Korupcijos prevencija

 


Aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją:

Antikorupcinis švietimas

Antikorupcinio elgesio taisyklės

Mokyklos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Veiksmų mokykloje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Mokyklos bendruomenės etikos kodeksas


Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę mokykloje

Mokytoja metodininkė Diana Venckienė, tel. +370 699 03 607, el. p. diana.venckiene@gmail.com


Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo Tikimybė vykdant viešųjų ir privačių interesų deklaravimo srityje Panevėžio r. muzikos mokykloje (2023 metų)

Korupcijos pasireiškimo tikimybė vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus Panevėžio r. muzikos mokykloje (2022 metų)


Kam ir kaip pranešti apie korupciją?

Elektroniniu paštu muzikosmokyklapr@gmail.com

Paštu adresu Laisvės g. 18, 38310 Krekenavos mstl., Panevėžio r. sav.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai  tel. +370 5 266 33 33


Privačių interesų deklaravimas

Pareigų, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus sąrašas

Deklaruojantis asmuo privačių interesų deklaraciją pildo ir teikia elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) internetinio tinklalapio vtek.lt, nustatant deklaruojančio asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt. Deklaruojama pasirinkus skiltį „Deklaruojančiam“ → „Teikti deklaraciją“ → „Pildyti naują deklaraciją“. Pasirinkti „Einamos pareigos viešajame sektoriuje ir (ar) dalyvavimas pirkimų procedūrose“. Užpildyti deklaraciją ir ją pateikti.

Pildyti, patikslinti ir pateikti privačių interesų deklaraciją, galima čia.