2020–2021 mokslo metai

Paskelbta 2021-07-26, 08:38:51


Paskelbta 2021-06-22, 09:16:36

Būsimųjų pirmokų dienos Ramygalos gimnazijoje

Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokinių koncertas

2021 m. birželio 21 d.

 


Paskelbta 2021-06-07, 09:48:19

Sėkmingai baigiasi dar vieni mokslo metai

     Mokslo metų pabaiga buvo labai sėkminga mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės kanklinkėms: II klasės mokinė Vika Viliūnaitė ir III klasės mokinė Rėja Petkaitė gegužės 16–31 d. dalyvavo nuotoliniame Kauno I muzikos mokyklos organizuotame Respublikiniame tautinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkurse „Tautiniai gaidų raštai“. Konkurso nuostatai reikalavo atlikti lietuvių kompozitorių kūrinius. Vika Viliūnaitė konkurso vertinimo komisijai pateikė Vaclovo Paketūro dviejų pjesių video įrašus ir buvo įvertinta I vietos diplomu, o Rėja Petkaitė savo amžiaus kategorijoje buvo įvertinta III laipsnio diplomu.

     Kupiškio meno mokykloje organizuotame Respublikiniame liaudies instrumentų festivalyje -konkurse „Kanklių giesmė 2021“ dalyvavo mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės kanklinkės Rugilė Juškaitė, Nelija Kalinova, Rėja Petkaitė, Vika Viliūnaitė ir visos kanklininkės buvo įvertintos I vietos diplomais savo amžiaus kategorijose.

    Birželio 1 dieną sveikinome vaikus su Tarptautine vaikų gynimo diena ir pasiektais rezultatais tarptautiniuose konkursuose. „Digi-Talenty“ virtualiame  konkurse, kuris vyko Lenkijoje dalyvavo 1000 vaikų iš 19 šalių. Šiame konkurse muzikos mokyklos Krekenavos skyriaus akordeonistas Dominykas Černiauskas (mokytoja metodininkė Diana Venckienė) buvo įvertintas II vietos laureato diplomu.

     II tarptautiniame konkurse „Amicitia sonans“  sėkmingai pasirodė Ramygalos skyriaus pianistės Emilija Dangveckaitė ir Danielė Augulytė (mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė) – II vietos laureato diplomai. Emilija papildomai apdovanota diplomu už puikiai atliktą laisvai pasirinktą kūrinį.

 


Paskelbta 2021-06-07, 09:04:49

NVŠ programa „Akordeonistų ansamblis“

Edukacinė programa „Lietuvių kultūros simboliai“

Anykščių regioninis parkas 

2021-06-03


Muzikos mokyklos baigimo šventė

Paskelbta 2021-06-03, 19:02:41

Naujamiesčio skyrius, 2021-06-03

Paskelbta 2021-06-02, 19:14:06

Ramygalos skyrius, 2021-06-02

 

Paskelbta 2021-06-01, 19:16:33

Krekenava, 2021-06-01


Paskelbta 2021-06-02, 09:03:20

Sveikiname!!!

Paskelbta 2021-06-02, 09:00:44

Sveikiname!!!


Paskelbta 2021-06-02, 08:56:26

     2021 m. gegužės 31– biržėlio 1 d. chorinio dainavimo specialybės 2 klasės mokinė Brigita Navickaitė (mokytoja metodininkė Vaida Nevulienė) dalyvavo virtualiame I respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse VIVA MUSICA ir užėmė 2 vietą. Sveikiname.
 

 

Paskelbta 2021-06-01, 09:08:19

Muzika mus jungia ir vienija bendriems tikslams ir darbams!

     Paskutinė pavasario diena mūsų mokykloje buvo pažymėta fortepijoninės muzikos festivaliu ,,Pavasario eskizai“. Kaip ir dauguma renginių, jis vyko nuotoliniu būdu. Labai džiugu, kad sulaukėme dalyvių iš Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos, Panevėžio, Kėdainių, Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklų, Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos ir, aišku, jaunųjų muzikantų iš mūsų mokyklos Krekenavos, Ramygalos ir Naujamiesčio skyrių. Skambėjo įvairių stilių, epochų ir charakterių fortepijoninė muzika. Simboliška, kad net tokiu nepaprastu ir sudėtingu metu muzika mus jungia ir vienija bendriems tikslams ir darbams! Festivalį organizavo mokytojos Sonata Gaušienė ir Natalja Malyševa.


Paskelbta 2021-06-01, 08:15:19

II respublikinis kanklių festivalis – konkursas  „Kankliuokim“

     Gegužės 20–27 dienomis mokykloje vyko II respublikinis kanklių festivalis – konkursas  „Kankliuokim“, kurio tikslas – skleisti solinio ir ansamblinio muzikavimo tradiciniais ir koncertiniais instrumentais įvairovę, muzikuojančių mokinių saviraišką, kūrybiškumą, meninę iniciatyvą, gilinti sceninę koncertinę patirtį ir skatinti Lietuvos meno ir muzikos mokyklų mokinių ir pedagogų kūrybinį bendradarbiavimą.

     Konkursas vyko nuotoliniu būdu ir jame dalyvavo 53 kanklininkai iš Kupiškio, Rokiškio, Palangos, Pasvalio, Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio miesto ir rajono, Anykščių, Širvintų meno ir muzikos mokyklų. Vertinimo komisija, kurią sudarė Palangos Stasio Vainiūno meno  mokyklos kanklių mokytoja ekspertė Jurgita Petkutė-Marcinkienė, Panevėžio muzikos mokyklos kanklių mokytoja ekspertė Rima Mureikienė, Panevėžio rajono muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja Asta Dervinienė, Panevėžio rajono muzikos mokyklos birbynės mokytojas metodininkas Audrius Dervinis, Panevėžio rajono muzikos mokyklos kanklių mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė, turėjo galimybę  pasiklausyti puikių mokinių įrašų ir džiaugtis kankliuojančiais vaikais. Mūsų mokyklos internetinėje svetainėje www.muzikosmokyklapr.lt iki birželio 4 d. galima pasižiūrėti dalyvių sąrašą ir pasiklausyti jų kankliavimo.

     Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti I, II, III vietos laureatų diplomais. Mūsų mokyklos mokyt. Asta Dervinienės 1 klasės kanklininkė Austėja Čepaitytė, kanklininkių ansamblis, mokyt. Loretos Venslavičienės  pirmokė Vejeta Žudytė ir antrokė Vika Viliūnaitė buvo įvertinti I laipsnio diplomais, o 2 kl. kanklininkė  Rugilė Juškaitė apdovanota II laipsnio diplomu. Džiaugiamės gausiu dalyvių būriu ir sėkmingais pasirodymais


Paskelbta 2021-05-28, 09:12:09

Sveikiname fortepijoninės muzikos festivalio „Pavasario eskizai“ dalyvius

Pavasario eskizai


Paskelbta 2021-05-25, 17:43:10

Sveikiname!!!


Paskelbta 2021-05-25, 13:22:06

     2021 m. gegužės 15 dieną Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija vykdė virtualų  projektą ,,Džiazo galerija“. Projekte dalyvavo ir mūsų mokyklos  Krekenavos ir Naujamiesčio skyrių mokiniai: Austėja ir Matas Ragažinskai, Austėja Olechnaitė ir Skaiva Lukoševičiūtė. Mokiniai turėjo atsiųsti pianinu atliktą vieną džiazo stiliaus kūrinio įrašą. Tai buvo puiki proga vaikams susipažinti su džiazo muzikos ypatumais, pajusti jos charakterį. Mokinius ruošė Sonata Gaušienė, Angelė Jankauskienė ir Janina Mikalkevičienė.


Paskelbta 2021-05-20, 08:55:56

Mokinių iniciatyvos

Aistė Baranauskaitė, 1 kl. (Naujamiesčio sk.)

Sonata Maziliauskaitė, 1 kl. (Krekenava) ,,Aš groju ir dainuoju“


Paskelbta 2021-05-18, 10:47:25

Paskelbta 2021-05-13, 8:57:47

2020–2021 m. m. atsiskaitymų ir egzaminų laikas nuotoliniu būdu

 

Paskelbta 2021-05-10, 08:36:25

Pandemijos metu mus vienija muzika!

     Aistra akordeonui žadina daryti gražius dalykus ir teikia džiaugsmo, kurio mums karantino metu taip trūksta. Visi pasiilgome aplodismentų skambesio, šurmulio, kuris vyksta prieš koncertus, scenos, užkulisių  – laukiančių vaikų eilės, gyvų emocijų, patirtų prieš pasirodymą. Deja, šiuo metu svarbu saugumas ir rūpinimasis mūsų sveikata. Tačiau internetiniai įrašai padėjo sujungti mūsų draugus ir akordeono muzika 2021 m. balandžio 30 dieną Panevėžio rajono muzikos mokykloje skambėjo išdidžiai, nors ir be pilnos salės. 

     Tarptautiniame akordeono muzikos festivalyje „Pavasario spalvos“ dalyvavo mokiniai iš Pasvalio, Kupiškio, Biržų, Rokiškio, Druskininkų, Panevėžio, Klaipėdos, Panevėžio rajono, Plungės, Lazdijų muzikos ir meno mokyklų, taip pat svečiai iš Latvijos, Baltarusijos ir Vokietijos.


 

Paskelbta 2021-05-06, 14:56:52

Sveikiname!!!


Paskelbta 2021-05-05, 09:11:45

Sveikiname Viką ir Akvilę

     Kauno Juozo Gruodžio konservatorija balandžio mėnesį organizavo respublikinį tautinių instrumentų atlikėjų konkursą „Skambėkime 2021“, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos mokytojos Loretos Venslavičienės kanklininkės VikaViliūnaitė ir Akvilė Ropytė. Dalyvius vertino Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos liaudies instrumentų katedros vedėja, docentė, meno daktarė Aistė Bružaitė  ir Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytojų komisija. Konkurso dalyviai, pagal surinktą vertinimo balų skaičių, buvo apdovanojami laureato diplomais ir dalyvių diplomais. Džiugu, kad  mūsų mokyklos 2 klasės kanklininkė Vika Viliūnaitė A kategorijoje buvo įvertinta III laipsnio diplomu,  Akvilė Ropytė D kategorijoje įvertinta II laipsnio diplomu.


Paskelbta 2021-04-30, 15:24:49


Paskelbta 2021-04-30, 09:10:34

Virtualus II respublikinis  I–IV klasių kanklininkų konkursas

„Dainuojančios kanklės-2021“

        Balandžio 15–29 d. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla organizavo nuotolinį II respublikinį I–IV klasių kanklininkų konkursą „Dainuojančios kanklės 2021“. Konkurso nuostatuose buvo reikalavimas dalyviams solo arba duetu mintinai padainuoti 2 lietuviškas dainas (vieną iš jų privalomą) pritariant kanklėmis. Konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos mokyt. Astos Dervinienės I klasės mokinė Austėja Čepaitytė, kuri buvo įvertinta I laipsnio diplomu, o Loretos Venslavičienės mokiniai: I klasės Vejeta Žudytė, II klasės Lukas Trumpickas, įvertinti III laipsnio diplomu.Paskelbta 2021-04-28, 09:15:41

Dalyvavome muzikavimo konkurse

 

    2021 m. balandžio 23 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko virtualus X respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas ,,Lietuva, aš už muziką“. Konkurse dalyvavo Lietuvos konservatorijų, menų gimnazijų, meno ir muzikos mokyklų mokiniai.

     Šiame konkurse dalyvavo ir Panevėžio rajono muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus kanklininkių ansamblis (vyresn. mokytoja Asta Dervinienė). 

    Sveikiname konkurso dalyves, tapusias III vietos laureatėmis!  Linkime sėkmės ir kūrybinio džiaugsmo toliau muzikuojant!

Kanklininkių ansambliui. Laureato diplomas, 2021 m.

