Paskelbta 2018-08-06, 08:56:10

Tautinių instrumentų orkestro ,,Žilvitis“ koncertinės kelionės

     Ši vasara tautinių instrumentų orkestro „Žilvitis“ muzikantams buvo išties labai turininga, įdomi, pilna įspūdžių. Liepos 2–4 dienomis dalyvavome  Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“. Vilniuje. Mokiniai grįžo puikiai nusiteikę, įkvėpti šventinės dvasios. Po geros savaitės, liepos 15–26 dienomis, „Žilvičio“ muzikantai išvyko į pasaulinį muzikos ir šokių festivalį pietų Prancūzijoje, kuris vyko Le Puy-en-Velay mieste. Anot miesto mero, kuris buvo surengęs festivalio dalyviams priėmimą merijoje, tai yra pats gražiausias regionas Prancūzijoje. Festivalyje dalyvavo tokios egzotinės šalys, kaip Wallis & Futuna, Komių Respublika (Rusija), Bostwana (Afrika), Nepalas, Meksika, Argentina, Nice la Belle, Lietuva, Juodkalnija, Čilė. Graži gamta, kalnai, pilys ir vienuolynai ant aukštų uolų jaudino ir žavėjo jaunuosius Naujamiesčio muzikantus.

     Naujos pažintys, įvairių tautų muzika ir muzikos instrumentai, tautiniai rūbai ir ilgos vakaronės dar ilgai išliks jaunųjų „Žilvičio“ muzikantų atmintyje.

Vadovai Asta ir Audrius Derviniai

 


Paskelbta 2018-07-09, 16:49:47

Sveikiname Lietuvos šimtmečio dainų šventės ,,Vardan tos….“ dalyvius

     Dainų šventė – tai daugiausia dalyvių pritraukiantis šalies kultūrinis ir edukacinis renginys. Ji išaukština žmogaus kūrybinę saviraišką, tautinės kultūros gyvybingumą, tėvynės meilę ir solidarumą. Suburia skirtingas kartas, padeda ugdyti etines vertybes. Šią šventę 2003 m. UNESCO pripažino žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru, 2008 m. ši tradicija įrašyta į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Panevėžio r. muzikos mokyklos kolektyvai dainų šventėje dalyvauja nuo 1987 m.

     2018 m. liepos 2-6 d.  Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje ,,Vardan tos….“ dalyvavo muzikos mokyklos kolektyvai: jungtinis jaunių choras (vadovės Vaida Nevulienė, Vijoleta Kirpotienė ir Jecinta Garbaliauskienė), liaudies instrumentų orkestras ,,Žilvitis“ (vadovai Asta ir Audrius Derviniai), pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Kęstutis Plančiūnas, koncertmeisteris Renatas Bedalis), tradicinių kanklių ansamblis ,,Kanklytės“ (vadovė Loreta Venslavičienė).

      Dėkoju visiems kolektyvams ir jų vadovams už gerai atliktą darbą.

 Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė

 


 Paskelbta 2018-06-27, 12:40:23

     Dalyvavome tarptautiniame projekte ,,Thank you for the Music“

     2018 m. birželio 19–25 d. Panevėžio r. muzikos mokyklos lengvosios muzikos orkestro grupė dalyvavo Didžiosios Britanijos choro ,,One Voice“ tarpkultūrinio bendradarbiavimo projekto bendroje lietuvių ir anglų kompozitorių koncertinėje programoje. 

 


Paskelbta 2018-05-23, 07:04:42

VIII  Respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“

     Gegužės 19 d. Panevėžio muzikos mokykloje vyko VIII  Respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“, skirtas vykdyti kultūrinį – švietėjišką Lietuvos ugdymo įstaigų bendradarbiavimą, formuoti jauno žmogaus buvimo tautos atstovu vertybes, skatinti jo paties dalyvavimą tautinės kultūros puoselėjime. Konkurse dalyvavo Lietuvos ir Latvijos  muzikos mokyklų mokiniai, muzikuojantys tradiciniais ir koncertiniais  savo tautos  instrumentais. Konkurse dalyvavo apie 150 dalyvių, muzikuojančių solo, duetuose, trio, ansambliuose. Konkurso vertinimo komisija buvo tarptautinė – komisijai vadovavo birbynininkas, Tarptautinių konkursų laureatas, Klaipėdos kultūros magistras, KU Menų fakulteto dekanas Vytautas Tetenskas ir birbynininkas docentas Kastytis Mikiška. Komisijos nariai buvo ir iš Latvijos muzikos mokyklų, ir iš Lietuvos meno ir muzikos mokyklų.

   Konkurso privalomoje programoje reikėjo atlikti du skirtingo charakterio kūrinius, iš kurių vienas turėjo būti lietuvių kompozitoriaus kūrinys. Konkurse dalyvavo mūsų mokyklos kanklininkė Akvilė Ropytė (mokytoja Loreta Venslavičienė) ir atliko Balio Dvariono „Noktiurną c-moll“, J. Haidno „Allegro“. Mokinei akompanavo mokytojas metodininkas Gintaris Brazauskas. Kanklininkės pasirodymas buvo įvertintas II laipsnio diplomu.

      Konkurso dalyviai, atlikę savo programą, galėjo dalyvauti edukacinėse veiklose, o renginio pabaigoje vaišinosi tradiciniu tortu.

 


Paskelbta 2018-05-20, 10:45:22

     2018 m. gegužės 16 dieną muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokiniai akordeonininkai: Vilius Kuokalas, Algirdas Gricius, Ugnius Švoba grojo Panevėžio savivaldybės Parko bibliotekos renginyje – popietėje ,,Lietuvos paieškos“: S. Paltanavičiaus knygų ,,Nemunu per Lietuvą“, ,,Vysla per Lenkiją“ pristatyme.

Mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė


Paskelbta 2018-05-14, 16:50:13

„Skambančių kanklelių“ kelias per šimtmečio Lietuvą“  

     2018 m. gegužės 12 d. mūsų mokyklos tradicinių kanklių ansamblis „Kanklytės“ (vadovė mokyt. Loreta Venslavičienė) dalyvavo koncerte „Kur aisiu, aisiu…“ Biržų pilyje, kuris yra projekto „Skambančių kanklelių“ kelias per šimtmečio Lietuvą“ dalis. Kanklininkės koncertui turėjo paruošti aštuonias lietuvių liaudies dainas, keturis instrumentinius kūrinius. Koncerte kankliavo ir dainavo virš 120 kanklininkių iš visos Lietuvos: Klaipėdos, Palangos, Rokiškio, Kupiškio, Utenos, Anykščių,  Pasvalio, Vilkaviškio, šoko istorinių šokių klektyvas iš Utenos. Buvo garbė  būti tokio koncerto dalimi, pajusti ir išgyventi kankliavimo bendrystę, lietuvių liaudies dainos grožį. Projekto organizatorius Utenos kultūros centras.


