Paskelbta 2023-07-08, 08:57:22

     Liepos 6 d. mūsų mokyklos tradicinių kanklių ansamblis,,Kanklytės“, vadovė kanklių mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė, dalyvavo Šiauliuose vykusiame IX Tarptautiniame folkloro konkurso – festivalio ,,Saulės žiedas“ kanklių muzikos koncerte ,,Skambėkite, kanklės“, skirtame Mindaugo karūnavimo dienai. Kolektyvas Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje atliko koncertinę programą kartu su Lietuvos kanklių stovyklos ,,Skambantys kankleliai“ dalyviais. Kolektyvo vadovė Loreta Venslavičienė buvo šio koncerto dirigentė.Paskelbta 2023-06-12, 10:40:06

XVIII šalies festivalio „Skambėk, jaunyste“

VAIKŲ IR JAUNIMO SIMFONINIO ORKESTRO

(meno vadovas ir dirigentas Kęstutis Plančiūnas)

KONCERTAS

„VIDUDIENIO VARPAI“

2023-06-11

Edukacinės programos šalies vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro dalyviams 

Orientacinis žaidimas ,,Lobio ieškojimas“

2023-06-10

Edukatorės Romualdos Galeckienės edukacinė programa

,,Meniniai odos dirbiniai“

2023-06-09

Viktorina ,,Protų mūšis“

2023-06-08


Paskelbta 2023-06-09, 06:03:04


Paskelbta 2023-06-09, 06:2

Upytės skyriaus mokytojo metodininko Kęstučio Plančiūno mokinių koncertas Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos IV klasės mokinių mokslo metų baigimo šventėje

2023-06-08

4:37

Paskelbta 2023-06-01, 

 

 

Paskelbta 2023-05-30, 09:02:42


Paskelbta 2023-05-30, 08:39:40

Kvartetas ir jaunieji talentai

     Balandžio 28 dienos vakare Panevėžio muzikiniame teatre vyko antrasis festivalio „Už muziką ir vaikystę“ koncertas „Kvartetas ir jaunieji talentai“. Kartu su Panevėžio muzikinio teatro kvartetu grojo Dominykas Černiauskas (mokytoja metodininkė Diana Venckienė) ir Lukas Navickas (mokytojas metodininkas Renatas Bedalis).


Paskelbta 2023-05-30, 08:30:00

Palaikome Dominyko iniciatyvumą ir naujas idėjas

     Gegužės 26 dieną Dominykas Černiauskas (mokytoja metodininkė Diana Venckienė), dalyvavo ir atliko savo kūrybos kūrinį ,,IV Respublikiniame akordeonistų festivalyje – maratone po atviru dangumi ,,TEGYVUOJA AKORDEONAS!“. Festivalis vyko Anykščių Vyskupo skvere prie Antano Baranausko paminklo ir truko 3.30 val. Festivalio finalą apvainikavo jungtinis dalyvių orkestras.


Paskelbta 2023-05-29, 07:42:45
 

Akimirkos iš vaikų vasaros užimtumo ir poilsio programos projekto  „Skambantys kankleliai 2023“

2023-05-28

     Gegužės 27–28 d. Krekenavos Piligrimų centre vyko šalies tradicinių kanklių ,,Skambantys kankleliai“ stovykla. Gegužės 28 d. Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje įvyko kanklių muzikos koncertas „Ką man sakot, kanklelės…“, skirtas krekenaviškiui kanklių meistrui Stasiui Rudžiui paminėti. Koncerte dalyvavo Kęstutis Rudis ir anūkai Žygimantas ir Mindaugas, etnomuzikologė Aušra Trapulionytė Butkauskienė, skambinusi penkiastygėmis kanklėmis, Anykščių kultūros centro radicinių kanklių ansamblis ,,Laumakė“, vadovė Asta Motuzienė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos kanklių ansamblis, vadovė Aušra Butkauskienė, Pasvalio „Svalios“ progimnazijos folkloro ansamblis „Saulutė“, Pasvalio r. Vaškų gimnazijos tradicinių kanklių ansamblis, vadovė Asta Grigaliūnienė, Utenos Užpalių kanklininkų ansamblis „Pasagėlė“, vadovė Jolita Novikienė, Šalčininkų Eisiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos tradicinių kanklių ansamblis ,,Versekėlė“, vadovė Jadvyga Sinkevič, Panevėžio r. muzikos mokyklos tradicinių kanklių ansamblis ,,Kanklytės“, vadovė Loreta Venslavičienė, tautinių instrumentų orkestras ,,Žilvitis“, vadovai Asta ir Audrius Derviniai, jungtinis choras, vadovės Jecinta Garbaliauskienė, Vijoleta Kirpotienė, Vaida Nevulienė, Panevėžio miesto muzikos mokyklos liaudies instrumentų orkestras, vadovai Jolanta ir Vidas Klišiai, solistė Rugilė Garbaliauskaitė. Koncerte dalyvavo virš 80 kanklininkų ir puikūs choristai, skambėjo skudučiai ir birbynės.


Paskelbta 2023-05-29, 07:02:00

     Gegužės 26 d. Krekenavoje įvyko III Respublikinis kanklių festivalis – konkursas ,,Kankliuokim“, kuriame dalyvavo 54 kanklininkės iš Šiaulių, Rokiškio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Panevėžio miesto ir rajono muzikos ir meno mokyklų. Mūsų mokyklą konkurse – festivalyje atstovavo mokytojos Astos Dervinienės kanklininkės solistės ir kanklių ansamblis – Amelia Guželytė, Austėja Čepaitytė, Aušrinė Staišiūnaitė, Aistė Baranauskaitė, mokytojo Audriaus Dervinio mokinė Austėja Velykytė, grojanti lumzdeliu ir mokytojos Loretos Venslavičienės mokinės Lėja Zaikinaitė, Emilija Viliūtė ir Vejeta Žudytė. Kanklininkės buvo įvertintos I laipsnio diplomais.


Paskelbta 2023-05-26, 13:13:18

 

Paskelbta 2023-05-26, 13:04:36

 Koncertas mokyklos bendruomenei „Muzikinės išdaigos“

Dalyvavo muzikos mokyklos Dembavos skyriaus mokiniai

2023-05-25

 


Paskelbta 2023-05-24, 07:55:36

Pamokų ciklas ,,Mokomės kartu“

     Ramygalos skyriuje baigėme, vasario mėnesį pradėtą, pamokų ciklą ,,Mokomės kartru“. Tarpdalykinius ryšius ir patirtinį mokymąsi skatinančiose pamokose dalyvavo Ramygalos skyriaus 1–5klasių visų specialybių mokiniai. Pamokų metu mokiniai atliko muzikavimo pamokose išmoktus kūrinius, juos pristatė bei vertino bendraklasių atlikimą. Analizavo muzikos išraiškos priemones, aptarė atlikimo būdus. Analizuojant taikė solfedžio pamokose įgytas žinias, remdamiesi muzikiniais terminais bei sąvokomis. Mokiniai buvo aktyvūs, iniciatyvūs ir kūrybiški, drąsiai dalijosi įžvalgomis. 


