Veikla

  


 Atributika

Emblema

Ženkliukas

Padėka


Nuostatai

Paskelbta 2020-09-01, 09:35:08

Mokyklos nuostatai


Planavimo dokumentai

2021–2023 m. strateginis planas

2021 m. veiklos planas

2018–2020 m. strateginio plano įgyvendinimo kryptys

Socialinių kompetencijų ugdymo modelis

Mokyklos 2019 m. veiklos ataskaita

Lyderystės vystymo(si) modelis

Mokyklos 2020 m. veiklos planas

2019–2020 m. m. mokyklos tarybos veiklos planas

Mokyklos 2018 m. veiklos ataskaita

2019–2021 m. kultūros programa

Mokyklos 2019 metų veiklos planas

2018–2020 metų strateginis veiklos planas

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2020 m. veiklos ataskaita

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2019 m. veiklos ataskaita

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiunienės 2018 m. veiklos ataskaita 

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2018 m. veiklos užduotys

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2017 m. veiklos ataskaita


Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis, 2021 m. I ketv.


Paskatinimai ir apdovanojimai

Mokytojai ekspertei Loretai Venslavičienei. Padėka, 2021 m.

Atsiliepimas apie metodinę priemonę ,,Kankliuokim”, 2020 m.

Tautinių instrumentų orkestrui ,,Žilvitis”. Padėka, 2020 m.

Padėka. 2020-01-20

Mokytojai metodininkei Janinai Mikalkevičienei. Padėka, 2019 m.

Panevėžio r. muzikos mokyklai. Padėka 2019 m.

Mokytojai metodininkei Loretai Venslavičienei. Padėka, 2019 m.

Mokytojui metodininkui Audriui Derviniui. Padėka, 2019 m.

Naujamiesčio skyriaus pedagoginei bendruomenei. Padėka 2019 m.

Mokytojui metodininkui Renatui Bedaliui. Padėka, 2019 m.

Mokytojui metodininkui Kęstučiui Plančiūnui. Padėka 2019 m.

Tautinių instrumentų orkestrui ,,Žilvitis”. Padėka 2019 m. 

Tautiniu instrumentų orkestrui ,,Žilvitis“. Diplomas, II vieta 2019 m.

Tautiniu instrumentų orkestrui ,,Žilvitis“. Padėka 2019 m.

Jungtiniam jaunių chorui. Padėka 2019 m.

Akordeonistų ansambliui. Padėka 2019 m.

Direktorei Laimai Plančiūnienei. Padėka Acknowledgment 2019 m.

Mokytojai metodininkei Janinai Mikalkevičienei. Padėka 2019 m.

Vyresn. mokytojai Jecintai Garbaliauskienei. Padėka 2019 m.

Akordeonistų ansmbliui. Padėka 2019 m.

Muzikos mokyklos bendruomenei. Padėka 2019 m.

Vyresn. mokytojai Sonatai Gaušienei, Padėka 2019 m.

Vyresn. mokytojai Nataljai Malyševai, Padėka 2019 m.

Mokytojai metodininkei Janinai Mikalkevičienei, Padėka 2019 m.


Viešieji pirkimai

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus ir įvykdytus pirkimus galite rasti CVP IS arba CVPP

2021 m. numatomų atlikti mažos vertės viešųjų pirkimų planas

Įsakymas „Dėl pripažinimo netekusiu galios įsakymo „Dėl Panevėžio r. muzikos mokyklos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių“ “

Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas


Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 metų finansinės ataskaitos:

2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų pažyma

2017 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinė paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. paaiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-12-31 duomenis

2018 metų finansinės ataskaitos:

2018 m. II ketv. finansavimo sumų pažyma

2018 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Apskaitos politika

Finansavimo sumos pagal šaltin per ataskaitinį laikotarpį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. finansinės ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita, I ketv.

20 VSAFAS 4 pr., I ketv.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, I ketv.

Aiškinamasis raštas prie F4, II ketv.

Finansinės būklės ataskaita, II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, II ketv.

VSAFAS 20 pried., II ketv.

8 VSAFAS, III ketv.

12 VSAFAS, III ketv.

13 VSAFAS, III ketv.

20 VSAFAS, III ketv.

Finansinės būklės ataskaita, III ketv.

Finsinių ataskaitų aiškinamasis raštas, III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2019-09-30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinnę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2019-12-31

Finansinės būklės ataskaita (tęsinys), 2019-12-31

Finansinės būklės ataskaita, 2019-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita, 2019-12-31

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys), 2019-12-31

Pinigų srautų ataskaita, 2019-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita, 2019-12-31

2020 m. finansinės ataskaitos:

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m. rugsėjo 30 d.

Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m.. gruodžio 31 d.

2021 m. finansinės ataskaitos:

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2021 m. kovo 31 d. 


Laisvos darbo vietos

Paskelbta 2021-05-19, 09:30:49

Laisvų darbo vietų nėra