Vyresn. mokytojai Astai Dervinienei. Padėka, 2021 m.

   


Paskelbta 2021-04-26, 15:31:02

Sveikiname pirmojo virtualaus respublikinio papildomo instrumento (fortepijono) konkurso ,,ATTACCA” nugalėtojus

Arminas Gužauskas, Paulina Petrošiūtė. Laureato diplomai, 2021 m.


Paskelbta 2021-04-26, 11:24:51

Nuotolinis konkursas „Art-Dominanta“

       2021 m. balandžio 4–18 d. Ukrainoje, Charkovo mieste, vyko nuotolinis IX tarptautinis tautinių instrumentų atlikėjų konkursas „Art-Dominanta“, kuriame dalyvavo 393 solistai, 60 ansamblių, 12 orkestrų.

         Konkurso dalyvius vertino 25 komisijos nariai  – tautinių instrumentų profesionalūs atlikėjai, kompozitoriai,  muzikos ir teatro akademijų tautinių instrumentų katedrų  vadovai, muzikos profesoriai ir docentai, meno daktaro laipsnį turintys dėstytojai. Konkurso vertinimo komisijos nariai buvo iš 20 pasaulio šalių  – Ukrainos, Australijos, Baltarusijos, Kanados, Estijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Moldovos, Lenkijos, Slovakijos, Vengrijos, Švedijos ir kt.

         Konkurse dalyvavo jaunieji atlikėjai iš  Ukrainos, Australijos, Biloro, Estijos, Kazachstano, Kanados,  Italijos, Latvijos, Lietuvos, Moldovos, Lenkijos, Rusijos Federacijos, Slovakijos, Ugorschinos, Švedijos. Dalyviai buvo apdovanoti laureato ir diplomanto padėkos raštais.  Konkurso reglamente buvo išskirtos 6 dalyvių amžiaus grupių kategorijos ir dalyvavimas buvo suskirstytas pagal instrumentus: akordeonas, bandūra, cimbolai, kokles, kanelės, kanklės, gitara, domra. Dalyviams reikėjo  pateikti šiam konkursui įrašytus 2 kūrinius, atitinkančius amžiaus grupės reikalavimus.  

        Šiame konkurse dalyvavo mūsų mokyklos kryptingo meninio ugdymo programos kanklininkė Akvilė Ropytė (mokyt. Loreta Venslavičienė), kuri varžėsi su aukštesniųjų muzikos mokyklų muzikantais, ir mokinės  muzikavimas buvo įvertintas III laipsnio diplomu.

Akvilė Ropytė. Laureato diplomas, 2021 m.

 

Paskelbta, 2021-04-19, 12:24:05

     Sveikiname Vakarį Nebilevičių (mokytoja metodininkė Diana Venckienė) dalyvavusį I- ąjame tarptautiniame instrumentinės ir vokalinės muzikos konkurse ,,Astana Vision Contest“. Konkurse dalyvavo atstovai iš 13 šalių: Maltos, Italijos, Slovėnijos, Latvijos, Lietuvos, Azerbaidžano, Rusijos, Serbijos, Kazachstano, Slovakijos, Lenkijos, Bulgarijos ir Ukrainos. Konkursą organizavo įvairių meno sričių atstovus jungianti sąjunga, kuri kasmet rengia tarptautinius festivalius ir konkursus –  „Astana Stars“. Džiugu, kad debiutas pirmame tarptautiniame konkurse Vakariui buvo toks sėkmingas – savo amžiaus kategorijoje pelnė II – os vietos laureato diplomą.


Paskelbta 2021-04-19, 09:44:44

Dalyvavome respublikiniame Tautinių instrumentų atlikėjų-solistų

pjesės konkurse

       2021 m. balandžio 15 d. buvo paskelbti I atlikėjų – solistų virtualaus konkurso „Tautiniai atspindžiai“ rezultatai. Šiame konkurse dalyvavo net 193 kanklių, 10 armonikos, 5 bandonijos, 16 birbynių, 12 lamzdelių ir 4 skrabalų atlikėjai iš visos Lietuvos. Panevėžio r. muzikos mokyklos vyresn. mokytojos Astos Dervinienės mokinė kanklininkė Austėja Čepaitytė įvertinta GRAND PRIX diplomu savo amžiaus grupėje,  mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės II klasės mokinė kanklininkė Vika Viliūnaitė – III laipsnio diplomu, mokinė Akvilė Ropytė, kryptingo meninio ugdymo kanklininkė, įvertinta I laipsnio diplomu, Gabija Trumpickaitė, Ramygalos skyriaus etninio muzikavimo mokinė, tradicinių kanklių nominacijoje pelnė GRAND PRIX, mokytojo metodininko Audriaus Dervinio mokinė Austėja Velykytė, lamzdelininkė, įvertinta III laipsnio diplomu, birbyninkas Gustas Budrys tapo konkurso diplomantu.


Paskelbta 2021-04-19, 09:17:31

     2021 m. balandžio 6 dieną buvo paskelbti Tarptautinio virtualaus muzikos atlikėjų konkurso „Praha Spring symphony“ rezultatai, kuriame dalyvavo mokytojos metodininkės Daivos Valkūnienės mokinė pianistė Danielė Augulytė ir mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės mokinė kanklininkė Akvilė Ropytė. Mokyklos auklėtinės buvo įvertintos I laipsnio laureato diplomais.

SVEIKINAME.


Paskelbta 2021-04-16, 13:47:04

IV respublikinė nuotolinė konferencija ,,Menas mokyti(-s)“

2021-04-28 11.00 val.


