Panevėžio rajono Vaikų muzikos mokykla įkurta 1969 m. rugsėjo 1 d. senojoje Ramygalos pagrindinėje mokykloje. Pirmaisiais metais fortepijono, akordeono klasėse mokėsi 57 mokiniai. Dirbo pirmieji mokytojai: Juozas Dieninis, Rimas Dugnas, Genovaitė Žižiūnienė, Rimantas Radavičius. 1977 m. Vaikų muzikos mokykla persikėlė į Ramygalos vidurinę mokyklą (III aukštą).  r001-008

     1979 m. Krekenavos pradinėje mokykloje įsteigtas pirmasis Vaikų muzikos mokyklos skyrius. Veikė fortepijono, akordeono, trimito klasės. Mokėsi 20 mokinių: iš jų 17 mergaičių ir 3 berniukai. Dirbo 4 pedagogai. 1983 m. suburtas jaunių choras, 1986 m. atidaryta kanklių klasė. 1998 m. Krekenavos sk. perkeltas į Mykolo Antanaičio vidurinę mokyklą.

r001-007

     1994 m. Naujamiestyje, šv. Mato parapijos namuose, įkurtas antrasis Vaikų muzikos mokyklos skyrius. Į pirmą klasę priimta 40 mokinių. Įsteigtos birbynės, akordeono, kanklių, fleitos, fortepijono klasės. 1994 m. įsteigta pučiamųjų instrumentų klasė. 1996 m. susibūrė tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“, 2000 m. – pučiamųjų instrumentų orkestras.

naujamiestis

     Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-134 ,,Dėl Panevėžio rajono Vaikų muzikos mokyklos pavadinimo pakeitimo bei Panevėžio rajono švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo” nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. pakeistas  Panevėžio rajono Vaikų muzikos mokyklos pavadinimas ir mokykla pavadinta Panevėžio rajono muzikos mokykla.


Muzikos mokyklos direktoriai:

1969–1971 m. A. Skvernelis

1971–1979 m. Rimantas Radavičius

1979–1988 m. Stanislava Januškevičienė

1988–1993 m. Sigita Railaitė

 Nuo 1993 m. Laima Plančiūnienė.


2013 m. įgyvendintas projektas „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“. Veikla „Išbandyti pasirenkamojo vaikų ugdymo krepšelio „vaikščiojimo paskui mokinį“ eksperimentinį modelį“.

2013 m. Muzikos mokyklos Ramygalos skyriuje atliktas patalpų remontas. Įrengta pučiamųjų instrumentų klasė.

2014 m. pailginta muzikinio ugdymo programa (trukmė – 4 metai).

2015 m. mokykla pavadinta Panevėžio r. muzikos mokykla.

Nuo 2018-09-01 įgyvendinama nauja NVŠ veiklos sritis – etnokultūra, parengtos šios ugdymo veiklos programos.

2019 m. įgyvendintas projektas „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio r. muzikos mokykloje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. 

2022-09-01 Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje įsteigtas trečiasis muzikos mokyklos skyrius (Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. T-128).

2022-09-01 Dembavos progimnazijoje įsteigtas ketvirtasis muzikos mokyklos skyrius (Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. T-128).


 Mokyklos jubiliejaus šventės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Į pradžią