PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS

VI ŠALIES DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIO  „DŽIAZAS SU TORTU“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

VI šalies džiazo muzikos festivalio „Džiazas su tortu“ (toliau – Festivalis) sąlygos, parengtos vadovaujantis Panevėžio r. muzikos mokyklos nuostatais, patvirtintais Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-134 (Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-241 redakcija) ir 2015 metų veiklos planu, patvirtintu 2014 m. gruodžio 31 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-83.

Šios sąlygos reglamentuoja Festivalio tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką bei rengėjus.

  II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, meninių ir asmeninių kompetencijų ugdymui.

Skatinti muzikos ir meno mokyklų pedagogų bendradarbiavimą dalytis profesine patirtimi.

Išsaugoti festivalio tęstinumą.

III. FESTIVALIO ORGANIZATORIUS

Panevėžio r. muzikos mokykla, Laisvės g. 18, Krekenava, LT 38310 Panevėžio rajonas. Tel., faks. (8 45) 59 32 01.

IV. VIETA IR LAIKAS

Panevėžio r.  muzikos mokykla, Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygala.

Festivalis vyks 2015 m. gegužės 15 d. 16 val. Ramygalos gimnazijos aktų salėje.

V. FESTIVALIO DALYVIAI IR JŲ PROGRAMA

Muzikos ir meno mokyklų solistai ir ansambliai, atliekantys džiazo stiliaus kūrinius. Solistai laisvai pasirenka ir atlieka 1, o ansambliai 1 arba 2  kūrinius. 

VI. PLANUOJAMA FESTIVALIO DARBOTVARKĖ

14.00–14.45 dalyvių registracija.

14.45–15.45 repeticijų laikas.

16.00–17.30 festivalio dalyvių koncertas.

17.30–18.30 refleksija. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Festivalio organizatoriai pasilieka teisę keisti festivalio darbotvarkę.

Kelionės išlaidas dalyviai apsimoka patys. Ansambliai atsiveža savo pultus.

Dalyvių anketos priimamos iki 2015 m. gegužės 4 d. elektroniniu paštu muzikosmokyklapr@gmail.com

arba faksu (8 45) 59 32 01.

Informacija tel. 8 612 15 359, el. p. evaldasv328@gmail.com

________________________________