Paskelbta 2021-04-14, 12:41:28

Virtualus muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokinių koncertas ,,Muzikinis virusas“ Ramygalos lopšelyje-darželyje ,,Gandriukas“

 

     Taip jau atsitiko, kad šiemet negalėjome nueiti koncertuoti į Ramygalos darželį „Gandriukas“. Tačiau tradicija yra tradicija ir koncertas vis tiek įvyko! Tiesa, jis buvo nuotolinis, todėl mūsų mokiniams prieš tai teko pasijusti kaip įrašų studijoje – įrašyti savo grojamus kūrinius. Koncerto metu jie buvo transliuojami iš skirtingų muzikos mokyklos klasių. Bet iškilo problema – kaip susodinti visus norinčius klausytojus. Juk jų visada būna labai daug. Ir štai čia padėjo darželio kolektyvas – koncerto transliacija vyko vienu metu keliose patalpose (va šito tai tikrai dar niekada nebuvo)! Šalia jau žinomų ir matytų instrumentų, vaikai turėjo galimybę pamatyti būgnus ir netgi TŪBĄ (šiaip juos į darželį būtų sunkoka nusinešt). Be abejo, koncertas pavyko, žiūrovai laimingi, artistai nepavargo, tačiau, anot darželio direktorės, nieko nėra geriau, kaip gyvas bendravimas koncerto metu. Tikėkimės, kad kiti pasirodymai bus pas „Gandriukus“ gandralizdyje gyvai.

Ačiū už puikų koncertą.

Koncertą žiūrėjo 2 grupės: „Kiškučių“ ir „Kodėlčiukų“.
Vieni salėje, o kiti kabinete.
Laukiame nenuotolinių susitikimų.
 
Pagarbiai,

Panevėžio r. Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktorė Rūta Stankevičienė


Paskelbta 2021-04-14, 12:21:56

Dalyvavome klarnetininkų solistų konkurse „Clarinetto Virtuoso“

         2021 m. balandžio 10 d. Panevėžio r. muzikos mokyklos Krekenavos skyriaus mokytojo metodininko Renato Bedalio mokiniai klarnetininkai dalyvavo pirmajame respublikiniame nuotoliniame klarnetininkų solistų konkurse „Clarinetto Virtuoso“ Kaišiadorių meno mokykloje. Šiame konkurse dalyvavo 29 mokiniai iš devynių Lietuvos muzikos ir meno mokyklų.

          Mokiniai buvo įvertinti:

Gintarė Espenko, 4 klasė, klarnetas, B kategorija, Laureato diplomas, I vieta;

Evaldas Girdauskas, 4 klasė, klarnetas, B kategorija, Laureato diplomas, III vieta; 

Paulius Kriukas, 4 klasė, klarnetas, B kategorija, Laureato diplomas, III vieta;

Emilijus Kuprys, 5 klasė, klarnetas, B kategorija, Laureato diplomas, II vieta;

Lukas Navickas, 10 klasė, klarnetas, D kategorija, Laureato diplomas, II vieta.

SVEIKINAME.  

Emilijus Kuprys. Laureato diplomas, 2021 m.

Evaldas Girdauskas. Laureato diplomas, 2021 m.

Ginatrė Espenko. Laureato diplomas, 2021 m.

Lukas Navickas. Laureato diplomas, 2021 m.

Paulius Kriukas. Laureato diplomas. 2021 m.

Mokytojas metodininkas Renatas Bedalis. Padėka, 2021 m.

Akompaniatorė Loreta Baublinskienė. Padėka, 2021 m.


Paskelbta 2021-04-09, 09:17:58

Panevėžio regiono nuotolinis akordeonistų festivalis-konkursas Aš-Artistas

Sveikiname

Arminas Gužauskas. Laureato diplomas, 2021 m.

Arnas Bartusevičius. Laureato diplomas, 2021 m.

Domantas Augulis. Laureato diplomas, 2021 m.

Dominykas Černiauskas. Laureato diplomas, 2021 m.

Matas Stankevičius. Laureato diplomas, 2021 m.

Vakaris Nebilevičius. Laureato diplomas, 2021 m.

Mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė. Padėka, 2021 m.

Mokytoja metodininkė Diana Venckienė. Padėka, 2021 m.


Paskelbta 2021-04-02, 09:09:08

 

 

 

 

 

 

Paskelbta 2021-03-29, 09:12:39


Paskelbta 2021-03-22, 16:06:30

Talentų šventė

   Nuotolinis mokymasis reikalauja daug lankstumo ir diktuoja kitokias sąlygas muzikuojantiems vaikams. Koncertai, konkursai, festivaliai organizuojami virtualioje erdvėje. Džiugu, kad mūsų mokyklos mokiniai siekia puikių rezultatų šiame sudėtingame laikmetyje.

      Šių metų kovo 10 d. Kazachstano sostinėje Astanoje vyko jaunųjų muzikantų konkursas  GRANDE MOZART. Komisijoje dirbo nusipelnę Kazachstano ir Latvijos meno darbuotojai, mokytojai, profesoriai. Konkurse dalyvavo jaunieji muzikantai iš Latvijos, Azerbaidžano, Lietuvos, Rusijos, Estijos, Kazachstano, Uzbekistano, Armėnijos, Maltos, Gruzijos, Baltarusijos ir Ukrainos. Mūsų mokyklos mokinė Danielė Augulytė pelnė I vietos diplomą. Ji atliko šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrinius.

     Muzikos mokyklos mokiniai triumfavo Madride. Šiame konkurse dalyvavo 1200 atlikėjų iš 11 pasaulio šalių. Mokiniai ir mokytojai mėgaujasi džiaugsmingomis akimirkomis, kurias suteikė rezultatai  tarptautiniame įvairių žanrų konkurse ,,GOLDEN TALENTS OF MADRID 2021“, Ispanijoje:

     Domantas Augulis (akordeonas, III amžiaus kategorija, mokytoja metodininkė Diana Venckienė) – I laipsnio laureato diplomas;

     Lukas Navickas (klarnetas, IV amžiaus kategorija, mokytojas metodininkas Renatas Bedalis) – II laipsnio laureato diplomas;

     Darius Liustikas (saksofonas, III amžiaus kategorija, mokytojas metodininkas Renatas Bedalis) – II laipsnio laureato diplomas;

     Kajus Jakaitis (saksofonas, III amžiaus kategorija, mokytojas metodininkas Renatas Bedalis) – II laipsnio laureato diplomas;

      Arnas Petrauskas (saksofonas, III amžiaus kategorija, mokytojas metodininkas Renatas Bedalis) – II laipsnio laureato diplomas;

      Vika Viliūnaitė (kanklės, I amžiaus kategorija, mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė) – III laipsnio laureato diplomas;

      Agnius Markevičius (gitara, II amžiaus kategorija, vyresn. mokytojas Evaldas Vaitkevičius) – III laipsnio laureato diplomas.