     Paskelbta 2018-05-09, 07:35:13

 Koncertas ,,Pavasario linksmybės“ 

     2018 m.  gegužės 8 dieną Naujamiesčio skyriaus pianistai Naujamiesčio šv. Mato parapijos namų salėje surengė koncertą ,,Pavasario linksmybės“. Pasikvietė tėvelius, brolius, seses ir draugus. Dalyvavo 1–6 klasių mokiniai, kurie pademonstravo ką išmoko.
   Pirmos klasės mokiniai: Ainis Trapuila, Jovita Adinkevič, Augustas Gritėnas ir Ugnė Savickaitė atliko po 3 kūrinėlius: kompozitorių aranžuotas lietuvių liaudies daineles bei įvairių kompozitorių sukurtas pjeses. Vyresnieji: Aistė Puriuškytė, Liucija Grinkaitė, Aurelija Briedytė, Aivita Čiūraitė, Augustinas Čerškus ir Laura Kraucevičiūtė grojo po 4–5 įvairių kompozitorių, skirtingų nuotaikų kūrinius. Solo numerius keitė fortepijoniniai ansambliai. Pakartotinai išėjus groti atsirado didesnis pasitikėjimas savo jėgomis, nes klausytojų plojimai labai padrąsino atlikėjus.
    Fortepijono klasės koncertas – tai viena iš muzikavimo programoje numatytų veiklos sričių, kurios tikslas pamokose įgytas žinias ir įgūdžius pritaikyti socialinėje kultūrinėje aplinkoje, įgyti sceninės patirties, mokytis sukoncentruoti dėmesį į atliekamą kūrinį, įgyti pasitikėjimo savimi. Mokinių tėvai pastebėjo, kad vaikų pasiekimai jiems buvo malonūs ir gana netikėti. Šis koncertas gerokai kilstelėjo mokinių motyvaciją mokytis muzikuoti.

Mokytoja metodininkė Angelė Jankauskienė


Paskelbta 2018-05-07, 17:39:07

Koncertas Motinos dienai – Bistrampolio dvare

     Nebe pirmą pavasarį, kada žemė pasipuošė žiedais, Panevėžio r. muzikos mokyklos mokiniai vienos gražiausių švenčių – Motinos dienos – proga artimiesiems dovanojo koncertą „Tau, mano Mamyte“, kuris vyko Bistrampolio dvaro koncertų salėje. Į šventę atvyko Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius, Seimo nariai  Guoda Burokienė ir Petras Nevulis.

    Muzikos mokyklą lanko trijų rajono gimnazijų: Krekenavos, Naujamiesčio ir Ramygalos  mokiniai. Koncertą surengė jungtiniai kolektyvai, suburti visuose muzikos mokyklos skyriuose. Tai  kanklių ansamblis (vadovės Loreta Venslavičienė ir Asta Dervinienė), akordeonininkų ansamblis (vadovės Diana Venckienė ir Janina Mikalkevičienė), tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“ (vadovai Asta ir Audrius Derviniai), jungtinis jaunių choras (vadovės Vaida Nevulienė, Vijoleta Kirpotienė ir Jecinta Garbaliauskeinė),  pučiamųjų instrumentų ir lengvosios muzikos orkestrai (vadovas Kęstutis Plančiūnas, koncertmeisteris Renatas Bedalis). Atliekamus kūrinius paįvairino Ramygalos gimnazijos choreografinė grupė (vadovė Renata Rakašienė), dainavo Ramygalos skyriaus mergaičių ansamblis. Solistė Rugilė Garbaliauskaitė kartu su tautinių instrumentų orkestru „Žilvitis“ atliko Eugenijaus Čiplio dainą „Džiaugsmo sparnai“. Koncerto pabaigai skambėjo Leonido Abariaus „Širdies tavosios šypsena“.

     Šis koncertas – tai padėka Motinos dienos proga mamoms už jų begalinį rūpestį ir meilę, lydinčią mus visą gyvenimą, už neišsenkančią kantrybę ir pasiaukojimą. O po koncerto – smagus dalijimasis saldainiais, kuriuos dovanojo svečias iš Panevėžio rajono savivaldybės.

                                                                                    Naujamiesčio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Danutė Čiapienė


Paskelbta 2018-04-26, 19:16:42


2018-04-26, 19:16:17


Paskelbta 2018-04-16, 08:40:15

Koncertas „Pavasario balsai“ 

     2018 m. balandžio 12 dieną Naujamiesčio skyrius sulaukė svečių iš vaikų lopšelio-darželio „Bitutė“. Sugužėjo pilna salė vaikučių, kuriuos iš darželio atlydėjo auklėtojos.

     Koncertinę programą „Pavasario balsai“ parengė fortepijono, akordeono, pučiamųjų ir tautinių instrumentų mokytojai ir mokiniai.

     Dainelę „Vieversėlis“ atliko 1 klasės mokinys Pranas Vilimavičius, kurį dainuoti moko mokyt. Jecinta Garbaliauskienė. Darželinukai susidomėję klausėsi pučiamųjų instrumentų ansamblio pjesės „Linksmieji muzikantai“, kurią atliko Dominykas Urbonavičius, Pranas Vilimavičius, Karolis Veikšas ir Viltė Duobaitytė. Akompanavo mokyt. Kęstutis Plančiūnas. Pianistai: Jovita Adinkevič (1 kl.), Ainis Trapuila (1 kl.), Justas Kaminskas (2 kl.) ir Liucija Grinkaitė (4 kl.)  kartu su mokyt. Angele Jankauskiene skambino lietuvių liaudies daineles ir kompozitorių sukurtas pjeses. Akvilė Magilaitė (3 kl.) fleita pagrojo „Šokį“. Ją parengė mokyt. Laima Plančiūnienė, akompanavo mokyt. Angelė Jankauskienė.

     „Pavasario linksmybės“ tęsėsi – vienus muzikantus keitė kiti. Mokytojas Audrius Dervinis kartu su mokiniais Dariumi Kuokalu, Titu Šatavičiumi, Simonu Auksučiu Matu Ragažinsku (birbynė), Juste Čepaityte, Martyna Čepulyte , Ugne Šatavičiūte, ir Simona Banaityte (kanklės, mokyt. Asta Dervinienė) sugrojo smagią „Polką“.

     4 klasės mok. Ugnius Švoba trumpam „grąžino“ klausytojus į žiemos prisiminimus. Jis solo akordeonu atliko siutą „Žiemos pasaka“. Ilgai netilo klausytojų plojimai Pijui Adomavičiui, Arnui Bartusevičiui, Arminui Gužauskui, Nagliui Kristupui Bružui ir Gabrielei Petrošiūtei, kurie kartu su mokytoja Janina Mikalkevičiene akordeonais pagrojo maršą „Šventieji eina“.

     Darželio vaikai ir auklėtojos padėkojo visiems muzikantams už suteiktą malonumą pasiklausyti įvairiais instrumentais atliekamos muzikos, o ypač džiaugėsi pirmokais, kurie visai neseniai dar buvo darželio auklėtiniai, o dabar, kaip tikri artistai,  dainavo ir grojo kornetu, saksofonu, fortepijonu, akordeonu ir tautiniais instrumentais.