Paskelbta 2023-05-24, 07:45:42
 
     Gegužės 19 d. muzikos mokyklos Dembavos skyriuje vyko šventė ,,Linksmosios natelės“. Šventės metu mokiniai
pasiskirstę komandomis atliko linksmas muzikines užduotis, atsakinėjo į draugų klausimus, piešė Muziką. Aktyviai įsitraukė į muzikines varžybas, tačiau visada laimi draugystė. 

     Muzikos mokyklos Dembavos skyriaus mokinė Matėja Mikėnaitė (mokytoja metodininkė Vaida Nevulienė) gegužės 19 d. dalyvavo Panevėžio pradinės  mokyklos organizuotame Talentų šou ,,Linksmoji gama “. Džiaugiamės gražiais Matėjos pasirodymais.
 Paskelbta 2023-05-23, 08:08:31

Sveikiname laureates!

     2023 metų gegužės 19 dieną Panevėžyje vyko tarptautinis jaunųjų atlikėjų, pianistų, konkursas „Muzikinis pavasarisׅ“. Renginys vyko gyvai ir nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo pianistai iš Lietuvos, Latvijos, Moldovos ir Didžiosios Britanijos. Mūsų mokyklai gyvai atstovavo mokinė Rimgaile Striškaitė. Ji atliko šiuolaikinius lietuvių kompozitorių kūrinius  (mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė). Konkurso vertinimo komisija Rimgailei skyrė I vietą.

     Gegužės 20 dieną Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje vyko respublikinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Muzika nesibaigia”. Jame dalyvavo mokytojos Daivos Valkūnienes mokinė Emilija Dangveckaitė (5 klasė). Ji atliko Johano Sebastiano Bacho ir Aleksandro Gribojedovo kūrinius. Komisija ją įvertino 1 vietos diplomu! 


Paskelbta 2023-05-22, 13:38:10


Paskelbta 2023-05-22, 13:34:38

     Gegužės 20 dieną Naujamiesčio skyriaus akordeonistai: Gabija Griciūtė, Fausta Griciūtė, Pijus Adomavičius, Lėja Bartusevičiūtė, Arnas Bartusevičius dalyvavo ,,Gatvės muzikos dienos“ renginiuose Panevėžyje. Buvo linksma.

 

 


Paskelbta 2023-05-22, 12:24:56

     Integruota muzikos istorijos – muzikavimo instrumento pamoka ,,Muzika – garsų kalba”. Dalyvavo Naujamiesčio skyriaus VII klasės mokiniai ir jų muzikavimo instrumento mokytojai. Rengėja vyresn. mokytoja Jecinta Garbaliauskienė.


Paskelbta 2023-05-22, 08:49:13

     Muzikos mokyklos Upytės skyriaus pučiamųjų instrumentų klasės mokinių pasirodymas Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje vykusioje ,,Šeimos šventėje“. Po koncerto vaikai apžiūrėjo pučiamuosius instrumentus (2023 m. gegužės 19 d., mokytojas metodininkas Kęstutis Plančiūnas).


Paskelbta 2023-05-19, 08:23:57

 

     Džiaugiamės draugyste su Krekenavos lopšelio-darželio ,,Sigutė“  bendruomene.

Gegužės 18 d. Krekenavos muzikos mokyklos jaunieji muzikantai

koncertavo Krekenavos lopšelio-darželio ,,Sigutė“ ugdytiniams.


Paskelbta 2023-05-18, 07:57:04

Sveikiname Dominyką ir Luką

     2023 m. gegužės 13 dieną Panevėžio muzikos mokykloje vyko Aukštaitijos regiono muzikos ir meno mokyklų festivalis – konkursas ,,Už muziką ir vaikystę“ – tai šešių koncertų ciklas, kuriame susivieniję profesionalai scenoje atskleis jaunuosius talentus. Mūsų mokyklą atstovavo Dominykas Černiauskas, mokytoja metodininkė Diana Venckienė ir Lukas Navickas, mokytojas metodininkas Renatas Bedalis. Mokiniai buvo atrinkti pasirodymui kartu su Panevėžio muzikinio teatro styginių kvartetu. Laukiame pasirodymo gegužės 28 dieną 18.00 val.

 

 


Paskelbta 2023-05-16, 08:49:15Paskelbta 2023-05-15, 16:46:40

 

Paskelbta 2023-05-15, 08:45:58

Sveikiname laureates!

     Gegužės 12 d. Anykščių meno mokykloje nuskambėjo II-asis Respublikinis meno ir muzikos mokyklų kanklininkų konkursas-festivalis,,Duetas-23“, sulaukęs virš 50 dalyvių iš Panevėžio miesto ir rajono, Pasvalio, Molėtų, Rokiškio rajono Kamajų miestelio ir Kupiškio meno ir muzikos mokyklų. Konkurse – festivalyje dalyvavo mūsų mokyklos mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės Ramygalos skyriaus antrokės kanklininkės Adrija Andrukaitytė, Adelė Juškaitė, Vakarė Masiokaitė ir trečiokė Vejeta Žudytė. Kanklininkių duetai buvo įvertinti II laipsnio laureatų diplomais.


Paskelbta 2023-05-15, 08:30:04

 


Paskelbta 2023-05-08, 13:30:40


Paskelbta 2023-05-06, 08:43:17

 

Džiazo muzikos festivalis „Džiazas su tortu“

Dalyvavo muzikos mokyklos mokiniai

Ramygalos gimnazijos salė

2023-05-05


Paskelbta 2023-05-05, 07:19:51

Koncertas „Pavasario žiedas Mamai“

Dalyvavo Naujamiesčio skyriaus mokiniai

Naujamiesčio Šv. Mato parapijos namų salė

2023-05-04


Paskelbta 2023-05-04, 16:07:21

Sveikiname ir džiaugiamės Vakario sėkme

     Gegužės 2 dieną Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos organizuotame IV tarptautiniame Algirdo Ločerio akordeonininkų konkurse dalyvavo mokytojos metodininkės Dianos Venckienės mokinys Vakaris Nebilevičius. Džiaugiamės Vakario pasiekimais – III vieta. Mokytoja Diana Venckienė taip pat buvo pakviesta į A2 kategorijos vertinimo komisiją.

Paskelbta 2023-05-03, 14:17:34

Koncertas ,,Muzikos garsai“ Ramygalos lopšelio-darželio ugdytiniams.

Dalyvavo Ramygalos skyriaus I–IV klasių mokiniai.

2023-05-03 

 


Paskelbta 2023-05-02, 08:18:05

Sveikiname !

      Balandžio 28 d. Kupiškio meno mokykloje vyko VIII respublikinis liaudies instrumentų festivalis – konkursas ,,Kanklių giesmė 2023“. Jame dalyvavo kanklininkai iš Panevėžio miesto ir rajono, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio, Biržų muzikos ir meno mokyklų.