      Džiugios naujienos atkeliavo iš X tarptautinio multi-distancinio festivalio-menų konkurso „Talentų šventė“ Kijeve.  Savo amžiaus kategorijoje Domantas Augulis (mokytoja metodininkė Diana Venckienė) įvertintas I vietos laureato diplomu. Sveikiname.

 

 Paskelbta 2021-03-18, 10:37:56

SVEIKINAME 


Paskelbta 2021-03-10, 11:55:03


Paskelbta 2021-03-10, 11:23:30

SVEIKINAME 

„Talentų kaleidoskopas“ sukosi Lenkijoje

     Džiugios naujienos atkeliavo iš Tarptautinio festivalių projekto ,,Talentų kaleidoskopas“, surengto XVI tarptautinio nuotolinio konkurso „Digi-Talenty Winter 2021“ Lenkijoje. Konkurse įvairiose nominacijose dalyvavo 625 dalyviai iš 22 šalių: Latvijos, Baltarusijos, Moldovos, Bulgarijos, Kinijos, Indonezijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Lietuvos, Vokietijos, Makedonijos, Rumunijos, Kazachstano, Kipro, Kirgizijos, Uzbekistano, Azerbaidžano ir Izraelio.

     Mokytojos metodininkės Dianos Venckienės moksleivis Domantas Augulis pelnė II laipsnio laureato apdovanojimą maksi kategorijoje (nuo 15 iki 18 metų) bei 15 Eur dotaciją dalyvavimui kituose tarptautinio projekto ,,Talentų kaleidoskopas“ konkursuose.

 

Paskelbta 2021-03-09, 13:26:32

Kviečiame dalyvauti

X tarptautinis akordeono muzikos festivalis ,,Pavasario spalvos 2021“


Paskelbta 2021-02-25, 11:59:47

Konferencija Kanklės mano rankose

2021-03-05  VI tarptautinis kanklių muzikos festivalis ,,Kanklės mano rankose“: konferencija. 13.40–14.10 val. pranešimą ,,Krekenavos kanklininkai“ skaitys muzikos mokyklos mokytoją ekspertė Loreta Venslavičienė.


Paskelbta 2021-02-22, 08:56:52

Muzikinis konkursas „Naujieji atradimai“

     2021 m. vasario 1–15 d. Utenos meno mokykloje įvyko respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas  „Naujieji atradimai“. Konkursas  sulaukė 1163 dalyvių iš 103  Lietuvos ugdymo įstaigų  ir  tapo  vienu  didžiausiu Lietuvos nuotoliniu muzikiniu konkursu. Šiuo renginiu buvo siekiama įgalinti virtualią erdvę naujųjų talentų atradimui, vaikų atlikimo džiaugsmo ir  meistriškumo puoselėjimui. Visą savaitę dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga vertinimo komisija, sudaryta iš garsiausių Lietuvos pedagogų ir atlikėjų.

     Konkurse dalyvavo Panevėžio r. muzikos mokyklos mokiniai ir užėmė prizines vietas: kanklininkių ansamblis, II vieta (vadovė vyresn. mokytoja Asta Dervinienė), Emilija Dangveckaitė, fortepijonas, III vieta (mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė), Vika Viliūnaitė, liaudies instrumentai, III vieta (mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė). Sveikiname.

 

 

 


Paskelbta 2021-02-15, 14:10:49

 

Parengė mokytojas metodininkas Kęstutis Plančiūnas


Paskelbta 2021-02-15, 12:54:54

SVEIKINAME VIKĄ IR JOS MOKYTOJĄ LORETĄ

     2021 m. vasario 10–12 dienomis Kazachstane vyko nuotolinis Tarptautinis liaudies muzikos konkursas ,,Astana folk muzic“, kuriame dalyvavo Azerbaidžano, Rusijos, Kazachstano, Baltarusijos, Ukrainos ir Lietuvos muzikos atlikėjai. Šiame konkurse, kuruojamame Kazachstano Nacionalinio menų universiteto, buvo privaloma atlikti liaudies muzikos kūrinį, pritaikytą instrumentui ar vokalui. Konkurse dalyvavo mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės II klasės kanklininkė Vika Viliūnaitė (kanklės), kuri buvo įvertinta II laipsnio diplomu.


Paskelbta 2021-02-12, 12:02:50

SVEIKINAME

     Alytaus r. meno ir sporto mokykloje 2021 metų vasario pirmąją savaitę vyko X-asis Lietuvos virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas ,,LINKSMOJI POLKUTĖ 2021“. Dalyvavimas virtualiame konkurse turėjo atitikti konkurso iškeltus  tikslus – skatinti moksleivių meninę muzikinę saviraišką, kūrybinę iniciatyvą, tobulinti atlikimo techniką, atliekant įvairių šalių polkas. Krekenavos skyriaus III klasės  kanklininkė Rėja Petkaitė, mokytojos ekspertės Loretos Venslavičienės mokinė,  varžėsi kartu su kitais 75 dalyviais iš visos Lietuvos ir buvo įvertinta III laipsnio diplomu. Naujamiesčio skyriaus mokinys Arminas Gužauskas varžėsi 4A grupėje ir buvo įvertintas II laipsnio diplomu (mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskelbta 12021-02-12, 11:48:06

     Š. m. vasario 4–6 dienomis Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla organizavo Muzikos rašto  dienas.