Mokytoja metodininkė Angelė Jankauskienė


 Paskelbta 2018-04-13, 13:53:11

Skambėjo pavasariška muzika

     Jau antrą pavasarį Panevėžio r. muzikos mokyklos Krekenavos skyriaus vyr. mokytojos Sonata Gaušienė (fortepijonas) ir Daiva Tijūnonienė (smuikas) organizavo fortepijono ir styginių instrumentų festivalį – konkursą ,,Muzikinė mozaika“. Jaunieji pianistai, smuikininkai ir violončelistai suvažiavo iš Kėdainių, Panevėžio muzikos mokyklų, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos ir Panevėžio r. muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus.  Puiki pavasariška diena ir nuotaika, nuostabi muzika  ir draugiška atmosfera jau tampa šio renginio vizitine kortele.

    


 


Paskelbta 2018-03-30, 10:06:45

Popietė „Velykų belaukiant“

         2018 m. kovo 29 d. Panevėžio r. muzikos mokyklos Krekenavos kanklininkės Austėja Balsevičiūtė. Rugilė Antanaitytė, Akvilė Dimičiukaitė ir Egidija Aniulytė (mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė) koncertavo Panevėžio r. Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centre. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazjos mokytojos Dainoros Vytaitės organizuotoje popietėje „Velykų belaukiant“ sveikatos priežiūros centro gyventojai pamatė gimnazijos moksleivių  teatralizuotą pasirodymą, lydimą kanklių muzikos. Visi gyventojai džiaugėsi padovanotomis muzikinėmis akimirkomis ir eiliuotais sveikinimais.


Paskelbta 2018-03-27, 08:07:54 

Festivalis – konkursas „Groju lietuvišką pjesę“

       2018 m. kovo 22 d.  Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo salėje vyko Tarptautinis liaudies instrumentalistų festivalis – konkursas „Groju lietuvišką pjesę“, organizuojamas Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos.

       Konkurse dalyvavo 88 Lietuvos ir Latvijos muzikos mokyklų liaudies  instrumentalistai. Muzikantai turėjo atlikti du kūrinius mintinai, iš kurių vienas privalėjo būti lietuviška pjesė. Konkurse dalyvavo ir trys kanklininkės iš Panevėžio r. muzikos mokyklos. Tai mokytojos metodininkės Loretos Venslavičienės mokinės Austėja Balsevičiūtė, Austėja Krauzaitė ir Karolina Žilinskaitė. Mergaitės buvo įvertintos III laipsnio diplomu ir apdovanotos saldžiais prizais,  mokytojai dalyvavo kvalifikaciniame seminare „Tinkamų metodų parinkimo svarba puoselėjant liaudies kūrybą“.


Paskelbta 2018-03-26, 08:25:03 

Akordeono muzikos šventė ,,Pavasario nuotaikos“

      2018 m. kovo 21 dieną Panevėžio r. muzikos mokyklos Krekenavos skyriaus akordeonistai (mokytoja metodininkė Diana Venckienė) kartu su Kaišiadorių, Vievio, Elektrėnų, Garliavos, Jonavos muzikos ir meno mokyklų akordeono skyriaus ugdytiniais dalyvavo Respublikiniame akordeono muzikos festivalyje – seminare ,,Pavasario nuotaikos 2018“, kuris vyko Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje. 

    Festivalį atidarė ir sveikinimo žodį tarė Vytauto Didžiojo Universiteto Muzikos akademijos profesorius, akordeono skyriaus vedėjas, Lietuvos nacionalinės akordeonistų sąjungos prezidentas Kazys Stonkus. Po koncerto pedagogė, psichologijos magistrė, patirtinių mokymų vadovė, lektorė Laura Dubosaitė skaitė pranešimą ,,Kaip įveikti scenos baimę“. Festivalį uždarė Lina Rovaitė & ,,Drums 2 Accordions“ koncertas.


Paskelbta 2018-03-21, 19:28:47

100 minučių lietuviškos muzikos Lietuvos šimtmečiui

           2018 m. kovo 17 d. koncertas ,,100 minučių lietuviškos muzikos Lietuvos šimtmečiui” – tęstinė LR Švietimo ir mokslo ministerijos finansuoto projekto ,,Folkvirusas 2018“ veikla. Organizatorius – Kėdainių muzikos mokykla, partneris – Kėdainių „Šviesioji“ gimnazija. Koncerte dalyvavo Kėdainių, Raseinių, Kupiškio, Panevėžio rajono, Biržų Vlado Jakubėno muzikos ir meno mokyklų jaunieji muzikantai, Kėdainių „Šviesiosios“ gimnazijos bei ,,Aušros“ progimnazijos šokėjai ir dainininkai.

            Mūsų mokyklai atstovavo moksleiviai Akvilė Ropytė, Darius Kuokalas, Ugnė Šatavičiūtė, Domantas Augulis, Titas Šatavičius, Kornelija Vilaikytė, Samanta Krivickaitė, Simonas Auksutis,  Vilius Kuokalas, Ugnius Švoba. Moksleivius ruošė mokytojai Loreta Venslavičienė, Diana Venckienė, Asta Dervinienė, Audrius Dervinis, Janina Mikalkevičienė. 100 minučių  koncertą baigė jungtinis orkestras, kuris atliko Diletos Jagelavičiūtės aranžuotą lietuvių liaudies dainą ,,Oi tu, eglele“ ir  V. Virbicko polką. Savo lietuvių kalbos žinias  buvo  galima pasitikrinti viktorinoje, po to – drauge pasivaišinti. 


Paskelbta 2018-03-19, 08:14:21

 Sveikiname

Panevėžio r. muzikos mokyklos mokinę,

III tarptautinio konkurso ,,Jaunieji talentai 2018“

 laureatę, I vietos nugalėtoją

AKVILĘ ROPYTĘ

(Krekenava, mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė)


Paskelbta 2018-03-19, 08:05:47

 Sveikiname

Panevėžio r. muzikos mokyklos mokines,

III tarptautinio konkurso ,,Jaunieji talentai 2018“

 laureates, II–III vietos nugalėtojas

DANIELĘ AUGULYTĘ IR VIKTORIJĄ STAŠKŪNAITĘ

(Ramygalos sk., mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė)


Paskelbta 2018-03-19, 08:03:50

 Sveikiname

Panevėžio r. muzikos mokyklos mokinį,

III tarptautinio konkurso ,,Jaunieji talentai 2018“

 laureatą, III vietos nugalėtoją

DOMANTĄ AUGULĮ 

(Ramygalos sk., mokytoja metodininkė Diana Venckienė)


Paskelbta 2018-03-12, 08:22:01 

Tautinės muzikos festivalis ,,Trimitaitis“

      2018 m. kovo 9–10 d. mokyklos tradicinių kanklių ansamblis „Kanklytės“, vadovė  mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė, dalyvavo Palangoje vykusiame XVIII Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos festivalyje ,,Trimitaitis“. Festivalio  šventinės muzikos koncerte Palangos koncertų salėje ,,Skambėkime Lietuvai“ grojo 682 dalyviai iš 27 savivaldybių, iš Žemaitijos ir Aukštaitijos, tradicinių kanklių ansambliai, koncertinių kanklių ansambliai, tautinių instrumentų orkestrai, vaikų meno kolektyvai, liaudies instrumentų ansambliai. Koncerte skambėjo 17 kūrinių, kuriuos atliko jungtiniai Aukštaitijos, Žemaitijos tradicinių kanklių ansambliai, jungtiniai skudutininkų, liaudies instrumentų, birbynininkų, kanklininkių ansambliai.

