekskursijose po Taliną ir Stokholmą, bendravo su dalyviais iš kitų šalių.

                      Mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė


Paskelbta 2023-10-16, 08:26:37

     Spalio 13 d. mūsų mokyklos kanklininkė Karolina Žilinskaitė, mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė, skambino tradicinėmis kanklėmis Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos tradiciniame projekte „Klojimo teatras“, skirtame Aukštaitijos 700 metų jubiliejui.


Paskelbta 2023-10-06, 11:38:48

Tarptautinė mokytojų diena

Bistrampolio dvaras, 2023 metai


Paskelbta 2023-10-02, 07:32:55

Šventėje  „Po bulviakasio“ grojo Naujamiesčio skyriaus akordeonininkų ansamblis.

Mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.


Paskelbta 2023-09-20, 07:29:20

Edukacinė pamoka pradinukams ,,Gamtos garsai“

 

     Rugsêjo 18 dieną Krekenavoje atsisveikinome su vasara ir pasitikome rudenį klausydami gamtos garsų ir žaisdami liaudiškus žaidimus ir ratelius. Pamokoje dalyvavo pradinio muzikinio ugdymo mokinukai.


Paskelbta 2023-09-18, 14:03:28

     Rugsėjis akordeonistų ansambliui buvo ypatingas. Krekenavos skyriaus akordeonistų ansamblis, mokytoja metodininkė Diana Venckienė, rugsėjo 15–18 dienas praleido Leipcige. Kartu su Pasvalio, Leipcigo akordeonistais dalyvavo Leipcigo Johano Sebastiano Bacho muzikos mokyklos surengtame akordeono muzikos koncerte.
    Visos kelionės metu sklandė puiki nuotaika ir išsiskyrimo jaudulys. Mokinių energija ir sunkus darbas sugeneravo nuostabų rezultatą – atlikti savo programą ir susijungti bendriems kūriniams su Vokietijos akordeonistais.

Paskelbta 2023-09-11, 07:46:39

Naujo stendo ,,Triatlonas“ pristatymas Panevėžio sporto ekspozicijoje

Panevėžio ,,Kalnapilio“ arena, 2023-09-08 15.00 val.

Grojo Naujamiesčio skyriaus akordeonininkų ansamblis, mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė

 

Paskelbta 2023-09-06, 08:05:08

Mokslo ir žinių diena


Paskelbta 2023-08-23, 11:52:57

 

MOKSLO METŲ PRADŽIA IR MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Rugsėjo 1 d. 9.00 val. Upytės skyriuje

Rugsėjo 1 d. 12.00 val. Naujamiesčio skyriuje

Rugsėjo 4 d. 12.00 val. Krekenavoje

Rugsėjo 5 d. 13.00 val. Ramygalos skyriuje 

Rugsėjo 5 d. 17.00 val. Dembavos skyriuje


Paskelbta 2023-08-23, 09:05:34

Rugpjūčio 29 d. 13.00 val. Mokytojų tarybos posėdis Krekenavoje