Dvi dienas trukusioje konferencijoje Mintys ir patirtys muzikiniame ugdyme, mokytojai sėmėsi solfedžio dėstymo inovatyviais metodais patirties, o renginį vainikavo III Respublikinis muzikos ir meno mokyklų Rimtauto Kašponio vardo festivalis Linksmasis pratimėlis. Festivalyje dalyvavo dvi mokyklos moksleivės Brigita Navickaitė (mokytoja metodininkė Vaida Nevulienė) ir Deimantė Ropytė (vyresn. mokytoja Vijoleta Kirpotienė). Festivalyje 1–4 kl. moksleiviai išraiškingai solfedžiavo pratimus iš Rimtauto Kašponio vadovėlio ir įrodė, kad solfedžio pamoka yra labai kūrybinga ir įdomi.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Paskelbta 2021-02-12, 11:42:16

SVEIKINAME

     2021 metų vasario 5 dieną vyko II respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Karališkasis barokas – 2021“. Konkursą nuotoliniu būdu organizavo Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyrius. Jame  dalyvavo Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokiniai – solistai  – iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Konkurso tikslai: skatinti mokinius domėtis Baroko epochos instrumentine, vokaline muzika; sudaryti galimybes muzikos ir meno mokyklų mokiniams aktyviai dalyvauti muzikinėje veikloje; išplėsti mokyklų meninio ugdymo veiklos ribas pasitelkiant informacinių technologijų priemones; skatinti muzikos ir meno mokyklų mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, stiprinti ryšius tarp mokyklų. Konkurse varžėsi 64 dalyviai iš visos Lietuvos. Dalyvavo Panevėžio r. muzikos mokyklos, Krekenavos skyriaus, mokytojo metodininko Renato Bedalio mokiniai ir buvo įvertinti: Darius Liutikas, 5 klasė, saksofonas – Laureato diplomas, III vieta; Kajus Jakaitis, 6 klasė, saksofonas – Laureato diplomas, II vieta; Arnas Petrauskas, 7 klasė, saksofonas – Laureato Diplomas, II vieta; Lukas Navickas, 10 klasė, klarnetas – Laureato Diplomas, III vieta.


Paskelbta 2021-02-12, 10:15:48

     Krekenavos skyriaus pianistės Skaiva Lukoševičiūtė, 2 kl. (mokytoja metodininkė Sonata Gaušienė) ir Lauryna Samuolytė 4 kl.(vyresn. mokytoja Natalja Malyševa) vasario 6 d. dalyvavo  virtualiame III respublikiniame festivalyje-konkurse Grand Pas. Konkursą organizavo Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla. Džiaugiamės puikiais rezultatais ir gražiu mūsų mokyklų bendradarbiavimu.
 


Paskelbta 2021-02-05, 10:03:43

SVEIKINAME

     2021 m. sausio 30 dieną Kazachstane vyko tarptautinis virtualus vokalinės – instrumentinės muzikos konkursas ,,International Music Astana“, kuriame dalyvavo ir laureato diplomą pelnė Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus akordeonistas Domantas Augulis, mokytoja metodininkė Diana Venckienė. Konkurse dalyvavo atlikėjai iš Latvijos, Azerbaidžano, Lietuvos, Rusijos, Kazachstano, Uzbekistano, Lenkijos, Baltarusijos, Estijos ir Ukrainos. Domantas savo amžiaus kategorijoje (14–16 m.) pelnė II vietą. 


Paskelbta 2021-02-01, 12:08:29

 Vika Viliūnaitė, 2 klasė (mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė)

Rėja Petkaitė, 3 klasė (mokytoja ekspertė Loreta Venslavičienė)


Paskelbta 2021-01-25, 08:58:58


SVEIKINAME

 


Paskelbta 2021-01-22, 17:51:57

Kajus Jakaitis, 6 kl. 

Darius Liustikas, 5 kl.

 

Arnas Petrauskas, 7 kl.

Mokytojas metodininkas Renatas Bedalis, koncertmeisterė Loreta BaublinskienėPaskelbta 2021-01-22, 09:08:43

Vaclovo Juodpusio „Muzikos kalendorius“ sugrįžta skaitmeniniu pavidalu

 

     Kviečiame nemokamai pasiimti 2021 m. „Muzikos kalendorių“. XXXI kalendoriaus numeris tapo pirmuoju skaitmeniniu. Tad jį dabar galite atsiversti bet kada ir iš bet kur, o, įsidiegę į Google kalendoriaus programėlę telefone, planšetėje ar kompiuteryje, šį beveik du tūkstančius muzikinių sukakčių aprėpiantį, bet vos 312 kilobaitų „tesveriantį“ leidinį visada turėsite savo rankinėje ar kišenėje. Programėlė taip pat leis naudotis papildomomis kalendoriaus galimybėmis (pvz., paieška).

    Skaitmeninį leidimą paskatino kalendoriaus autoriaus Vaclovo Juodpusio atsisveikinimo laiškas, išspausdintas 2020 metams skirtame numeryje. Daugiau kaip trisdešimties metų muzikologo dirbtą darbą ryžosi pratęsti trijų kartų atstovai: pirmą kursą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigusi Julija Andrejeva (g. 2001 m.), savaitraščio „Apie muziką“ kuratorius Akmis Lomsargis (g. 1976 m.) ir pats V. Juodpusis (g. 1938 m.). Kalendoriaus išsaugojimu taip pat susirūpino mūsų mokykla, kuri, kartu su kitomis 30 Lietuvos meno ir muzikos mokyklomis, sutiko tarpti kalendoriaus viešinimo ir sklaidos partnere.

Nemokamai visiems prieinamas kalendorius buvo išleistas savanoriško darbo pastangomis. Apgailestaudami pripažįstame, kad tokia netvari leidyba neužtikrino visų klaidelių išrankiojimo ir sukakčių atnaujinimo. Piniginės lėšos padėtų į šį darbą įtraukti daugiau jaunųjų muzikologų, kurie ne tik pataisytų šių metų numerį, bet taip pat leistų laiku išleisti kitų metų kalendorių.