 


 Paskelbta 2018-03-12, 08:17:07 

Dalyvavome akordeonistų festivalyje – maratone

     2018 m. kovo 9 dieną jaunieji akordeonistai turėjo galimybę dalyvauti muzikos šventėje – VII akordeonistų festivalyje – maratone Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje. Festivalyje dalyvavo mokiniai iš visos Lietuvos – solistai, ansambliai, orkestrai. Maratone skambėjo įvairių stilių ir žanrų muzika, dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais. Mūsų mokyklos akordeonistai taip pat prisijungė ir tapo šios šventės dalimi. Mokinius parengė mokytojos metodininkės Diana Venckienė ir Janina Mikalkevičienė.


Paskelbta 2018-02-28, 09:29:12

2018 m. kovo mėnesio renginiai

     1. 2018-03-09–10 Palangos Senoji gimnazija.

XVIII Žemaitijos ir Klaipėdos krašto Tautinės muzikos festivalis ,,Trimitaitis“.

Dalyvauja muzikos mokyklos mokiniai Akvilė Ropytė (kanklės, mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė).

      2. 2018-03-09 Kauno Juozo Gruodžio konervatorija.

VII Kauno krašto akordeonistų festivlis – maratonas. Dalyvauja muzikos mokyklos akordeonininkų ansamblis, vadovės Diana Venckienė ir Janina Mikalkevičienė.

      3. 2018-03-15 Kupiškio meno mokykla.

III tarptautinis konkursas ,,Jaunieji talentai 2018“. Dalyvauja muzikos mokyklos mokiniai Akvilė Ropytė (kanklės, mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė), Domantas Augulis (akordeonas, mokytoja metodininkė Diana Venckienė), Danielė Augulytė ir Viktorija Staškūnaitė (fortepijonas, mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė).

      4. 2018-03-17 12:00 val. Kėdainių muzikos mokykla.

Tęstinis projektas ,,Folkvirusas“. Koncertas ,,100 minučių lietuviškos muzikos – Lietuvos šimtmečiui“ Dalyvauja mokiniai, grojantys tautiniais muzikos instrumentais ir mokytojai metodininkai: Audrius Dervinis, Janina Mikalkevičienė, Diana Venckienė, Loreta Venslavičienė, vyr. mokytoja Asta Dervinienė.

      5. 2018-03-21 Šiaulių I muzikos mokykla.

I respublikinis Antano Žemaičio jaunųjų kanklininkų konkursas. Dalyvauja muzikos mokyklos mokiniai Austėja Krauzaitė ir Karolina Žilinskaitė (kanklės, mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė).

      6. 2018-03-22 Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla.

Tarptautinis liaudies instrumentų festivalis – konkursas ,,Groju lietuvišką pjesę“. Dalyvauja muzikos mokyklos mokiniai Akvilė Ropytė (kanklės, mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė).


Paskelbta 2018-02-26, 19:52:38

2017–2018 m. m. antro pusmečio atsiskaitymų laikas 

 Eil. Nr.  Pavadinimas  Laikas ir vieta  Atsakingas
 1  Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas 2–7 kl. mokiniams 05-08 13:00 val.

Krekenava

 Vyr. mokyt. 
Natalja Malyševa
 2  Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas 2–7 kl. mokiniams  05-09 13:00 val.
Ramygalos sk.
 Mokyt. metod. 
Gintaris Brazauskas
 3  Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas 2–7 kl. mokiniams  05-10 13:00 val.
Naujamiesčio sk.
 Mokyt. metod.
Angelė Jankauskienė
 4  Muzikavimo atsiskaitymas
2–6 kl. mokiniams
 05-15 13:00 val.
Krekenava
 Vyr. mokyt. 
Vijoleta Kirpotienė
5 Muzikavimo egzaminas 4 klasės mokiniams 05-15 16:00 val.
Krekenava
Vyr. mokyt. 

Sonata Gaušienė

 6  Muzikavimo atsiskaitymas
2–6 kl. mokiniams
 05-16 13:00 val.
Ramygalos sk. 
 Mokyt. metod.
Daiva Valkūnienė
7 Muzikavimo egzaminas 4 klasės mokiniams 05-16 16:00 val.
Ramygalos sk. 
Vyr. mokyt.

Evaldas Vaitkevičius

 8  Muzikavimo atsiskaitymas
2–6 kl. mokiniams
 05-17 13:00 val.
Naujamiesčio sk.
 Vyr. mokyt. 
Asta Dervinienė
9 Muzikavimo egzaminas 4 klasės mokiniams 05-17 16:00 val.
Naujamiesčio sk
Mokyt. metod.

Angelė Jankauskienė

10 Solfedžio egzaminas 4 klasės mokiniams 05–22 13:00 val. 

Krekenava

Vyr. mokyt.

Natalja Malyševa

11 Solfedžio egzaminas 7 klasės mokiniams 05–22 15:00 val. 

Krekenava

 Vyr. mokyt. 

Vijoleta Kirpotienė

12 Solfedžio egzaminas 4 klasės mokiniams 05-23 13:00 val.

Ramygalos sk.

Mokyt. metod. 

Vaida Nevulienė

13 Solfedžio egzaminas 7 klasės mokiniams 05-23 15:00 val.

Ramygalos sk.

 Mokyt. metod. 

Vaida Nevulienė

14 Solfedžio egzaminas 4 klasės mokiniams 05-24 13:00 val.

Naujamiesčio sk. 

Mokyt. metod.

Audrius Dervinis

15 Solfedžio egzaminas 7 klasės mokiniams 05-24 15:00 val.

Naujamiesčio sk. 

 Mokyt. metod.

Audrius Dervinis

16 Muzikavimo egzaminas 7 klasės mokiniams 05–29 16:00 val. 

Krekenava

Vyr. mokyt. 

Sonata Gaušienė

17 Muzikavimo egzaminas 7 klasės mokiniams 05-30 15:00 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Evaldas Vaitkevičius

18 Muzikavimo egzaminas 7 klasės mokiniams 05-31 16:00 val.

Naujamiesčio sk. 

Mokyt. metod.

Angelė Jankauskienė


Paskelbta 2018-02-19, 08:43:06

Lietuvos šimtmečiui – ir muzikos kūriniai

     Panevėžio r. muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus bendruomenė surengė koncertą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Renginys prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias už Lietuvą aukojo Naujamiesčio Šv. apaštalo Mato parapijos klebonas  Raimondas Kazlauskas. Kunigas kreipėsi į tikinčiuosius  primindamas apaštalo  Pauliaus mokymą, ragindamas liudyti meilę Lietuvai prasmingais darbais, vienybe ir susitelkimu. Pasidžiaugė, kad galime laisvai niekieno nepersekiojami išpažinti savo krikščioniškąjį tikėjimą. Būdami maldos vienybėje ir bendrystėje, įsijungėme į varpų sąšauką,  nuvilnijusią per visą Lietuvą.

