PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS

VI ŠALIES DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIO „DŽIAZAS SU TORTU“

DALYVIŲ ANKETA

MOKYKLA

…………………………………………………………………………………………

MOKYKLOS ADRESAS, TELEFONAS, EL. PAŠTAS

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

SOLISTŲ IR ANSAMBLIŲ DALYVIAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo data

Muzikos instrumentas

       
       
       
       
       
       
       

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ, KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA, KONTAKTAI

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

REPERTUARAS

Kompozitoriaus vardas, pavardė Kūrinio pavadinimas
   
   

PROGRAMOS TRUKMĖ ……………………..

             Dalyvių anketos priimamos iki 2015 m. gegužės 4 d. elektroniniu paštu muzikosmokyklapr@gmail.com arba faksu (8 45) 59 32 01.

             Informacija tel. 8 612 15 359, el. p. evaldasv328@gmail.com