2022–2023 mokslo metai

 

 

 


Paskelbta 2022-11-30, 13:10:37

Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokinių koncertas

„Ant žiemos slenksčio“ 

Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ ugdytiniams

2022-11-30


Paskelbta 2022-11-23, 08:32:37

Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokinių koncertas „Atsigręžk“ Šv. Juozapo globos namų bendruomenei

2022-11-22


Paskelbta 2022-11-21, 17:11:52

   Sveikiname!

     Lapkričio 19 d. Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje vyko akordeono pramoginės muzikos konkursas „Akordiada“. Mokinės Fausta ir Gabija Griciūtės ir Ugnė Trinkūnaitė ansamblių kategorijoje užėmė trečią vietą (mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė). Jos atliko kompozitoriaus Carl Milocker Tarantella. 

 
 


Paskelbta 2022-11-17, 12:44:50

Koncertas „Linksmosios natelės“

Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ ugdytiniams

2022-11-17

Darželio ,,Sigutė“ direktorė dėkodama pasakė:
Visada labai laukiame muzikos mokyklos mokinių koncerto. Ypač svarbu tai, kad vaikai supažindinami su įvairiais muzikos instrumentais ir išgirsta jų skambesį.
Mūsų mažieji artistai taip pat noriai koncertuoja, pasijunta svarbiais ir susilaukia gausių publikos aplodismentų.


Paskelbta 2022-11-16, 17:17:48

Koncertas „Susitikimas su muzika“

Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdytiniams

2022-11-16


Paskelbta 2022-10-27, 16:15:58

Pirmokų krikštynos

     Spalio 27dieną Krekenavoje vyko ,,Pirmokų krikštynos“. Prieš kiekvienas krikštynas mokykloje didelis sujudimas, kokia gi šiais metais bus ,,muzikos košė“? Pernai buvo rūgšti, dar anksčiau – saldi, o šiemet aštuntokai pagamino sūrią. Didieji mokiniai pirmokams pagrojo ir parodė, kaip jie galės išmokti groti. Šventės pabaigoje pirmokai davė priesaiką: kantriai mokytis, gerbti mokytojus, mylėti muziką ir būti draugiškais.


Paskelbta 2022-10-24, 17:20:24

2022 m. spalio 22 d. Naujamiesčio skyriaus akordeonistų ansamblis dalyvavo IV tarptautiniame

Vaclovo Furmanavičiaus akordeonistų konkurse-festivalyje Naujosios Vilnios muzikos mokykloje Vilniuje.


Paskelbta 2022-10-10, 08:48:38

2022 m. rugsėjo 30 d. Naujamiesčio skyriaus akordeonistai Naujamiesčio dailės galerijoje surengė koncertą Tarptautinei muzikos dienai paminėti, mokytoja Janina Mikalkevičienė.

Paskelbta 2022-10-05, 08:03:43


Paskelbta 2022-10-04, 09:48:05


Paskelbta 2022-09-27, 09:44:45

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija

2022-09-28

Pranešimą ,,Siekiant sėkmingo mokymo(si)“ skaitys mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė

 


Paskelbta 2022-09-21, 16:00:39


Paskelbta 2022-09-19, 13:23:06

     Panevėžio rajono muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestras ,,Žilvitis“ dalyvavo šventiniame koncerte Smilgių etnografinėje sodyboje, kur melodingais ir nuotaikingais kūriniais sveikino savo draugus-Smilgių KC vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapelą ,,Smilgenė“, švenčiančią savo 30-mečio veiklos jubiliejų.


Paskelbta 2022-09-01–05

Mokslo ir žinių diena


Paskelbta 2022-09-01, 07:44:18 Informacija mokyklos bendruomenei

Paskelbta 2022-08-24, 11:21:40

MOKSLO METŲ PRADŽIA IR MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Rugsėjo 1 d. 12.00 val. Naujamiesčio skyriuje

Rugsėjo 1 d. 19.00 val. Upytės skyriuje

Rugsėjo 2 d. 12.00 val. Krekenavoje

Rugsėjo 5 d. 13.00 val. Ramygalos skyriuje 

Rugsėjo 5 d. 16.00 val. Dembavos skyriuje

 

Paskelbta 2022-08-23, 13:03:32 

Rugpjūčio 29 d. 14.00 val. Mokytojų tarybos posėdis Krekenavoje, muziejaus patalpose.


Paskelbta 2022-08-22, 09:47:39

     2022 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 2 d. Panevėžio r. muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus tautinių instrumentų orkestras ,,Žilvitis“ (vadovai Asta ir Audrius Derviniai), dalyvavo Lenkų-Lietuvių kultūrinėje programoje ,,XXI Tatrzanskie Wici“ Jurgove, mažoje Lenkijoje. Mūsų kolektyvas drauge su vietiniais ansambliais, bei svečiais iš kaimyninės Slovakijos ir Ukrainos, miško scenoje atliko savo programą. Nors įkyriai lijo lietus, bet ,,Žilvičio“ muzikantai sulaukė ypatingo žiūrovų ir vietinės spaudos dėmesio. Kalniečiams patiko liaudies orkestro atliekami kūriniai. Orkestras buvo apdovanotas diplomu už aukštą meistriškumą, reprezentuojant lietuvišką kultūrą.

Mokytojas metodininkas Audrius Dervinis


Paskelbta 2022-07-15, 09:29:47

                              Mero pusryčių abiturientams, geriausiai išlaikiusiems                                valstybinius brandos egzaminus šventėje grojo

           

 Kajus Jakaitis 

Dominykas Černiauskas

2022-07-14 11.00 val. Bistrampolio dvaras