     Po šv. Mišių parapijos salė  greitai buvo parengta koncertui: sunešti muzikos instrumentai, scenoje rikiavosi koncerto dalyviai ir kartu traukė „Tautišką giesmę“. Mokiniai neslėpė jaudulio, nes tą dieną jų vertintojai – ne tik mokytojai, bet ir pilnutėlėje salėje sėdintys tėvai, seneliai ir kiti artimieji. Juos savo atliekamais kūriniais džiugino mokiniai: Virginijus Gol (6 klasė, mokytojas Kęstutis Plančiūnas), Ugnius Švobą (4 klasė) ir akordeonininkų ansamblis (mokytoja Janina Mikalkevičienė). Fortepijonu grojo Aistė Puriuškytė (4 klasė), Aivita Čiūraitė ir Augustinas Čerškus (5 klasė). Šiuos mokinius, kaip ir koncerto pranešėją, 5 klasės mokinę Liuciją Grinkaitę, parengė mokytoja  Angelė Jankauskienė. Taip pat skambėjo solistės Rugilės Garbaliauskaitės (mokytoja Jecinta Garbaliauskienė)  kartu su liaudies instrumentų orkestru (vadovai Asta ir Audrius Derviniai) daina „Džiaugsmo sparnais“. Labiausiai visus sužavėjo mažasis solistas, 1 klasės mokinys Pranas Vilimavičius (mokyt. Jecinta Garbaliauskienė), pritariant chorui ir liaudies instrumentų orkestrui, užtraukęs „Tu Lietuva, tu mana“. Ši daina pakėlė nuotaiką, išjudino ir džiugiai nuteikė šventės dalyvius.

     Nuaidėjus plojimams, Naujamiesčio klebonas padėkos žodžius skyrė  Muzikos mokyklos mokytojams, visiems atlikėjams ir jų  artimiesiems, taip gausiai susirinkusiems  į šią šventę.  Pakvietė dar neišsiskirstyti, pabūti visiems kartu, pabendrauti, pasivaišinti arbata ir saldumynais. Panevėžio krašto šaulių sąjungos Naujamiesčio kuopos vadas Raimundas Serdikevičius, su kitais nariais dalyvavęs šventėje, pasiūlė pagilinti istorinę atmintį ir apžiūrėti jo parengtą stendą. Jam pavyko rasti senų nuotraukų, kuriose įamžintos akimirkos, kaip mūsų kraštiečiai šią svarbią datą minėjo prieš devyniasdešimt metų. Juk ir šitas mūsų susibūrimas kažkada taps istorija, primenančia kartu išgyventą bendrystės, vienybės ir buvimo kartu džiaugsmą.

     Ir pati nuoširdžiausia padėka už šią naujamiestiečiams skirtą puikią dovaną – renginio sumanytojams ir iniciatoriams –  mūsų klebonui Raimondui Kazlauskui bei Muzikos mokyklos direktorei Laimai Plančiūnienei.

Naujamiesčio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Danutė Čiapienė

 


Paskelbta 2018-02-12, 17:47:24

          Konkurse lydėjo sėkmė

          2018 m. vasario 8 d. Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vykusiame XX Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso regioniniame ture dalyvavusios Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus pianistės Danielė Augulytė ir Viktorija Staškūnaitė (mokytoja metodininkė Daiva Valkūnienė), Krekenavos skyriaus kanklininkė Akvilė Ropytė (mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė) tapo regioninio turo nugalėtojomis ir buvo atrinktos dalyvauti Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso nacionaliniame etape Vilniuje balandžio mėnesį.

           Nacionalinį Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursą organizuoja ir rengia organizacinis komitetas, Balio Dvariono paramos ir labdaros fondas, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė mokykla. Konkurse dalyviai skirstomi į 3 amžiaus kategorijas, pagal kurias reikia atlikti privalomą programą – baroko ar klasicizmo epochos kūrinį, romantinį ar šiuolaikinį kūrinį ir Balio Dvariono pjesę. Atliekamos programos trukmė priklauso nuo amžiaus grupės – A grupės dalyvavusių pianisčių programa privalėjo būti nuo 10 iki 15 min., o kanklininkė dalyvavo B grupės kategorijoje, kurios privaloma programa turėjo skambėti 15–20 min. Visi kūriniai atliekami mintinai ir vertinami komisijos, kurią sudaro konkurso organizatoriai. Vertinimo komisijos regioninio turo pirmininkas buvo Jurgis Dvarionas – smuikininkas, pedagogas, muzikos kritikas, humanitarinių mokslų daktaras.


Paskelbta 2018-02-02, 10:40:58


Paskelbta 2018-01-11, 08:37:53

Įgyvendinami partnerystės projektai


Paskelbta 2017-12-21, 11:01:17

Kasmet per baltą gruodžio tylą

baltom peteliškėm per pasaulį skrenda

šventiniai linkėjimai

ir nutupia artimų žmonių širdyse…

Kalėdos ir Naujieji Metai – tai šiltų jausmų, malonių staigmenų

ir nuoširdžių stebuklų metas…

Linksmų švenčių!

Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė


Paskelbta 2017-12-21, 10:47:27


Paskelbta 2017-12-19, 08:56:57

Kalėdinė popietė ,,Kalėdų belaukiant“

       2017 m. gruodžio 18 d. mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė su savo mokinėmis dalyvavo kalėdinėje popietėje ,,Kalėdų belaukiant“ Krekenavos slaugos ligoninėje. Popietėje skambėjo ir lietuvių kompozitorių kūriniai, ir kalėdinės giesmės.


Paskelbta 2017-12-16, 08:30:18

Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkursas

„Dainų dainelė‘‘

          Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkurso ,,Dainų dainelė‘‘ pirmasis etapas vyko 2017 m. gruodžio 15 d. Rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Tai tradicinis jaunųjų dainininkų konkursas, rajone organizuojamas kiekvienais metais. Konkurso tikslas – puoselėti akademinio dainavimo tradicijas, ugdyti vaikų ir jaunuolių meno bei kūrybos poreikį, populiarinti dainininų meninę saviraišką, atrinkti geriausius rajono jaunuosius solistus ir vokalinius ansamblius. Konkurse dalyvavo 19 solistų, 1 duetas, 3 tercetai, 1 kvintetas, 1 sekstetas ir 3 vokaliniai ansambliai. 28 numeriai, 72 dalyviai. Renginį organizavo muzikos mokykla. Jaunuosius dainorėlius sveikino Savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Nevulis. Padėkas konkurso nugalėtojams įteikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, kalbos tvarkytoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Birutė Goberienė.

Konkurso nugalėtojai:

A grupė

I vieta

Piniavos mokyklos-darželio tercetas: Jorė Palskytė, Faustė Černytė, Gustina Paškauskaitė, vadovė Lina Karvelienė.