Kviečiame:
1. Aplankyti kalendoriaus elektroninę svetainę – kalendorius.apiemuzika.lt
2. Įsidiegti muzikines sukaktis į Google kalendoriaus programėlę (užtruksite dvi minutes).
3. Paremti kalendoriaus leidybą užsisakydami savanorišką prenumeratą (nuo 0,5 Eur).
4. Pasiūlyti atnaujinti muzikines sukaktis (pranešti apie klaidą, patikslinti esamą ar pasiūlyti dar neįtrauktą įvykį).
5. Perduoti šią žinią savo draugams, kuriems taip pat rūpi muzikinio gyvenimo atminties išsaugojimas.

 

Paskelbta 2021-01-11, 09:56:16

     2020 m. gruodžio 18 dieną, kaip ir kiekvienais metais, tradiciškai dalyvavome Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos organizuotame meniniame integruotame projekte ,,Europos pulsas“, kuris šiemet vyko virtualiai. Krekenavos skyriaus fortepijono specialybės mokinė Austėja Olechnaitė atliko vengrų kompozitoriaus Bela Bartok ,,Andante“, mokinę moko mokytoja metodininkė Sonata Gaušienė.


Paskelbta 2020-12-22, 09:40:20Paskelbta 2020-12-22, 09:36:20


Paskelbta 2020-12-11, 10:58:04

Mokinių ir jų tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesiui

Žiemos (Kalėdų) atostogos:

Lankantiems pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą

2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

Lankantiems pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir kryptingo meninio ugdymo programas                2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.


Paskelbta 2020-11-27, 09:39:58

Mokinių ir jų tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesiui

 

2020 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 17 d. ugdymo procesas vyks tik nuotoliniu būdu.


Paskelbta, 2020-11-24, 15:44:38


Paskelbta 2020-11-23, 14:08:26

Tyrimais grįstos rekomendacijos mokiniams

Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu


Paskelbta 2020-11-20, 09:39:58

Mokinių ir jų tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesiui

 

2020 m. lapkričio 23 d. – lapkričio 27 d. ugdymo procesas vyks tik nuotoliniu būdu.


Paskelbta 2020-11-18, 09:22:12

Džiaugiamės Emilijos sėkme

     Baigėsi VIII Lietuvos jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos konkursas „Atlėk, sakale“, kurį  organizavo Alytaus muzikos mokykla nuotoliniu būdu. Konkurso tikslas – skatinti mokinių saviraišką, individualumą ir meninius gebėjimus skleidžiant muzikos meną netradicinėmis, virtualiomis, priemonėmis ir būdais.

      Konkurse dalyvavo Lietuvos muzikos ir meno mokyklų moksleiviai solistai, muzikuojantys akordeonu, fortepijonu, liaudies ir kitais instrumentais. Konkurso dalyviai buvo skirstomi į kategorijas pagal amžių ir pagal instrumentą, vertinami pagal atlikimo meistriškumą, muzikalumą, artistiškumą.

     Panevėžio r. muzikos mokyklos 3 klasės mokinė Emilija Dangveckaitė atliko Vytauto Mikalausko pjesę ,,Lialė“. Emilija tapo laureate, mokinę konkursui paruošė mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė. Sveikiname.

 


Paskelbta 2020-11-13, 09:04:46

Mokyklos bendruomenei

 

Dėkoju už dalyvavimą Panevėžio r. muzikos mokyklos veiklos kokybės išoriniame vertinime. 

Mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė


Paskelbta 2020-11-13, 09:01:20

Mokinių ir jų tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesiui

 

2020 m. lapkričio 16 d. – lapkričio 20 d. ugdymo procesas vyks tik nuotoliniu būdu.Paskelbta 2020-10-27, 08:36:20

Sveikiname mokinius tapus diplomantais

              Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla kartu su partneriais – Lietuvos akordeonistų asociacija, Vilniaus akordeonistų draugija ir Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla nuo 2016 m. organizuoja Tarptautinį muzikos ir meno mokyklų jaunųjų akordeonistų konkursą-festivalį, skirtą Vaclovui Furmanavičiui atminti. Šių metų spalio 23–24 dienomis vykusiame  trečiajame, virtualiame konkurse-festivalyje dalyvavo jaunieji atlikėjai iš Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Bulgarijos ir Lietuvos. Mūsų  mokyklai atstovavo  Domantas Augulis iš Ramygalos skyriaus, mokytoja metodininkė Diana Venckienė, ir 3–4 klasių akordeonistų ansamblis iš Naujamiesčio skyriaus, mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė. Su akordeonistų ansambliu vieną kūrinį atliko skrabalininkas Matas Ragažinskas, mokytojo metodininko Audriaus Dervinio 4 klasės moksleivis. Ir Domantas Augulis, ir akordeonistų ansamblis tapo diplomantais.

Lankstinukas

Diplomas, Panevėžio r. muzikos mokyklos instrumentiniam ansambliui

Diplomas Domantui Auguliui


Paskelbta 2020-10-23, 14:21:36 

Mokinių ir jų tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesiui

 

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d. mokinių rudens atostogos.

2020 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 6 d. ugdymo procesas vyks tik nuotoliniu būdu.


Paskelbta 2020-10-20, 18:50:51

Mokinių iniciatyvos

Ramygalos skyriaus akordeonininkų kalendorius

Elinga Kotinskaitė, smuikas, Krekenava


Paskelbta 2020-10-19, 18:28:17

XX tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalyje ,,Trimitatis” dalyvavo muzikos mokyklos tautinių instrumentų orkestras ,,Žilvitis”

     Spalio 18 d. Panevėžio r. muzikos mokyklos Tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“ (vadovai Asta ir Audrius Derviniai) dalyvavo XX jubiliejiniame tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalio „Trimitatis“ atidarymo koncerte, kuris vyko Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Festivalyje dalyvavo visų tautinių instrumentų žanrų kolektyvai iš visos Lietuvos. Šio koncerto siekis – muzikavimo tautiniais instrumentais tradicijos išsaugojimas ir puoselėjimas. Renginys visiškai pateisina iškeltus tikslus ir uždavinius: skatinti atlikėjų kūrybinę iniciatyvą, ansamblinio ir orkestrinio muzikavimo džiaugsmą bei populiarinti lietuvišką tautinę muziką.

