VII ŠALIES AKORDEONININKŲ FESTIVALIO

,,PAVASARIO SPALVOS“

DALYVIŲ ANKETA

ANSAMBLIO NARIAI: (nurodyti – vardą, pavardę, instrumentą)

  1. ……………………………………………
  2. ……………………………………………
  3. ……………………………………………
  4. ……………………………………………
  5. ……………………………………………
  6. ……………………………………………

MOKYKLA ……………………………………………………………………………………………………………………

MOKYKLOS ADRESAS, TELEFONAS, EL. PAŠTAS …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ, KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA, KONTAKTAI ..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

REPERTUARAS

Kompozitorius

Kūrinio pavadinimas

 

 

 

 

 PROGRAMOS TRUKMĖ ……………………..

Anketas siųsti iki 2015 m. balandžio 1 d. elektroniniu paštu: muzikosmokyklapr@gmail.com