2020–2021 mokslo metai


Paskelbta 2020-10-23, 14:21:36 

Mokinių ir jų tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesiui

 

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d. mokinių rudens atostogos.

2020 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 6 d. ugdymo procesas vyks tik nuotoliniu būdu.


Paskelbta 2020-10-20, 18:50:51

Mokinių iniciatyvos

Ramygalos skyriaus akordeonininkų kalendorius

Elinga Kotinskaitė, smuikas Krekenava


Paskelbta 2020-10-19, 18:28:17

XX tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalyje ,,Trimitatis” dalyvavo muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestras ,,Žilvitis”

     Spalio 18 d. Panevėžio r. muzikos mokyklos Tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“ (vadovai Asta ir Audrius Derviniai) dalyvavo XX jubiliejiniame tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalio „Trimitatis“ atidarymo koncerte, kuris vyko Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Festivalyje dalyvavo visų tautinių instrumentų žanrų kolektyvai iš visos Lietuvos. Šio koncerto siekis – muzikavimo tautiniais instrumentais tradicijos išsaugojimas ir puoselėjimas. Renginys visiškai pateisina iškeltus tikslus ir uždavinius: skatinti atlikėjų kūrybinę iniciatyvą, ansamblinio ir orkestrinio muzikavimo džiaugsmą bei populiarinti lietuvišką tautinę muziką.

 

 


Paskelbta 2020-10-19, 08:46:41

Mokinių iniciatyvos

Naujamiesčio skyriaus akordeonininkų ansamblis


Paskelbta 2020-10-14, 18:01:12

 

NVŠ programa ,,Akordeonistų ansamblis“

Krekenava


Paskelbta 2020-09-28, 18:10:27

Sveikiname Danielę ir Viktoriją

     2020 m. rugsėjo 26 dieną vyko respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „…Nuo baroko iki romantizmo…“.  Tai – tęstinis Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos projektas, rengiamas nuo 2007 metų. Jame kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų fortepijono skyrių  moksleiviai.

     Sveikiname Panevėžio rajono muzikos mokyklos mokines Danielę Augulytę (7 kl.) ir Viktoriją Staškūnaitę (6 kl.) bei jų mokytoją Daivą Valkūnienę pelnius konkurso diplomančių titulą!

     Linkime entuziazmo bei sėkmės kituose konkursuose!


Paskelbta 2020-09-28, 07:18:06

XXV  Expo Aukštaitija

Panevėžio Cido arena

2020-09-26

 

 

 

 

 

 

 


Paskelbta 2020-09-21, 15:07:19

NVSC Algoritmai


Paskelbta 2020-09-09, 20:16:33


Paskelbta 2020-09-17, 13:15:16

Edukacinė programa vaikams


Paskelbta 2020-09-01, 19:44:57

 Rugsėjo pirmoji muzikos mokykloje

Krekenavoje

 Ramygalos skyriuje

Naujamiesčio skyriuje


Paskelbta 2020-08-25, 15:16:31

 Informacija mokyklos bendruomenei

➡ 

MOKSLO METŲ PRADŽIA IR MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Rugsėjo 1 d. 12.00 val. Krekenavoje

Rugsėjo 2 d. 13.00 val. Ramygalos skyriuje

Rugsėjo 3 d. 13.00 val. Naujamiesčio skyriuje 

 


Paskelbta 2020-08-31, 10:55:10

 Kūrybinė laboratorija – įžanga į naujus mokslo metus

     2020 m. rugpjūčio 24–29 d. Palangoje vyko Liaudies instrumentų mokytojų ir vadovų kūrybinė laboratorija, kurią organizavo Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedra. Turtingose veiklose – seminaruose, repeticijose, apvalaus stalo diskusijose dalyvavo mūsų mokyklos kanklių mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė kartu su kitais Lietuvos muzikos ir meno mokyklų kanklių ir birbynės mokytojais. Kūrybinės laboratorijos metu mokytojai grojo, repetavo, ruošdami koncertinę programą baigiamajam koncertui, dalyvavo LMTA dėstytojų ir studentų koncertuose, klausė seminaro „Šiuolaikinė liaudies instrumentų pedagogika: iššūkiai ir galimybės“ pranešimus: „Jaunimo mokymosi motyvacijos skatinimas tarptautiniame bei respublikiniame kontekste. Problemų sprendimo būdai per tobulėjimo prizmę“, „Muzikos mokytojo asmenybės poveikis ugdant mokinių pasitikėjimą savimi“, „Inovatyvūs mokymo metodai ugdymo procese“, „Ritmikos lavinimo kanklėms ir mušamiesiems paralelės“, „Inovatyvūs ugdymo metodai kanklių pamokoje. Motyvacija ir kūrybiškumas“, „Muzikos svarba mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui“ ir kt. Loreta Venslavičienė tradicinių kanklių ansamblio pedagogėms pristatė savo metodinį leidinį „Kankliuokim“ ir Aukštaitijos krašto liaudies kūrybos repertuarą tradicinėms kanklėms, skirtą baigiamajam koncertui Palangos Gintaro muziejaus terasoje, kuris suvienijo tradicinius ir koncertinius tautinius instrumentus. Liaudies instrumentų mokytojų ir vadovų kūrybinė laboratorija – puiki įžanga į naujus mokslo metus.


Paskelbta 2020-08-19, 11:20:51

       Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“, Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedra 2020 m. rugpjūčio 24‒29 d. Palangoje rengia Liaudies instrumentų mokytojų ir vadovų kūrybinę laboratoriją. Projekto veiklas sudaro teoriniai – praktiniai seminarai, diskusijos, LMTA pedagogų meistriškumo pamokos, nacionalinių instrumentų atlikėjų ir jungtinių seminaro tradicinių, ištobulintų kanklių, etnografinių pučiamųjų instrumentų ansamblių bei jungtinio liaudies instrumentų orkestro repeticijos ir koncertai.

     Šioje kūrybinėje labaratorijoje mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė pristatys savo metodinę mokymo priemonę „Kankliuokim“, o rugpjūčio 28 d. gros baigiamajame šios laboratorijos koncerte Palangos Gintaro muziejaus terasoje kartu su jungtiniu etnografinių instrumentų ansambliu. Koncerte gros ir  jungtinis liaudies instrumentų orkestras, Klaipėdos krašto liaudies instrumentų orkestras „Trimitatis“, jungtinis kanklių orkestras.


Paskelbta 2020-08-14, 09:27:08

           Mokytojai mokėsi drauge ir vieni iš kitų

     2020 m. rugpjūčio 8–12 dienomis mokytojos Janina Mikalkevičienė ir Diana Venckienė dalyvavo XXVI tarptautiniame akordeono festivalyje, seminare – praktikume Palanga 2020. Tarptautiniame seminare mokytojai dalinosi sukaupta pedagogine patirtimi,  buvo vedamos atviros meistriškumo pamokos (Masterclass), skaitomi metodiniai pranešimai aktualiausiomis temomis. Mokytojos grojo jungtiniame akordeonistų mokytojų orkestre, kuriam vadovavo dirigentas prof. Ričardas Sviackevičius. Jungtinis tarptautinis mokytojų orkestras rugpjūčio 12 dieną  Palangos Kurhauzo salėje atliko programą su LNOBT soliste Agne Stančikaite (sopranas), tarptautinių konkursų laureatais Jonu Vozbutu, Mantu Leonardu Lizzi, Raimonds Ungurs (akordeonas).


Paskelbta 2020-06-11, 18:40:08

Prašymas dėl priėmimo į muzikos mokyklą