Veikla

  


 Atributika

Emblema

Ženkliukas

Padėka


Nuostatai

Paskelbta 2020-09-01, 09:35:08

Mokyklos nuostatai


Planavimo dokumentai

2022 m. veiklos planas

2021–2023 m. strateginis planas

2018–2020 m. strateginio plano įgyvendinimo kryptys

2018–2020 metų strateginis veiklos planas

2021 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas

2019 m. veiklos planas

2019–2021 m. kultūros programa

Lyderystės vystymo(si) modelis

Socialinių kompetencijų ugdymo modelis

2021–2022 m. m. mokyklos tarybos veiklos planas

2020–2021 m. m. mokyklos tarybos veiklos planas

2019–2020 m. m. mokyklos tarybos veiklos planas

Mokyklos 2020 m. veiklos ataskaita

Mokyklos 2019 m. veiklos ataskaita

Mokyklos 2018 m. veiklos ataskaita

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2020 m. veiklos ataskaita

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2019 m. veiklos ataskaita

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiunienės 2018 m. veiklos ataskaita 

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2018 m. veiklos užduotys

Muzikos mokyklos direktorės Laimos Plančiūnienės 2017 m. veiklos ataskaita


Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis, 2021 m.


Paskatinimai ir apdovanojimai

Ramygalos skyriaus solistei Kornelijai Ragaišytei. Diplomas, 2021 m.

Ramygalos skyriaus solistei Brigitai Navickaitei. Diplomas, 2021 m.

Solistei (Krekenava) Lukrecijai Klevaitei. Diplomas, 2021 m.

Naujamiesčio skyriaus tercetui: Austėjai Čepaitytei, Austėjai Velikytei, Aistei Baranauskaitei. Diplomas, 2021 m.

Mokinei Skaivai Lukoševičiūtei. Padėka, 2021 m.

Mokytojai ekspertei Loretai Venslavičienei. Padėka, 2021 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Viešieji pirkimai

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus ir įvykdytus pirkimus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) arba Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP).

2021 m. numatomų atlikti mažos vertės viešųjų pirkimų planas

Įsakymas „Dėl pripažinimo netekusiu galios įsakymo „Dėl Panevėžio r. muzikos mokyklos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių“ “

Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas


Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 metų finansinės ataskaitos:

2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų pažyma

2017 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinė paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. paaiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-12-31 duomenis

2018 metų finansinės ataskaitos:

2018 m. II ketv. finansavimo sumų pažyma

2018 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Apskaitos politika

Finansavimo sumos pagal šaltin per ataskaitinį laikotarpį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. finansinės ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita, I ketv.

20 VSAFAS 4 pr., I ketv.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, I ketv.

Aiškinamasis raštas prie F4, II ketv.

Finansinės būklės ataskaita, II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, II ketv.

VSAFAS 20 pried., II ketv.

8 VSAFAS, III ketv.

12 VSAFAS, III ketv.

13 VSAFAS, III ketv.

20 VSAFAS, III ketv.

Finansinės būklės ataskaita, III ketv.

Finsinių ataskaitų aiškinamasis raštas, III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita, III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2019-09-30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinnę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2019-12-31

Finansinės būklės ataskaita (tęsinys), 2019-12-31

Finansinės būklės ataskaita, 2019-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita, 2019-12-31

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys), 2019-12-31

Pinigų srautų ataskaita, 2019-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita, 2019-12-31

2020 m. finansinės ataskaitos:

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m. kovo 31 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m. rugsėjo 30 d.

Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys, 2020 m.. gruodžio 31 d.

2021 m. finansinės ataskaitos:

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2021 m. kovo 31 d. 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2021 m. birželio 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, 2021 m. rugsėjo 30 d.


Laisvos darbo vietos

Paskelbta 2022-01-06, 08:18:18

Laisvų darbo vietų nėra