     Naujamiesčio skyriaus kanklių ansamblis: Austėja Čepaitytė, Amelia Guželytė, Aušrinė Staišiūnaitė ir lumzdeliu su ansambliu grojanti Austėja Velykytė (vadovai Asta ir Audrius Derviniai) tapo I vietos laureatu, kanklininkė iš Krekenavos Lėja Narkevičiūtė tapo II vietos laureate, o Ramygalos skyriaus kanklininkės Lėja Reinartaitė ir Rugilė Juškaitė tapo I vietos laureatėmis (mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė). Džiaugiamės mažaisiais muzikantais.


Paskelbta 2023-04-28, 08:08:41

Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokinių koncertas

,,Muzikos garsai“ Naujamiesčio lopšelio-darželio ,,Bitutė“ ugdytiniams

2023-04-27


Paskelbta 2023-04-27, 07:40:28

Upytės skyriaus pūtikų pasirodymas

Upytės tradicinių amatų centro svirne visuotiniame gyventojų bendruomenės ,,Upytės žemė“ ataskaitiniame susirinkime


Paskelbta 2023-04-25, 14:20:29

     Balandžio 22 dieną Kėdainių muzikos mokykla organizavo II respublikinį akordeonininkų festivalį ,,Accordionissimo 2023“. Festivalyje dalyvavo mokytojos metodininkės Dianos Venckienės mokiniai: Vakaris Nebilevičius, Kornelija Krištopaitytė, Dominykas Černiauskas. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę ne tik koncertuoti, bet ir pasiklausyti vieno ryškiausio akordeonisto Lietuvoje Laimono Salijaus koncerto ,,Solo be tango“.


Paskelbta 2023-04-24, 09:30:48


Paskelbta 2023-04-24, 07:40:59

TV projektas ,,Tik tai, kas tikra“

Liaudies muzikos dirbtuvės ,,Susieikime kartu“

Naujamiestis

2023-04-21


Paskelbta 2023-04-24, 07:30:17

Dalyvavome respublikiniame festivalyje „Akordeonų fiesta“

     2023 m. balandžio 20 dieną muzikos mokyklos mokytojos metodininkės Dianos Venckienės  akordeonistai dalyvavo AKORDEONŲ FIESTOJE, kuri buvo įspūdinga ir gausi dalyvių skaičiumi. Akordeonų fiestoje pasirodė muzikantai  net iš 9 miestų ir rajonų, kurią organizavo Pasvalio muzikos mokykla. Šventėje sulaukta ne tik puikios muzikos, bet ir gyvo bendravimo, diskusijų ir įdomių pranešimų. Pranešimą „Muzikos mokyklos ugdytinių lyderystės ugdymo patirtis muzikuojant kolektyvuose“ skaitė ir mūsų mokytoja metodininkė Diana Venckienė.


Paskelbta 2023-04-19, 08:46:59


Paskelbta 2023-04-17, 11:06:26

Sveikiname !

     Kauno sakralinėje muzikos mokykloje balandžio 7 d. vyko nuotolinis III tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Laudate pueri“. Konkurse varžėsi Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklų mokiniai vokalistai, mokiniai, muzikuojantys liaudies ir nacionaliniais styginiais instrumentais, mediniais ir variniais pučiamaisiais instrumentais. Instrumentalistai konkurse turėjo atlikti  kūrinį, tinkamą atlikti sakralinėje (bažnytinėje) erdvėje. Šiame konkurse B (solistų) kategorijoje  dalyvavo mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės kanklininkės Lėja Zaikinaitė ir Emilija Viliūtė. Kanklių duetas Karolina Žilinskaitė ir Akvilė Dimičiukaitė varžėsi D (ansamblių) kategorijoje. Mūsų mokyklos kanklininkės Lėjos Zaikinaitės muzikavimas buvo įvertintas diplomanto diplomu, o  Emilijos Viliūtės ir kanklių dueto, Karolinos Žilinskaitės ir Akvilės Dimičiukaitės, muzikavimas  įvertintas  III laipsnio diplomais.


Paskelbta 2023-04-07, 07:34:08

XI šalies akordeono muzikos festivalis „Pavasario spalvos“

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija

2023-04-06 


Paskelbta 2023-04-05, 09:03:29 


 Paskelbta 2023-04-03, 14:58:11

     Kovo 30 d. Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje bibliotekoje vyko konkurso, skirto Lietuvių kalbos dienoms paminėti „Neatrasti lietuvių kalbos lobiai“ finalinis renginys. Jame grojo Naujamiesčio skyriaus akordeonistai. Mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.


Paskelbta 2023-04-03, 14:57:59

Sveikiname !

   

        2023 m kovo 25–31 d. Utenos meno mokykloje įvyko respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „NAUJIEJI ATRADIMAI“. Konkursas sulaukė 500 dalyvių iš 103 Lietuvos ugdymo įstaigų ir tapo vienu didžiausių Lietuvos nuotolinių muzikinių konkursų. Šiuo renginiu buvo siekiama įgalinti virtualią erdvę naujųjų talentų atradimui, vaikų atlikimo džiaugsmo ir meistriškumo puoselėjimui. Visą savaitę dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga vertinimo komisiją, sudaryta iš garsiausių Lietuvos pedagogų ir atlikėjų.

        Panevėzio rajono muzikos mokyklai atstovavę jaunieji atlikėjai pasiekė puikių rezultatų:

Fortepijonas:

Rimgaile Striškaitė, II vietos laureato diplomas

Gabija Vasiliauskaitė, II vietos laureato diplomas

Emilija Dangveckaite II vietos laureato diplomas

Mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė

Pučiamieji ir mušamieji instrumentai

Austėja Velykytė, III vietos laureato diplomas

Akordeonas:

Ignas Jakaitis, II vietos laureato diplomas

Kornelija Krištopaitytė ir Dominykas Černiauskas, II vietos laureato diplomas

Vakaris Nebilevičius, III vietos laureato diplomas


Paskelbta 2023-04-03, 14:57:25

     Sveikiname !

     2023 m. m. kovo 17–31 d. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje vyko Respublikinis IV klasės kanklininkų nuotolinis konkursas „AKIMIRKOS ŽAISMAS 2023“, kuriame dalyvavo 56 kanklininkės iš šalies muzikos ir meno mokyklų. Konkurso nuostatuose buvo nurodyta atlikti mintinai privalomą Jolantos  Sabonienės pjesę  „Pavasaris“. Konkurse dalyvavo mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės mokinė Ugnė Lapinskaitė. Kanklininkės  muzikavimas buvo įvertintas III laipsnio diplomu. 


Paskelbta 2023-04-03, 12:09:17 

     II respublikinis fortepijoninės muzikos jaunųjų atlikėjų festivalis ,,Klavišų mozaika“ Dalyvavo 7 klasės mokinė Deimantė Ropytė, vyresn. mokytoja Vijoleta Kirpotienė. (Pasvalio muzikos mokykla, 2023-03-31).


