PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ KONKURSO

„DAINŲ DAINELĖ“ DALYVIŲ ANKETA-SUVESTINĖ

 

Konkurso dalyvis

(solistas, ansamblis)

(visų dalyvių vardai ir pavardės)

Mokykla

(metai, klasė)

Vadovas (vardas, pavardė)Vadovo telefono numeris, el. paštas

Kūrinių autorių vardai, pavardės ir

kūrinių pavadinimai lietuvių kalba

Kūrinių trukmė

Akomponiatorius

arba instrumentinis ar vokalinis ansambliai

(visų dalyvaujančių vardai ir pavardės)

1.     1.  
2.
2.3.     1.  
2.
1.2.

Dainų dainelės anketa

 

PASTABA
Dalyvių anketos priimamos iki 2015 m. lapkričio 30  d. elektroniniu paštu muzikosmokyklapr@gmail.com arba faksu (8~45) 59 32 01.

Informacija tel. 861488646