 

 


Paskelbta 2020-10-19, 08:46:41

Mokinių iniciatyvos

Naujamiesčio skyriaus akordeonininkų ansamblis


Paskelbta 2020-10-14, 18:01:12

 

NVŠ programa ,,Akordeonistų ansamblis“

Krekenava


Paskelbta 2020-09-28, 18:10:27

Sveikiname Danielę ir Viktoriją

     2020 m. rugsėjo 26 dieną vyko respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „…Nuo baroko iki romantizmo…“.  Tai – tęstinis Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos projektas, rengiamas nuo 2007 metų. Jame kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų fortepijono skyrių  moksleiviai.

     Sveikiname Panevėžio rajono muzikos mokyklos mokines Danielę Augulytę (7 kl.) ir Viktoriją Staškūnaitę (6 kl.) bei jų mokytoją Daivą Valkūnienę pelnius konkurso diplomančių titulą!

     Linkime entuziazmo bei sėkmės kituose konkursuose!


Paskelbta 2020-09-28, 07:18:06

XXV  Expo Aukštaitija

Panevėžio Cido arena

2020-09-26

 

 

 

 

 

 

 


Paskelbta 2020-09-21, 15:07:19

NVSC Algoritmai


Paskelbta 2020-09-09, 20:16:33


Paskelbta 2020-09-17, 13:15:16

Edukacinė programa vaikams

Naujamiesčio gimnazija


Paskelbta 2020-09-01, 19:44:57

 Rugsėjo pirmoji muzikos mokykloje

Krekenavoje

 Ramygalos skyriuje

Naujamiesčio skyriujePaskelbta 2020-08-31, 10:55:10

 Kūrybinė laboratorija – įžanga į naujus mokslo metus

     2020 m. rugpjūčio 24–29 d. Palangoje vyko Liaudies instrumentų mokytojų ir vadovų kūrybinė laboratorija, kurią organizavo Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedra. Turtingose veiklose – seminaruose, repeticijose, apvalaus stalo diskusijose dalyvavo mūsų mokyklos kanklių mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė kartu su kitais Lietuvos muzikos ir meno mokyklų kanklių ir birbynės mokytojais. Kūrybinės laboratorijos metu mokytojai grojo, repetavo, ruošdami koncertinę programą baigiamajam koncertui, dalyvavo LMTA dėstytojų ir studentų koncertuose, klausė seminaro „Šiuolaikinė liaudies instrumentų pedagogika: iššūkiai ir galimybės“ pranešimus: „Jaunimo mokymosi motyvacijos skatinimas tarptautiniame bei respublikiniame kontekste. Problemų sprendimo būdai per tobulėjimo prizmę“, „Muzikos mokytojo asmenybės poveikis ugdant mokinių pasitikėjimą savimi“, „Inovatyvūs mokymo metodai ugdymo procese“, „Ritmikos lavinimo kanklėms ir mušamiesiems paralelės“, „Inovatyvūs ugdymo metodai kanklių pamokoje. Motyvacija ir kūrybiškumas“, „Muzikos svarba mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui“ ir kt. Loreta Venslavičienė tradicinių kanklių ansamblio pedagogėms pristatė savo metodinį leidinį „Kankliuokim“ ir Aukštaitijos krašto liaudies kūrybos repertuarą tradicinėms kanklėms, skirtą baigiamajam koncertui Palangos Gintaro muziejaus terasoje, kuris suvienijo tradicinius ir koncertinius tautinius instrumentus. Liaudies instrumentų mokytojų ir vadovų kūrybinė laboratorija – puiki įžanga į naujus mokslo metus.


Paskelbta 2020-08-19, 11:20:51

       Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“, Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedra 2020 m. rugpjūčio 24‒29 d. Palangoje rengia Liaudies instrumentų mokytojų ir vadovų kūrybinę laboratoriją. Projekto veiklas sudaro teoriniai – praktiniai seminarai, diskusijos, LMTA pedagogų meistriškumo pamokos, nacionalinių instrumentų atlikėjų ir jungtinių seminaro tradicinių, ištobulintų kanklių, etnografinių pučiamųjų instrumentų ansamblių bei jungtinio liaudies instrumentų orkestro repeticijos ir koncertai.

     Šioje kūrybinėje labaratorijoje mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė pristatys savo metodinę mokymo priemonę „Kankliuokim“, o rugpjūčio 28 d. gros baigiamajame šios laboratorijos koncerte Palangos Gintaro muziejaus terasoje kartu su jungtiniu etnografinių instrumentų ansambliu. Koncerte gros ir  jungtinis liaudies instrumentų orkestras, Klaipėdos krašto liaudies instrumentų orkestras „Trimitatis“, jungtinis kanklių orkestras.


Paskelbta 2020-08-14, 09:27:08

           Mokytojai mokėsi drauge ir vieni iš kitų

     2020 m. rugpjūčio 8–12 dienomis mokytojos Janina Mikalkevičienė ir Diana Venckienė dalyvavo XXVI tarptautiniame akordeono festivalyje, seminare – praktikume Palanga 2020. Tarptautiniame seminare mokytojai dalinosi sukaupta pedagogine patirtimi,  buvo vedamos atviros meistriškumo pamokos (Masterclass), skaitomi metodiniai pranešimai aktualiausiomis temomis. Mokytojos grojo jungtiniame akordeonistų mokytojų orkestre, kuriam vadovavo dirigentas prof. Ričardas Sviackevičius. Jungtinis tarptautinis mokytojų orkestras rugpjūčio 12 dieną  Palangos Kurhauzo salėje atliko programą su LNOBT soliste Agne Stančikaite (sopranas), tarptautinių konkursų laureatais Jonu Vozbutu, Mantu Leonardu Lizzi, Raimonds Ungurs (akordeonas).


Paskelbta 2020-06-11, 18:40:08