Paskelbta 2023-03-31, 08:36:54

Metodinė diena

     Kovo 30 d. Kėdainių muzikos mokykloje vyko Respublikinis seminaras ,,Teorinių ir praktinių žinių pritaikymas. Motyvacija grojant tautiniais instrumentais“, kuriame mūsų mokyklos kanklių mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė kartu su kanklių mokytojomis iš Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos, Kauno I-osios muzikos mokyklos, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos,  Radviliškio muzikos mokyklos, Vilkaviškio muzikos mokyklos, Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos, Panevėžio muzikos mokyklos dalinosi patirtimi ir skaitė pranešimą „Ugdymo(si) proceso sėkmę lemiantys veiksniai“. Kartu su mokytojais į seminarą vyko ir minėtų mokyklų mokiniai, kurie mokytojų seminaro metu dalyvavo  edukacinėse veiklose, o po mokytojų seminaro surengė gražų tautinių instrumentų draugystės koncertą. Koncerte dalyvavo krekenaviečių kanklininkių duetas – Akvilė Dimičiukaitė ir Karolina Žilinskaitė, kurios koncerte atliko du kūrinius  Česlovo Sasnausko „Kur bėga Šešupė“ ir Džonn  Lennon, Paul McCartney „Yesterday“, mokytojos pritaikytus kanklių atlikimui


Paskelbta 2023-03-29, 08:14:23

TV projektas ,,Tik tai, kas tikra“

Etnokultūrinės dirbtuvės ,,Kas po mano sodelį vaikščiojo“

Krekenava

2023-03-28


Paskelbta 2023-03-24, 08:57:57

TV projektas ,,Tik tai, kas tikra“

Chorinės muzikos laboratorija ,,Giedu dainelę”

Ramygalos kultūros centras

2023-03-23


Paskelbta 2023-03-24, 08:42:19

     Kovo 23 d., Krekenavoje skambėjo mūsų mokyklos mokytojų Sonatos Gaušienės, Nataljos Malyševos ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokytojų Neringos Meškelienės ir Jūratės Skuodienės organizuotas Panevėžio rajono ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos bendras mokinių koncertas ,,Draugystės tiltas“. Koncerte skambėjo ir vokalas, ir fortepijonu, violončele, akordeonu, kanklėmis atliekama muzika. Mokiniai džiaugėsi galimybe koncertuoti draugams.


Paskelbta 2023-03-21, 08:48:39

        Kovo 18–19 d. Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje vyko Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos (LMTA) organizuotas XV Nacionalinis Jono Švedo konkursas, kuriame dalyvavo ir  mūsų mokyklos mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės II klasės mokinė kanklininkė Emilija Viliūtė. Konkurso dalyvius vertino LMTA docentės Aistė Bružaitė, Jolanta Babaliauskienė, Aušrelė Juškevičienė, dr. Regina Marozienė ir Klaipėdos fakulteto lektorė Ingrida Kurienė. Galimybę groti šiame konkurse turėjo tik regioninio turo laureatai. Konkurse  dalyvavo 186 mokiniai, grojantys kanklėmis, lumzdeliais, birbyne, skrabalais. Emilijai buvo įteikta Nominacija „Jauniausia konkurso dalyvė“ ir rėmėjų prizas – knyga, stalo žaidimas ir saldumynai. Linkime  sėkmės ir kituose konkursuose!


Paskelbta 2023-03-20, 07:57:31

     Kovo 17 dieną mokyt. Vijoletos Kirpotienės mokinė Deimantė Ropytė puikiai pasirodė Panevėžio muzikos mokyklos organizuotame IV Respublikiniame muzikos ir meno mokyklų antrojo muzikos instrumento (fortepijono) festivalyje ,,Muzikos garsai 2023“, skirtame  Panevėžio muzikos mokyklos 75-mečiui.


Paskelbta 2023-03-14, 14:55:57

Apie tuos, kuriems melodija savam krašte – ir laisvė, ir palaima, ir malda

 

     Nepraėjus nė porai savaičių po jaudinančių Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 33-iųjų metinių iškilmių, trys Panevėžio rajono švietimo ir kultūros organizacijos – VšĮ Aukštaitijos RTR, Panevėžio rajono muzikos mokykla bei Panevėžio rajono švietimo centras – vėl kviečia draugėn skelbdamos, kad kovo 23 d. Ramygaloje prasideda projektas „Tik tai, kas tikra“.

 PALIKIMAS – ATEIČIAI

   „Tik tai, kas tikra“ – viešosios įstaigos Aukštaitijos RTR – didžiausią dėmesį skiriančios kultūriškumo ir pilietiškumo puoselėjimui, edukaciniam turiniui – inicijuotas projektas. Sumanyta: sukurti keturias televizijos laidas (po vieną iš  trijų didžiausių muzikos mokyklos skyrių ir vieną – idėją apibendrinančią). Tai  vaizdo pasakojimai apie kartų bendrystę, šeimas, vienijamas muzikos, senelių ir tėvų pavyzdį, įkvėpusį vaikus muzikuoti, galimybę gyventi kitokį – šviesesnį – gyvenimą, kurį suteikė muzika, įpareigojusi aplink save telkti visą kaimo bendruomenę.

     Savaime suprantama, kad nė viena istorija neapsieis be pagrindinio herojaus ar net kelių. Juos sups ne mažiau svarbūs ir antro, ir trečio plano atlikėjai (jei naudotume teatrinius terminus), daugybė pagalbininkų, patarėjų, tiesiog esančių toje pačioje erdvėje, gyvenančių tame pačiame laike, bendraminčių, o kartais – tiesiog supratingų stebėtojų. Visi  labai reikalingi. Nes palikimą ateičiai kuriame dabar.

NENUSTOTI: MOKYTIS IR MOKYTI

     „Tik tai, kas tikra“ sukursime kartu. Tiesiog susiėję ir prakalbę – vienąsyk balsu, kitąsyk – instrumentu. Suklusę ir nustebę, kaip ir kiek gebame. Visi: jauni ir išmintimi turtingi, klausiantys ir išgyvenę, išjautę atsakymus į tuos klausimus. Neatsitiktinai į renginius ypač kviečiami Panevėžio rajono švietimo centro vienijami Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojai. Juk tokia daugybė – net dvidešimt du – rajone veikiantys dekanatai skleidžia žinią: vyresnieji nori nenustoti mokytis, aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime, jiems rūpi saugoti, auginti tradicijas, dalintis žiniomis su jaunaisiais, mokytis vieniems iš kitų. Kartų (vaikų – tėvų – senelių) ryšio stiprinimui, kurio viena tvirčiausių gijų – kultūriškumas ir tradicinių vertybių puoselėjimas. Jaunimas ir senjorai bus kviečiami kartu įsitraukti į kultūrines veiklas, į dirbtuves.

    Išskirtine diena taps koncertas Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje. Visos Lietuvos žiūrovai pamatys ilgus metus kurtos ir turtintos Muzikos mokyklos tradiciją – Motinos dienai skirtame renginyje į sceną kopti šios ugdymo įstaigos kolektyvams. Šįsyk tai bus proga muzikuoti visiems projekto dalyviams, vietos bendruomenei, Panevėžio rajono gyventojams.

LAUKIAME, KAD KARTU SKELBTUME DŽIAUGSMĄ

    Visą pavasarį švęsime muziką, kovą ir balandį rinkdamiesi Ramygaloje, Krekenavoje, Naujamiestyje, o kulminaciniam sąskambiui – Krekenavos bazilikoje. Gegužę TV ekranuose žiūrėsime, kaip mums pavyko.

