Veikla

  


 Atributika

Emblema

Ženkliukas

Padėka


Nuostatai

Mokyklos nuostatai


Planavimo dokumentai

Mokyklos 2020 m. veiklos planas

2019–2020 m. m. mokyklos tarybos veiklos planas

Mokyklos 2018 m. veiklos ataskaita

2019–2021 m. kultūros programa

Mokyklos 2019 metų veiklos planas

2018–2020 metų strateginis veiklos planas

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiunienės 2018 m. veiklos ataskaita 

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2018 m. veiklos užduotys

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2017 m. veiklos ataskaita


Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis


Paskatinimai ir apdovanojimai

Mokytojai metodininkei Janinai Mikalkevičienei. Padėka, 2019 m.

Panevėžio r. muzikos mokyklai. Padėka 2019 m.

Mokytojai metodininkei Loretai Venslavičienei. Padėka, 2019 m.

Mokytojui metodininkui Audriui Derviniui. Padėka, 2019 m.

Naujamiesčio skyriaus pedagoginei bendruomenei. Padėka 2019 m.

Mokytojui metodininkui Renatui Bedaliui. Padėka, 2019 m.

Mokytojui metodininkui Kęstučiui Plančiūnui. Padėka 2019 m.

Tautinių instrumentų orkestrui ,,Žilvitis“. Padėka 2019 m. 

Tautiniu instrumentų orkestrui ,,Žilvitis“. Diplomas, II vieta 2019 m.

Tautiniu instrumentų orkestrui ,,Žilvitis“. Padėka 2019 m.

Jungtiniam jaunių chorui. Padėka 2019 m.

Akordeonistų ansambliui. Padėka 2019 m.

Direktorei Laimai Plančiūnienei. Padėka Acknowledgment 2019 m.

Mokytojai metodininkei Janinai Mikalkevičienei. Padėka 2019 m.

Vyresn. mokytojai Jecintai Garbaliauskienei. Padėka 2019 m.

Akordeonistų ansmbliui. Padėka 2019 m.

Muzikos mokyklos bendruomenei. Padėka 2019 m.

Vyresn. mokytojai Sonatai Gaušienei, Padėka 2019 m.

Vyresn. mokytojai Nataljai Malyševai, Padėka 2019 m.

Mokytojai metodininkei Janinai Mikalkevičienei, Padėka 2019 m.

Mokytojui metodininkui Renatui Bedaliui, Padėka 2018 m.

Vyresn. mokytojai Vijoletai Kirpotienei, Padėka, 2018 m.

Jungtiniam jaunių chorui, Padėka, 2018 m.

Mokytojai metodininkei Dianai Labudienei, Padėka, 2017 m.


Viešieji pirkimai

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus ir įvykdytus pirkimus galite rasti CVP IS arba CVPP

2019 m. planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė

Įsakymas „Dėl pripažinimo netekusiu galios įsakymo „Dėl Panevėžio r. muzikos mokyklos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių“ “

Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas


Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų pažyma

2017 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinė paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. paaiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-12-31 duomenis

2018 metų finansinės ataskaitos:

2018 m. II ketv. finansavimo sumų pažyma

2018 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Apskaitos politika

Finansavimo sumos pagal šaltin per ataskaitinį laikotarpį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. finansinės ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita, I ketv.

20 VSAFAS 4 pr., I ketv.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, I ketv.

Aiškinamasis raštas prie F4, II ketv.

Finansinės būklės ataskaita, II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, II ketv.

VSAFAS 20 pried., II ketv.

8 VSAFAS, III ketv.

12 VSAFAS, III ketv.

13 VSAFAS, III ketv.

20 VSAFAS, III ketv.

Finansinės būklės ataskaita, III ketv.

Finsinių ataskaitų aiškinamasis raštas, III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2019-09-30


Laisvos darbo vietos

 Paskelbta 2020-01-07, 15:27:12

 Skelbiama atranka koncertmeisterio pareigoms užimti