II vieta

Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ solistė Simona Mituzaitė, vadovė  Vijoleta Kirpotienė.

Naujamiesčio lopšelio – darželio „Bitutė“ trio: Aistė Baranauskaitė, Lėja Lapavičiūtė, Austėja Velykytė, vadovė Liuda Vėžytė.

B grupė

I vieta

Velžio gimnazijos solistė Ugnė Šlekytė, vadovė Rita Storastienė.

II vieta

Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mergaičių ansamblis: Jorinta Viliūnaitė, Skaistė Ulytė, Airelija Marozaitė, Urtė Ragaišytė, Danielė Augulytė, Liucija  Augulytė. Vadovė Vaida Nevulienė.

III vieta

Miežiškių kultūros centro vaikų muzikos studijos solistė Lėja Rinkevičiūtė, vadovė Lina Kairytė.

Pažagienių mokyklos – darželio solistas Nojus Lisauskas, vadovė Enrika Valikonienė.

C grupė

II vieta

Naujamiesčio gimnazijos merginų ansamblis: Simona Banaitytė, Fausta Palionytė, Orinta Samėnaitė, Augustina Ulytė, Akvilė Vaupšaitė, Viktorija Žaludaitė. Vadovė Eglė Šarauskienė.

III vieta

Velžio gimnazijos trio: Brigita Kronytė, Ugnė Žičkutė, Goda Žičkutė. Vadovė Zita Tikuišienė.

D grupė

I vieta

Raguvos gimnazijos merginų ansamblis: Rūtenė Vasiliauskaitė, Gustė Garšvaitė, Austėja Miliauskaitė, Andrėja Arzimanova, Eva Kuncytė, Ema Leonavičiūtė, Evelina Vinauskaitė, Maja Timofejeva, Karolina Raščiūtė, Lina Liaudanskaitė, Kotryna Juškaitė, Urtė Venskevičiūtė. Vadovė Ingrida Bučinskienė

II vieta

Miežiškių kultūros centro vaikų muzikos studijos solistė Ugnė Banevičiūtė, vadovė Lina Kairytė.

III vieta

Miežiškių kultūros centro vaikų muzikos studijos solistas Jokūbas Bučas, vadovė Lina Kairytė.       

           Sveikiname jaunuosius dainininkus, jų mokytojus, koncertmeisterius, tėvelius. ,,Dainų dainelės“ pirmojo etapo pirmų ir antrų vietų nugalėtojai dalyvaus antrajame ,,Dainų dainelės“ etape, kuris vyks 2018 m. sausio 12 d. 12:00 val. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje (Nemuno g. 8).  

Linkime sėkmės.

Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė


Paskelbta 2017-12-15, 08:53:10

VI Respublikinis meninės raiškos mokinių konkursas ,,Iš močiutės skrynios“

          2017 m. gruodžio 14 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko VI Respublikinis meninės raiškos mokinių konkursas ,,Iš močiutės skrynios“, kuriame dalyvavo Panevėžio miesto, Anykščių, Pasvalio, Rokiškio Rudolfo Lymano, Panevėžio rajono muzikos mokyklos, Vilniaus Balio Dvariono Dešimtmetės muzikos mokyklos tautinių instrumentų skyriaus mokiniai.
             Panevėžio rajono muzikos mokyklą atstovavo vyr. mokytoja Asta Dervinienė su savo mokine Ugne Šatavičiūte ir mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė, kuri konkursui paruošė 6 mokines. Astos Dervinienės mokinė Ugnė Šatavičiūtė ir Loretos Venslavičienės mokinė Austėja Krauzaitė buvo apdovanotos I laipsnio diplomais, o kitos kanklininkės įvertintos II laipsnio diplomais. Sveikiname.


Paskelbta 2017-12-12, 08:20:17

        2017 m. gruodžio 9 dieną muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus akordeonistai (mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė) kartu su Panevėžio miesto muzikos mokyklos akordeonistais (mokytoja Asta Vinskienė) dalyvavo Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų surengtoje ,,Kalėdinės mugės“ koncertinėje programoje Panevėžio Cido arenoje.


Paskelbta 2017-12-08, 10:26:13

Sveikiname

Panevėžio r. muzikos mokyklos mokines,

Aukštaitijos krašto Marijos Jolantos Černienės vardo jaunųjų stygininkų

festivalio – konkurso  laureates:

RUGILĘ BANAITYTĘ
(Krekenava, vyr. mokytoja Daiva Tijūnonienė),

MINGAILĘ MAČIUKONYTĘ
(Ramygalos skyrius, mokytoja metodininkė Diana Labudienė).

Koncertmeisteris – mokytojas metodininkas Gintaris Brazauskas


Paskelbta 2017-11-24, 08:52:06


Paskelbta 2017-11-24, 10:20:52

 Festivalio ispūdžiai 

        2017 m. lapkričio 17 d. būrys muzikantų: Paulina Lukoševičiūtė, Samanta Klusytė ir Greta Grigoraitė (fortepojonas), Rugilė Banaitytė, Elinga Michailovičiūtė (smuikas) ir akordeonistas Martynas Ulis su savo mokytojomis Sonata Gaušiene, Natalja Malyševa, Daiva Tijūnoniene ir Diana Venckiene dalyvavo Kėdainiuose vykusiame II respublikiniame fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalyje ,,Vaikystės perlai“. Ten visų laukė dar daugiau jaunųjų muzikantų iš visos Lietuvos. Dalyvių buvo virš 60!
         Puikiai pasirodę, paklausę kitų puikiai grojančių vaikų, gavę mielų dovanėlių, su gera nuotaika grįžome namo!

Vyr. mokytoja Sonata Gaušienė

 


 Paskelbta 2017-11-16, 20:01:51

Koncertas ,,Tėvams ir draugams“

       2017 m.  lapkričio 14 d. Naujamiesčio skyriaus pianistai, kuriuos moko mokytoja metodininkė Angelė Jankauskienė pakvietė į koncertą tėvelius, brolius, seseris ir draugus. Muzikantai atliko įvairią programą. Skambėjo Lietuvos kompozitorių aranžuotos liaudies dainelės, kurias atliko pirmus metus besimokantieji jaunieji pianistai: Ainis Trapuila, Austėja Reikaitė, Jovita Adinkevič. Antros klasės mokinys Justas Kaminskas grojo kartu su mokytoja, o Denisa Sakalaitė, taip pat besimokanti antrus metus,  džiazo kūrinėlį atliko viena. Smagiai muzikavo ketvirtokės Liucija Grinkaitė ir Augustė Galeckaitė.  Jos buvo parengę po du numerius. Vyresniųjų klasių mokinės Laura Kraucevičiūtė, Aivita Čiūraitė ir Aurelija Briedytė atliko klasikinius Europos kompozitorių kūrinius bei nuotaikingas džiazo pjeses.
       Klausytojai negailėjo aplodismentų. Tėveliai liko patenkinti savo atžalų pasiekimais ir linkėjo kantrybės, kruopštumo ne tik miklinant pirštukus, bet ir tobulinant muzikinį mąstymą.