Laukiame visų, kurie tiki, kad melodija savam krašte – ir malda, ir palaima, ir dienos lengvumas, ir šviesa, ir laisvė.

Kovo 23 d. – Ramygalos kultūros centre – Panevėžio rajono muzikos mokyklos jaunių choro pasirodymas ir chorinio dainavimo mokymai.

Kovo 28 d. – Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salėje – Panevėžio rajono muzikos mokyklos folklorinio ansamblio pasirodymas ir etnokultūrinės dirbtuvės renginio dalyviams.

Balandžio 21 d.– Naujamiesčio parapijos namų salėje – Panevėžio rajono muzikos mokyklos Tautinių instrumentų orkestro „Žilvitis“ koncertas ir kūrybinės dirbtuvės.

Gegužės 28 d. – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje – bendras visų projekto „Tik tai, kas tikra“ dalyvių koncertas.


Paskelbta 2023-03-14, 12:48:16


Paskelbta 2023-03-13, 12:57:08

     Kovo 10 d. Krekenavos kanklių ansamblis (mokyt. ekspertė Loreta Venslavičienė) dalyvavo XII tarptautiniame ansamblinio muzikavimo konkurse ,,Lietuva, aš už muziką“. Kanklininkės buvo pačios jauniausios konkurso dalyvės, kurios atliko Česlovo Sasnausko „Kur bėga Šešupė“ ir John Lennon ir Paul McCartney „Yesterday“. Mokinės džiaugėsi turėjusios galimybę pasirodyti kartu su kitais muzikantais iš Lietuvos ir Latvijos. Kanklininkių  muzikavimas buvo įvertintas padėka.


Paskelbta 2023-03-10, 15:04:54

Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje

skambėjo pučiamųjų instrumentų muzika

 

     2023-03-10 11.00 val. Muzikos mokyklos Upytės skyriaus mokiniai grojo Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai – skirtame minėjime. 


Paskelbta 2023-03-09, 17:13:45

Koncertas „Grojame Lietuvai“

     Saulėtą, bet šaltą kovo 9 dieną Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salėje skambėjo muzika. Į koncertą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, susirinko gausus būrys klausytojų. Skambėjo fortepijono, kanklių, akordeono, smuiko, klarneto, saksofono ir chorinė muzika. Jaunieji Panevėžio rajono muzikos mokyklos Krekenavos skyriaus atlikėjai grojo lietuvių liaudies, klasikos, o taip pat šiuolaikinių kompozitorių kūrinius.


Paskelbta 2023-03-08, 07:55:27

Metodinė diena

„Muzikos ir meno mokyklų vadovų vaidmuo kaitos paradigmoje“

Panevėžio muzikos mokykla

2023-03-07


Paskelbta 2023-03-06, 07:45:18

IX Kauno krašto akordeonistų festivalis-maratonas

 

Dalyvavo Naujamiesčio skyriaus akordeonistų ansamblis (mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė) ir Kornelija Krištopaitytė, Dominykas Černiauskas (Krekenava, mokytoja metodininkė Diana Venckienė).

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija

2023-03-04


Paskelbta 2023-03-03, 11:34:30

 

Pradėjome pamokų ciklą ,,Mokomės kartu“

     Vasario 27 d. Ramygalos skyriuje pradėjome pamokų ciklą ,,Mokomės kartu“. Pamokų tikslas skatinti tarpdalykinius ryšius bei patirtinį mokymąsi. Pamokoje aktyviai dalyvavo  4 klasės mokiniai Brigita Navickaitė (mokyt. Vaida Nevulienė),  Lukas  Trumpickas,  Rugilė Juškaitė (mokyt. Loreta Venslavičienė), Indraja Striškaitė (mokyt. Daiva Valkūnienė), Rytas Liužinas (mokyt. Kęstutis .Plančiūnas). Mokiniai kūrybiškai pristatė bei atliko muzikavimo pamokose išmoktus kūrinėlius. Visi bendrai juos analizavo, komentavo atlikimą bei aptarė kūriniuose naudojamas  muzikos išraiškos priemones, interpretacijos galimybes. Aiškinomės,  kaip solfedžio pamokose įgytas žinias pritaikyti muzikavimo pamokose.


Paskelbta 2023-03-02, 07:27:54

Dalyvavome tarptautiniame socialiniame projekte ,,Atsigręžk“

     Panevėžio rajono muzikos mokykla jau 4 metus dalyvauja Tarptautiniame socialiniame projekte ,,Atsigręžk“, kurį globoja ponia Diana Nausėdienė, projekto partneris Lietuvos Nacionalinis Operos ir Baleto teatras. Vienas iš daugelio projekto tikslų – atkreipti dėmesį į senelių globos namuose gyvenančius senolius ir ligoninėse sunkias ligas besigydančius bei į neįgaliųjų problemas. Šis projektas primena, kaip svarbu auklėti mūsų vaikus gerumo, atjautos dvasia, skatinti užuojautos ir supratimo išraišką tiems, kam gyvenimas atseikėjo mažiau laimės, įdiegti tradicinį bendradarbiavimą tarp muzikos mokyklų, socialinių globos namų, socialinių šeimų, ligoninių, praskaidrinti ligonių, negalią turinčių ir gyvenimo saulėlydyje atsidūrusių žmonių kasdienybę ir formuoti sveiką visuomenės požiūrį į šią mūsų visuomenės dalį.

   2022-11-22 Panevėžio rajono muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokiniai koncertavo Panevėžio Šv. Juozapo globos namų bendruomenei, 2022-12-15 Krekenavos skyriaus mokiniai surengė koncertą Krekenavos socialinės globos namų bendruomenei.


Paskelbta 2023-02-28, 08:16:53

Projektas „Mokausi pats – mokau kitus“

     Vasario 23–27 dienomis vykdėme pamoką – projektą „Mokausi pats – mokau kitus“. Į šį projektą aktyviai įsitraukė mokyt. Dijanos Venckienės krekenaviškiai akordeonistai – pirmokai Vytenis Fiodorovas ir  Jonas Paškevičius, III  klasės mokinys Vakaris Nebilevičius,  V klasės – Vytautas Pranckevičius,  VII klasės – Kristupas Kaušakys. Ramygalos skyriuje dalyvavo mokytojos Loretos Venslavičienės antrokės kanklininkės Adrija Andriukaitytė ir Adelė Juškaitė. Pamokos tema – muzikinio teksto mokymasis ir mokymosi veiksniai. Pamokoje – projekte buvo naudojami metodai: muzikos atlikimo klausymasis, demonstravimas, pakartojimas, analizavimas, pokalbis, komentaras, vaizdinių metodas. Mokytojos skatino kiekvieną projekto dalyvį ne tik drąsiai išsakyti mintis, bet ir mokėti klausytis, naudoti tinkamą muzikinį žodyną,  nebijoti klausti ir visiems ieškoti atsakymų, aktyviai stebėti ir vertinti. Jaunieji muzikantai,  kurie mokėsi ir mokė vieni kitus,  išskyrė  svarbias muzikos raiškos priemones: melodiją, ritmą, metrą, tempą, dinamiką, dermę. Kiekvienas dalyvis pripažino, kad norint atlikti muzikinį kūrinį kiekvienam būsimam muzikantui labai svarbu  gerai pažinti muzikinį tekstą, žinoti ritmines natų vertes, turėti gerus muzikavimo įgūdžius, žinoti galimus muzikinio kūrinio emocinės raiškos būdus. Kitas projekto – pamokos  „Mokausi pats – mokau kitus“ užsiėmimas vyks kovo mėnesį. 


