PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ KONKURSO

„DAINŲ DAINELĖ“ DALYVIŲ ANKETA-SUVESTINĖ

 

Solistas (vardas, pavardė)

Ansamblis (visų ansamblio dalyvių vardai ir pavardės)

Amžius

(metai)

 (klasė)

Vadovas (vardas, pavardė)Vadovo telefono numeris, el. paštas

Kūriniai

Pavadinimai

Autorių vardai ir pavardės

Akomponiatorius(vardas, pavardė)Arba instrumentinis ar vokalinis ansambliai

(visų dalyvaujančių vardai ir pavardės)

 

1.     1.  
2. 
2.     1.  
2.
2.

 

PASTABA
Dalyvių anketos priimamos iki 2015 m. sausio 12  d. elektroniniu paštu muzikosmokyklapr@gmail.com arba faksu (8~45) 59 32 01.

Informacija tel. 861488646