 


Paskelbta 2017-11-10, 11:14:04

2017–2018 M. M. PIRMO PUSMEČIO ATSISKAITYMŲ LAIKAS

 Eil. Nr.  Pavadinimas  Laikas ir vieta  Atsakingas
 1  Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas 2–7 kl. mokiniams 12-04 14:00 val. Naujamiesčio sk.  Mokyt. metod.
Angelė Jankauskienė
 2  Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas 2–7 kl. mokiniams  12-05 13:00 val.
Krekenava
 Vyr. mokyt.
Sonata Gaušienė
 3  Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas 2–7 kl. mokiniams  12-06 13:00 val.
Ramygalos sk.
 Mokyt. metod.
Gintaris Brazauskas
 4  Muzikavimo atsiskaitymas
2–6 kl. mokiniams
 12-11 13:00 val.
Naujamiesčio sk.
 Mokyt. metod.
Janina Mikalkevičienė
 5  Muzikavimo atsiskaitymas
2–6 kl. mokiniams
 12-12 13:00 val.
Krekenava
 Vyr. mokyt.
Daiva Tijūnonienė
 6  Muzikavimo atsiskaitymas
2–6 kl. mokiniams
 12-13 13:00 val.
Ramygalos sk
 Mokyt. metod.
Diana Labudienė

Paskelbta 2017-11-10, 10:58:33

GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI 

 1. 2017-12-07 10:00 val. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija.

Aukštaitijos krašto Marijos Jolantos Černienės vardo jaunųjų stygininkų festivalis – konkursas. Dalyvauja muzikos mokyklos mokiniai: Dominyka Masiokaitė, Mingailė Mačiukonytė (Ramygalos skyrius, mokytoja metodininkė Diana Labudienė) ir Rugilė Banaitytė (Krekenava, vyr. mokytoja Daiva Tijūnonienė).


 2. 2017-12-09 10:15 val. Panevėžio Cido arena.

Kalėdinė mugė. Dalyvauja MM Naujamiesčio skyriaus akordeonininkų ansamblis, vadovė mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.


3. 2017-12-14 11:00 val. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija.

Respublikinis meninės raiškos mokinių konkursas ,,Iš močiutės skrynios“. Dalyvauja muzikos mokyklos Krekenavos, Ramygalos ir Naujamiesčio skyrių kanklininkės. Mokytojos Loreta Venslavičienė ir Asta Dervinienė.


4. 2017-12-15 10:00 val. Savivaldybės didžioji salė.

Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkursas „Dainų dainelė“.


5. 2017-12-18 16:00 val. Naujamiesčio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namų salė.

Muzikinė pasaka ,,Kalėdinė sakmė“,  režisierė vyr. mokytoja Jecinta Garbaliauskienė.


6. 2017-12-19 16:00 val. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salė.

Teatralizuotas koncertas ,,Baltos Kalėdos“, režisierė vyr. mokytoja Sonata Gaušienė.


7. 2017-12-20 17:00 val. Ramygalos gimnazijos salė.

Teatralizuotas koncertas ,,Mikės Kalėdos“, režisierius vyr. mokytojas Evaldas Vaitkevičius.


Paskelbta 2017-10-31, 09:24:26

Projektas „Folkvirusas 2017“ 

        Kėdainių ir Panevėžio rajono muzikos, Kupiškio, Raseinių ir Jonavos meno mokyklose vykdomas kultūrinės edukacijos projektas ,,Folkvirusas 2017“. Projektu siekiama plėsti jauno žmogaus tautinės kultūros suvokimo ribas, skatinti natūralią jos integraciją į laisvalaikį ir padėti jaunimui ugdyti(s) tautinę tapatybę.

        Spalio 30 d. Kėdainių muzikos mokykloje vyko šio projekto pirmasis etapas, kuriame dalyvavo mokyklos partneriai – Panevėžio r. muzikos mokykla, Kupiškio meno mokykla, Jonavos J. Miščiukaitės muzikos mokykla, Kėdainių muzikos mokykla ir Raseinių MM. tautinių instrumentų bei akordeono skyrių mokytojų ir mokinių komanda. Mūsų mokyklą atstovavo mokiniai Akvilė Ropytė, Samanta Krivickaitė, Ugnė Šatavičiūtė, Domantas Augulis, Simona Banaitytė, Ugnius Švoba, Dovydas Samokišinas ir mokytojai – Loreta Venslavičienė, Audrius Dervinis, Asta Dervinienė, Diana Venckienė, Janina Mikalkevičienė. Projekte pranešimus skaitė ir meistriškumo pamokas vedė LMTA tautinių instrumentų katedros vedėja lektorė doktorantė kanklininkė Aistė Bružaitė, LMTA dėstytojas doc. birbynininkas Egidijus Ališauskas ir LMTA dėstytojas doc. akordeonininkas Raimondas Sviackevičius. Mokytojai dalyvavo seminare ,,Muzikinis ugdymas šiandien: kūrybinių sprendimų paieška“, o mokiniai – kūrybinėse dirbtuvėse, repetavo bendrus kūrinius su draugais iš visų mokyklų. Projekto rėmėjas – Švietimo ir mokslo ministerija. Projektas turės tęsinį – visi susitiksime vasario mėnesį!


Paskelbta 2017-10-27, 09:00:02

PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ KONKURSAS

 „DAINŲ DAINELĖ“ 

NUOSTATAI

DALYVIO ANKETA

ANKETOS PILDYMAS


Paskelbta 2017-10-25, 20:38:09


Paskelbta 2017-10-24, 08:19:30

Pirmokų  krikštynos

        Ketvirtadienį, spalio 19 dieną, Krekenavos muzikos mokykloje vyko mokinių labai laukiama šventė – Pirmokų krikštynos. Šiais metais septintokai nusprendė būti „burtininkais“. Jie atsinešė į sceną didžiulį puodą ir pradėjo virti tiesos eliksyrą: pylė svajonių miltų, fantazijos aromato, kantrybės prakaito lašų, tiesos miltelių, muzikos garsų vanilės ir daug daug  meilės muzikai. Visus šiuos ingredientus maišė didžiuliu samčiu ir kalbėjo burtažodžius. Pirmokai turėjo paragauti po šaukštelį ir atsakinėti į užduodamus klausimus. Pirmokai jau išmoko dainelę apie orkestrą ir labai smagiai ją  visiems padainavo.

         Prasidėjo instrumentų koncertas. Pirmokai turėjo pasakyti, kokiu instrumentu groja atlikėjas. Visiems buvo labai smagu ir juokinga, kai pirmokai nežinojo, kaip pavadinti klarneto. Jie šaukė: dūda, dūdelė, trimitas, o kai Gintarė pasakė, kad akordeonas, tai ir mokytojai prisijungė prie skardaus juoko. Rugilė smuiku pagrojo labai linksmą  polką, visi pradėjo smagiai ploti. Labai patiko Domanto atliekama švelni fleitos melodija, darnus kanklių trio, Kajaus saksofonu atliekamas kūrinys. Gražūs kūrinėliai, smagi muzika sujungė ir mažus, ir didelius muzikos mylėtojus. Pirmokai turėjo pasakyti priesaiką, kurioje svarbiausia – pasižadėti mylėti muziką. Buvo išdalinti priėmimo pažymėjimai. Burtininkai su didžiausiu malonumu piešė ant pirmokų skruostų nateles ir smuiko raktus.