Paskelbta 2023-02-27, 08:13:38

Džiaugiamės gražiais mokinių pasirodymais

     2023 m. vasario 24 d. Dembavos skyriaus solistė Matėja Mikėnaitė (mokytoja metodininkė Vaida Nevulienė) ir Naujamiesčio skyriaus mergaičių vokalinis ansamblis (vyresn. mokytoja Jecinta Garbaliauskienė) dalyvavo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos  organizuotame festivalyje ,,Dainų ir spalvų karuselė“. Festivalio tikslas – skatinti vaikų meninę raišką, ugdyti vertybines nuostatas, originalumą bei aktyvinti formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą.

       Festivalio metu išgirdome daug gražių, linksmų dainelių, pasigrožėjome vaikų pieštais piešiniais. Į namus dainorėliai grįžo gavę diplomus, maišą saldainių, pilni įspūdžių ir labai laimingi .


Paskelbta 2023-02-27, 08:12:22

Dalyvavome konkurse, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

     2023 m. vasario 10 d. Ramygalos skyriaus etninio muzikavimo mokiniai Austėja Krauzaitė, Lukas Trumpickas (mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė) ir Naujamiesčio skyriaus akordeonininkė Gabija Griciūtė (mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė) dalyvavo Alytaus rajono  meno ir sporto mokyklos XII Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Linksmoji polkutė 2023“. Austėja tapo konkurso diplomante. Kanklininkė atliko krekenaviškės Onos Rudienės ,,Polką“, Lukas Trumpickas, atliko  S. Kručo Valsą  „O kad turėtau aukso kalnus“, Gabija pagrojo Eduardo Balčyčio ,,Laikrodėlio  polką“.  Mokiniai buvo apdovanoti diplomais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Paskelbta 2023-02-23, 12:09:38

     Vasario 22 d. 11 val. Lietuvos Nacionalinio kultūros centro Didžiojoje salėje įvyko 2024 m. Dainų šventės kanklių koncerto „Skambėkite kanklės“ programos pristatomasis seminaras, kuriame dalyvavo  mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė.

    Programą pristatė koncerto „Skambėkite kanklės“ programos meno vadovė Regina Marozienė ir režisierius Aleksandr Špilevoj. Dalyvavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kanklių ansamblis (vadovė doc. dr. Aistė Bružaitė), Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos kanklių ansamblis (vadovė mokytoja ekspertė Regina Vaišnorienė).

    Šiais metais liepos 6 d. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje planuojamas 2024 m. Dainų šventės koncertas „Skambėkite kanklės“, kuriame dalyvaus mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės tradicinių kanklių ansamblis „Kanklytės“.


Paskelbta 2023-02-22, 08:05:02

Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus jaunieji akordeonininkai grojo Naujamiesčio mokyklos Užgavėnių šventėje.


Paskelbta 2023-02-15, 08:02:38

Muzikos rašto diena

     Vasario 11 d. Ramygalos skyriaus mokinė Brigita Navickaitė (mokytoja metodininkė Vaida Nevulienė) dalyvavo Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos organizuotame IV respublikiniame muzikos ir meno mokyklų Rimtauto Kašponio vardo festivalyje „Linksmasis pratimėlis“. Festivalio tikslas – ugdyti moksleivių meninę saviraišką, techninius ir sceninius gebėjimus, bei plėtoti mokytojų bendradarbiavimo praktiką ir dalykinę kompetenciją.


Paskelbta 2023-02-14, 08:05:52

Mokykloje sistemingai vyksta darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

     Vasario 13 d. Naujamiesčio šv. Mato parapijos salėje vyko seminaras praktikumas ,,Fonograma – papildoma priemonė individualioje muzikos pamokoje“. Lektorius – Vievio meno mokyklos akordeono mokytojas Andrius Šimkus. Seminarą sudarė trys dalys: teorinė, praktinė ir mokinių bei mokytojo koncertas. Mokytojas pateikė vertingos informacijos apie fonogramų kūrimą ir jų panaudojimą muzikos pamokoje.


Paskelbta 2023-02-10, 08:15:13

     Vasario 8 dieną Naujamiesčio muzikos mokyklos jaunieji dainorėliai ir jų vadovė Jecinta Garbaliauskienė surengė koncerą „Fėjų pasakos“. Naujamiesčio kultūros centro – dailės galerijoje susirinko tėveliai, seneliai, mokytojai pasiklausyti ir pasidžiaugti mažųjų choristų pasirodymu. 
 


Paskelbta 2023-02-06, 17:20:12

Sveikiname 

     Vasario 3 d. į Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnaziją rinkosi Panevėžio miesto ir regiono muzikos ir meno mokyklų mokiniai, grojantys kanklėmis, birbynėmis, lamzdeliais ir skrabalais, kurie savo jėgas išbandė XV Nacionalinio Jono Švedo konkurso II turo atrankoje. Dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga komisija: LMTA docentė Aušrelė Juškevičienė, Panevėžio menų gimnazijos kanklių mokytoja Eglė Račinskienė, Panevėžio menų gimnazijos liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkas, birbynės mokytojas metodininkas Rimantas Baublinskas. Atrankiniame ture varžėsi 23 atlikėjai. Visi dalyviai buvo apdovanoti Padėkos raštais, o II turo laimėtojai – laureato diplomais, kurie suteikė galimybę vykti į  Jono Švedo XV Nacionalinio konkurso III turą Vilniuje kovo 18–19 dienomis. XV Nacionalinio Jono Švedo konkurso II turo atrankiniame ture dalyvavo dvi mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės II klasės mokinės: Lėja Zaikinaitė ir Emilija Viliūtė. Jono Švedo XV Nacionalinio konkurso II turo laureate tapo kanklininkė Emilija Viliūtė. Sveikiname.


Paskelbta 2023-02-03, 10:29:07

Mokinių iniciatyvos

,,Dainų ir spalvų karuselė“

Naujamiesčio skyrius

Paskelbta 2023-01-18, 16:23:31

Pradėjome vykdyti pamoką – projektą „Mokausi pats – mokau kitus“

     Sausio 17 d. pradėjome vykdyti pamoką – projektą „Mokausi pats – mokau kitus“. Pirmoje pamokoje dalyvavo mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės II ir III klasės kanklininkės Emilija Viliūtė, Lėja Zaikinaitė, Lėja Narkevičiūtė. Šio projekto –pamokos tikslas: ugdytis muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis; uždaviniai: ugdytis komunikavimo kompetenciją – drąsiai išsakyti mintis ir mokėti klausytis, naudoti tinkamas kalbines išraiškas; pažinimo kompetenciją – nebijoti klausti ir ieškoti atsakymų, stebėti ir vertinti, stengtis perprasti naujus dalykus, būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi; mokėjimo mokytis kompetenciją – jausti poreikį mokytis ir prisiimti atsakomybę už mokymąsi, mokytis išsikelti realius mokymosi tikslus, gebėti įsivertinti savo mokymosi pažangą, reflektuoti, numatyti tolesnius mokymosi žingsnius.

  Pamokoje – projekte naudojami metodai: muzikos atlikimo klausymasis; garso kokybės siekis; analizavimas; demonstravimas; pokalbis; komentaras; vaizdinių metodas.

     Kanklininkės nagrinėjo naują kūrinį, stengiantis perskaityti ir teisingai atlikti muzikinį tekstą, pažinti ir padėti pažinti kitam mokiniui muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti, naudojant muzikos instrumentą – kankles; siekiant pačiam ritminio tikslumo ir mokėti paaiškinti draugui; mokėjimas apibūdinti kūrinio formų pagrindinius elementus, nuotaiką, dinaminį planą ir atlikimas. Projekto – pamokos sekantis užsiėmimas vasario mėnesį.


Paskelbta 2023-01-17, 14:06:12

Sveikiname Austėją ir Rimgailę

    Jau tapo tradicija Panevėžio r. muzikos mokyklos jauniesiems pianistams dalyvauti Kauno Miko Petrausko menų mokyklos organizuojamame  festivalyje-konkurse Grand Pas. Šiais metais renginys išaugo ir tapo tarptautiniu.  Jame dalyvavo jaunieji pianistai iš Latvijos, Portugalijos, Ukrainos ir Armėnijos. O lietuviškoji festivalio-konkurso geografija nuo Kauno r., Vilniaus, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Raseinių, Prienų, Krekenavos, Ramygalos tęsėsi iki Biržų. 

     Panevėžio rajonui atstovavo jaunosios pianistės – Austėja Mikulskytė (Krekenava, mokytoja Sonata Gaušienė) ir Rimgailė Striškūnaitė (Ramygala, mokytoja Daiva Valkūnienė). Mergaitės dalyvavo pačių mažiausių atlikėjų A grupėje ir tapo diplomantėmis-laimėjo III vietas. Paskelbta 2022-12-24, 07:54:10

Kalėdinių renginių maratonas

 

     Artėjant gražiausioms metų šventėms – Kalėdoms – Muzikos mokykla sukvietė bendruomenes į kalėdinių renginių maratoną. Krekenavoje parengtas miuziklas „Kalėdos – stebuklų metas“, Ramygaloje – „Skrudžo Kalėdos“, Naujamiestyje – ,,Žiemos pasaka“. Šventiniai koncertai neaplenkė ir naujai įsikūrusių  muzikos mokyklos skyrių. Upytėje bendruomenės nariams skambėjo  „Pirmoji nata“,  Dembavoje vyko  Kalėdų vakarėlis. Renginiuose gausiai dalyvavo mokinių tėvai ir kiti artimieji, į koncertus noriai rinkosi miestelių bendruomenės. Skambėjo smuikininkų, akordeonistų, pianistų, kanklininkų, birbynininkų, chorinio dainavimo ansambliniai ir skirtingų muzikos instrumentų kūriniai. Debiutavo naujai suburtas muzikos mokyklos bigbendas. Mokiniai deklamavo eiles, vaidino, inscenizavo.

Koncertas „Pirmoji nata“

Upytė, 2022-12-23

Koncertas „Skrudžo Kalėdos“

Ramygala, 2022-12-21 

Koncertas „Kalėdos – stebuklų metas“

Krekenava, 2022-12-20

Kalėdinis miuziklas „Žiemos pasaka“

Naujamiesčio skyrius, 2022-12-19

Kalėdų vakarėlis

Dembavos skyrius, 2022-12-16

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramygalos skyriaus fortepijono klasės mokinių koncertas ,,Žiemos melodijos“  

Ramygala, 2022-12-16  


 

Paskelbta 2022-12-19, 07:25:49

Gruodžio 18 d. Naujamiesčio skyriaus akordeonistai grojo

Panevėžio bendruomenių rūmuose organizuotame renginyje ,,Kalėdų varpeliai“.

Mokytoja Janina Mikalkevičienė


Paskelbta 2022-12-15, 17:29:53

 

Muzikos mokyklos (Krekenava) mokinių koncertas „Atsigręžk“

Krekenavos socialinės globos namų bendruomenei

     Panevėžio r. muzikos mokykla dalyvauja Respublikiniame projekte „Atsigręžk“, kurį globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė. Projekto tikslas – atkreipti dėmesį senelių globos namuose gyvenančius senolius ir ligoninėse sunkias ligas besigydančius bei neįgaliųjų problemas; auklėti mūsų vaikus gerumo, atjautos dvasia; skatinti užuojautos ir supratimo išraišką tiems, kam gyvenimas atseikėjo mažiau laimės.

     Gruodžio 15 d. Krekenavos socialinės globos namuose muzikos mokyklos akordeonistai (mokyt. Diana Venckienė) ir kanklininkės (mokyt. Loreta Venslavičienė) kartu Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos mokytojos D. Vytaitės mokinukais paruošė kalėdinį sveikinimą  globos namų gyventojams. Akoredonininkas Jonas Paškevičius grojo A. M. Saira ,,Puf puf mažas garvežys“, Vakaris Nebilevičius atliko H.G. Kolz ,,Sekantis išėjimas“, kanklininkės Lėja Zaikinaitė, Lėja Narkevičiūtė, Emilija Viliūtė kankliavo Lietuvių liaudies dainą „Ievaro tiltas“, Ugnė Lapinskaitė paskambino kanklėmis J. Čiurlionytės variacijas „Oi ant kalno žalia liepa“, o mokyt. D. Vytaitės mokinukai skaitė eilėraščius, dovanojo savo sukurtus kalėdinius atvirukus.


Paskelbta 2022-12-15, 12:21:33

Gruodžio 14 d. Naujamiesčio skyriaus akordeonistai

koncertavo Naujamiesčio Šv. Mato parapijos bendruomenės salėje.

Koncertą skyrėme šeimos nariams ir draugams.