          Šventė tęsėsi klasėje, visi pasivaišino atsineštais sumuštiniais ir gėrimais. Burtininkai organizavo daug žaidimų. Namo visi išėjo pilni įspūdžių ir labai gerai nusiteikę.

Vyr. mokytoja Vijoleta Kirpotienė


Paskelbta 2017-10-20, 12:47:01

Renginys „Skaitiniai prie arbatos“ 

         Spalio 19 dieną Smilgių bibliotekoje vyko renginys „Skaitiniai prie arbatos“. Buvo prisimintos kultūrinės Smilgių krašto ištakos, paminint bibliotekos įkūrimo  70–metį bei prieš 120 metų veikusią „Knygų skaitymo draugiją”, tada vadintą „Arbatnamiu“.  Renginyje viešėjo poetė, visuomenininkė Dalia Teišerskytė. Renginyje grojo Naujamiesčio skyriaus akordeono klasės mokiniai Vilius Kuokalas (6 klasė) ir Ugnius Švoba (4 klasė). Juos parengė mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.


Paskelbta 2017-10-10, 17:20:38

Darželinukų viešnagė

           Panevėžio r. muzikos mokykla rengia edukacines programas vaikų darželių auklėtiniams. Rugsėjį vyko susitikimas su  Ramygalos lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ auklėtiniais, o spalio mėnesį  Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriuje lankėsi vaikų lopšelio-darželio ,,Bitutė“ darželinukai.

         Lydimi auklėtojų Daivos Tautkienės ir Justinios Ulytės, Naujamiesčio darželinukai pirmą kartą atvyko į Muzikos mokyklą. Vaikai pasklido po klases susipažinti su muzikos instrumentais.  Klasėse jau vyko pamokos, tad mokiniai turėjo galimybę parodyti mažiesiems draugams instrumentus, leisti juos išbandyti,  paliesti.  Iš pradžių mažuosius baugino nauja aplinka ir tai, kad reikėjo ne visiems kartu, o pasiskirsčius grupelėmis vaikščioti po klases. Tačiau  vaikai greitai įsidrąsino ir apžiūrinėjo muzikos instrumentus: akordeoną, kankles, trimitą, tromboną, fortepijoną, fleitą, bandė groti skrabalais, lumzdeliu, mušti būgną. Smalsiausi berniukai netgi norėjo sužinoti, kas yra fortepijono viduje. Į visus klausimus atsakyti teko programos vykdytojams, mokytojams Audriui ir Astai Derviniams, Angelei Jankauskienei, Kęstučiui Plančiūnui, Janinai Mikalkevičienei ir direktorei Laimai Plančiūnienei.

            Muzikos mokyklos auklėtiniams ne naujiena rengti koncertus vaikų darželiuose. Tačiau šiais metais vykdoma nauja edukacinė programa praplečia tolesnį dviejų ugdymo įstaigų bendradarbiavimą, jų auklėtiniams teikia atradimų, sėkmės ir pažinimo džiaugsmą.                

                                                                       Naujamiesčio gimnazijos mokytoja Danutė Čiapienė   

                                       


Paskelbta 2017-09-29 09:15:30

Svečiavosi darželinukai

             Panevėžio r. muzikos mokyklos Ramygalos skyriuje rugsėjo 27 d. vyko netradicinio ugdymo diena. Mokytojai kartu su mokiniais priėmė mažuosius svečius – Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ auklėtinius. Visą popietę klasėse klegėjo mažieji darželio auklėtiniai. Jie atvyko susipažinti su muzikos mokykla, kurią lanko jų artimieji ir pažįstami, su instrumentais. Vaikučiai buvo suskirstyti į grupes, vaikščiojo po klases ir jose susipažino su vis kitokiais muzikos instrumentais: fortepijonu, kanklėmis, smuiku, gitara, trimitu, tūba, mušamaisiais instrumentais, eufonija, trombonu, mokėsi dainuoti. Šias specialybes lankantys mokiniai noriai demonstravo mažiesiems, ką patys jau yra išmokę, leido vaikams prisiliesti prie instrumentų, išbandyti juos.

            Ši netradicinio ugdymo diena paliko įspūdį abiejų miestelio ugdymo įstaigų auklėtiniams. Vyresnieji pasidalino savo patirtimi, o mažieji praplėtė pažinimą, patyrė daug gerų emocijų.

 


Paskelbta 2017-09-04, 19:19:18

         2017 m. rugsėjo 3 dieną Vilniuje  Šv. Kotrynos bažnyčioje  vyko Martyno Levickio organizuojamas baigiamasis koncertas – maratonas ,,Akordeono muzikos savaitė“. Kartu su geriausiais Lietuvos akordeonistais solo ir duetu grojo Naujamiesčio skyriaus mokiniai Algirdas Gricius ir Vilius Kuokalas, mokytoja metodinikė Janina Mikalkevičienė.


Paskelbta 2017-09-04, 16:16:15

Orkestro „Žilvitis“ koncertinės kelionės

        Praėjusi vasara Panevėžio rajono muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus tautinių instrumentų orkestro „Žilvitis” (vadovai Asta ir Audrius Derviniai) muzikantams buvo labai turininga. Net du kartus teko vykti į koncertines keliones Italijoje. Pirmoji, jaunesniųjų, grupė Italijos lietuvių bendruomenės kvietimu birželio mėnesį vyko į Aropos miestą šiaurės Italijoje, kur vyko koncertai vietos bendruomenei. Pakeliui į Italiją teko koncertuoti Austrijos sostinėje Vienoje. Vyresniųjų grupė vyko į 47-ąjį tarptautinį folkloro festivalį „Terranostra” Apiro mieste, kuriame dalyvavo grupės iš Urugvajaus, Meksikos, Indonezijos, Rusijos, Vengrijos ir Lietuvos. Jauniesiems „Žilvičio“ muzikantams didelį įspūdį paliko nuostabi Italijos gamta, Alpių kalnų didybė, Adrijos jūra, itališkas maistas.

 Mokytojas metodininkas Audrius Dervinis


Paskelbta 2017-08-21, 09:06:08

➡ MOKSLO METŲ ATIDARYMAS

Rugsėjo 1 d. 12:00 val. Krekenavoje 

Rugsėjo 4 d. 14:00 val. Naujamiesčio skyriuje

Rugsėjo 5 d. 14:00 val. Ramygalos skyriuje

 


  ➡  MOKINIŲ PRIĖMIMAS

                   Rugsėjo 1 d. 12:30 val. Krekenavoje 

                   Rugsėjo 4 d. 14:30 val. Naujamiesčio skyriuje 

                   Rugsėjo 5 d. 14:30 val. Ramygalos skyriuje


Paskelbta 2017-08-21, 09:05:35

1


2


3