Paskelbta 2022-12-09, 08:39:34

Panevėžio rajono vaikų ir mokinių 2022 m. dainų konkursas

     Panevėžio rajono savivaldybės didžiojoje salėje 2022 m. gruodžio 8 d., vyko Panevėžio rajono vaikų ir mokinių dainų konkursas. Jame dalyvavo 38 jaunieji dainininkai. Renginio dalyvius ir svečius pasveikino Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius. ,,Džiugu, kad polinkį muzikai turintiems Panevėžio rajono vaikams suteikiama galimybė pasirodyti ant scenos, išbandyti save, pademonstruoti muzikinius bei sceninius sugebėjimus. Jauniesiems dainorėliams tai didelė šventė ir reikšmingas įvykis“,– sakė mero pavaduotojas. Konkurse po dvi skirtingas dainas atliko solistai, duetai, tercetai, kvartetai, įvairios sudėties didesni vokaliniai ansambliai –  Panevėžio r. muzikos mokyklos mokiniai bei Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“, Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo, Velžio gimnazijos bei lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė“, Pažagienių mokyklos-darželio ugdytiniai. Konkurso dalyviai buvo skiriami į keturias grupes: A – 3–7 metų solistai; B – 8–11 metų solistai; C – 12–19 metų solistai; D – ansambliai (duetai, tercetai, kvartetai ir didesni vokaliniai ansambliai). Atlikėjus vertino komisija: pirmininkas – chorvedys Vytautas Tamulis; Panevėžio r. muzikos mokyklos mokytojas metodininkas, Panevėžio muzikinio teatro klarnetininkas Renatas Bedalis; Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Diana Žukauskienė. Dainininkams taikyti vertinimo kriterijai: intonavimas, ansambliškumas, akompanavimas, artistiškumas, sceninė kultūra. Tarp solistų 1 vieta skirta Velžio gimnazijos solistei Ugnei Šlekytei (C grupė, vadovė Zita Tikuišienė), 2 vieta – muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus solistei Brigitai Navickaitei (B grupė, vadovė Vaida Nevulienė), 3 vieta – Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ solistei Ugnei Šemelytei (A grupė, vadovė Liuda Vėžytė). Ansambliai įvertinti taip: 1 vieta skirta – Jecintos Garbaliauskienės vadovaujamam muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus ansambliui: Sofija Čerškutė, Austėja Čepaitytė, Austėja Velykytė, Amelija Guželytė, Aistė Baranauskaitė, Lėja Lapavičiūtė. 2 vieta įvertintas Enrikos Valikonienės vadovaujamas Pažagienių mokyklos-darželio vokalinis ansamblis: Gabija Jociūtė, Austėja Teišerskytė, Gabrielė Smetonytė, Goda Jociūtė, Gabrielė Rutkauskaitė, Monika Makauskaitė, Luka Rukštelytė, Emilija Ukinskaitė, Emilis Šateika, Adriana Narbutaitė. 3 vietą pelnė Danutės Pleskienės vadovaujamas Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė“ trio: Adelina Abukauske, Guostė Kendarytė, Mėta Naujūnaitė.

Konkurso dalyviams skirtos ir įvairios nominacijos.

Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo solistė Monika Juškaitė  (vadovė Aldona Jankovskaja) apdovanota „Už išraiškingumą“.

„Už originalumą“ nominuota muzikos mokyklos Dembavos skyriaus solistė Matėja Mikėnaitė (vadovė Vaida Nevulienė).

„Už artistiškumą“ įvertintas Piniavos mokyklos-darželio ansamblis: Elžbieta Arlauskytė, Rusnė Mikaliūnaitė, Smiltė Merkelytė, Milita Markevičiūtė (vadovė Lina Karvelienė).

Tokia pat nominacija atiteko muzikos  mokyklos Krekenavos skyriaus vokaliniam ansambliui: Urtė Eitmantytė, Austėja Mikulskytė, Simonas Kavaliauskas, Lukrecija Klevaitė, Lėja Zaikinaitė, Emilija Viliūtė, Viltė Ostrauskaitė (vadovė Vijoleta Kirpotienė).

Vaikų ir mokinių dainų konkursą organizavo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir Panevėžio r. muzikos mokykla.

Renginio tikslas – puoselėti akademinio dainavimo tradicijas, populiarinti dainininkų meninę saviraišką, skatinti atlikti įvairių autorių dainas.

Savivaldybės informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Paskelbta 2022-11-30, 13:10:37

Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokinių koncertas

„Ant žiemos slenksčio“ 

Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ ugdytiniams

2022-11-30

 


Paskelbta 2022-11-23, 08:32:37

Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokinių koncertas „Atsigręžk“ Šv. Juozapo globos namų bendruomenei

2022-11-22


Paskelbta 2022-11-21, 17:11:52

   Sveikiname!

     Lapkričio 19 d. Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje vyko akordeono pramoginės muzikos konkursas „Akordiada“. Mokinės Fausta ir Gabija Griciūtės ir Ugnė Trinkūnaitė ansamblių kategorijoje užėmė trečią vietą (mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė). Jos atliko kompozitoriaus Carl Milocker Tarantella. 

 
 


Paskelbta 2022-11-17, 12:44:50

Koncertas „Linksmosios natelės“

Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ ugdytiniams

2022-11-17

Darželio ,,Sigutė“ direktorė dėkodama pasakė:
Visada labai laukiame muzikos mokyklos mokinių koncerto. Ypač svarbu tai, kad vaikai supažindinami su įvairiais muzikos instrumentais ir išgirsta jų skambesį.
Mūsų mažieji artistai taip pat noriai koncertuoja, pasijunta svarbiais ir susilaukia gausių publikos aplodismentų.


Paskelbta 2022-11-16, 17:17:48

Koncertas „Susitikimas su muzika“

Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdytiniams

2022-11-16


Paskelbta 2022-10-27, 16:15:58

Pirmokų krikštynos

     Spalio 27dieną Krekenavoje vyko ,,Pirmokų krikštynos“. Prieš kiekvienas krikštynas mokykloje didelis sujudimas, kokia gi šiais metais bus ,,muzikos košė“? Pernai buvo rūgšti, dar anksčiau – saldi, o šiemet aštuntokai pagamino sūrią. Didieji mokiniai pirmokams pagrojo ir parodė, kaip jie galės išmokti groti. Šventės pabaigoje pirmokai davė priesaiką: kantriai mokytis, gerbti mokytojus, mylėti muziką ir būti draugiškais.


Paskelbta 2022-10-24, 17:20:24

2022 m. spalio 22 d. Naujamiesčio skyriaus akordeonistų ansamblis dalyvavo IV tarptautiniame

Vaclovo Furmanavičiaus akordeonistų konkurse-festivalyje Naujosios Vilnios muzikos mokykloje Vilniuje.


Paskelbta 2022-10-10, 08:48:38

2022 m. rugsėjo 30 d. Naujamiesčio skyriaus akordeonistai Naujamiesčio dailės galerijoje surengė koncertą Tarptautinei muzikos dienai paminėti, mokytoja Janina Mikalkevičienė.

Paskelbta 2022-10-05, 08:03:43


Paskelbta 2022-10-04, 09:48:05


Paskelbta 2022-09-27, 09:44:45

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija

2022-09-28

Pranešimą ,,Siekiant sėkmingo mokymo(si)“ skaitys mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė

 


Paskelbta 2022-09-21, 16:00:39


Paskelbta 2022-09-19, 13:23:06

     Panevėžio rajono muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestras ,,Žilvitis“ dalyvavo šventiniame koncerte Smilgių etnografinėje sodyboje, kur melodingais ir nuotaikingais kūriniais sveikino savo draugus-Smilgių KC vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapelą ,,Smilgenė“, švenčiančią savo 30-mečio veiklos jubiliejų.


Paskelbta 2022-09-01–05

Mokslo ir žinių diena