2014–2015 m. m.


Vasara greita ir nuostabi
Mėgsta ją visi
Vasara tai mūsų paukščių čiulbesys,
Vasara tai greitas debesis,
Vasara skaisčios širdies gilumoje,
Viltys ir kelionės mano širdyje.

                                                   /Marija Grybauskaitė/

 Linksmos, šiltos, nuotaikingos ir prasmingos vasaros!!!

                                                                                                          Direktorė Laima Plančiūnienė


DĖMESIO

2015 m. rugpjūčio 31 d. 10.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyks Mokytojų tarybos posėdis.


SVEIKINAME

Tarptautinio jaunųjų pianistų konkurso ,,Val Tidone“ Italijoje

IV vietos nugalėtoją

Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokinį

JOKŪBĄ FEDORKINĄ   

 Dėkojame vyr. mokytojai Daivai Valkūnienei

2015 m. birželio 12–16 d.

Italija         Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-126 ,,Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-209 ,,Dėl mokinių priėmimo į muzikos mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. pakeistas  Mokinių priėmimo į Panevėžio r.  Muzikos mokyklą tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-209 ,,Dėl mokinių priėmimo į Muzikos mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2. punktas ir jis išdėstytas taip: ,,12.2. pagrindinis muzikinis ugdymas (trukmė 4 metai)“.  

                                                                                                                                 Direktorė Laima Plančiūnienė


Mokymai – susitikimai regionuose su tradicinio kankliavimo pedagogais

             2015 m. birželio 2 d. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje vyko mokymai-susitikimai su tradicinio kankliavimo pedagogais, kanklių ansamblių vadovais. Atvyko Utenos kultūros namų direktorė Asta Motuzienė, Utenos kultūros namų kolektyvas ,,Sietynas, vadovė Rima Garsonienė, kanklių meistro Stasio Rudžio sūnus Domas Rudis, kuris atvežė ir pats pademonstravo tėvo gamintas kankles, kurioms virš 80 metų. Susitikimo metu buvo supažindinama su kiekvieno Lietuvos etnografinio regiono kankliavimo tradicijomis, kankliavimo mokymo metodais, lietuvių liaudies tradicine muzika, instrumentais. Pranešimą ,,Krekenavos krašto kanklininkai“ skaitė Panevėžio r. muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, kanklininkų ansamblio ,,Kanklytės“ vadovė Loreta Venslavičienė.
            Grojo mokytojos metodininkės Loretos Venslavičienės kanklininkės Akvilė Ropytė ir Vesta Stašauskaitė. Praktinis užsiėmimas – grojimas būgneliais, lietuvių liaudies dainų dainavimas, kuriame labai aktyviai dalyvavo Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos dalyvavę mokiniai.

 


SVEIKINAME

        IV-ojo respublikinio jaunųjų pianistų konkurso Musica amabile diplomantus

         Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokinius

        DANIELĘ AUGULYTĘ IR JOKŪBĄ FEDORKINĄ

 Dėkojame vyr. mokytojai Daivai Valkūnienei

2015 m. gegužės 5–7 d.

Vilnius


VI šalies džiazo muzikos festivalis  „Džiazas su tortu“

           Kaip pavasaris su geguže, kaip saulė su šiluma, taip ir ,,Džiazas su tortu“ atlėkė į Ramygalą. Taip, jau šeštą kartą gimnazijos aktų salėje liejosi smagi džiazo muzika. Sugūžėjo beveik pusšimtis dalyvių iš Naujamiesčio, Krekenavos ir Ramygalos (gerai, kad liko vietos žiūrovams). Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet į sceną lipo jau matyti ir nauji veidai. Ir solistai, ir ansambliai dovanojo žiūrovams daug malonių emocijų, o šie negailėjo gausių aplodismentų. Šalia saksofono ir klarneto, dainos ir akordeono, fortepiono ir smuiko smagiai džiazavo ir lietuvių liaudies instrumentai – birbynė ir lumzdelis. Ir kaip čia nepagalvosi, kad džiazas – liaudies muzika.

           Aišku, antra dalis dalyviams buvo ne mažiau svarbi. Būtinas festivalio ingredientas – tortas – jau laukė jaunųjų džiazmenų. Kol mokytojai prie kavos aptarinėjo koncertą, vaikai sėkmingai tvarkėsi su antros dalies užduotimi.

           Ką gi, festivalis baigėsi – festivalis prasideda. Norit ir jūs? Tai nepasididžiuokit – pasiruoškit, praneškit ir atvažiuokit! Mes jūsų tikrai lauksim.

Vyr. mokytojas Evaldas Vaitkevičius


 

😆 TYRIMAS ,,KAIP VIENOJE PAMOKOJE SUTEIKTI GALIMYBES SKIRTINGŲ MOKYMOSI STILIŲ VAIKAMS🙄


           2015 m. balandžio 16 dieną Naujamiesčio skyriaus akordeonistai grojo Panevėžio kraštotyros muziejaus organizuotame renginyje ,,Muziejų naktis Panevėžyje“.

Mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė


Arno Vasiliausko atsisveikinimo dovana – solinis koncertas ,,Tik geriausios melodijos“

            Prieš porą metų kilo mintis susiskaičiuoti kūrinius, kuriuos su Arnu esame išmokę. O jų, pasirodo, nemažai. Taip kilo idėja Arno talento gerbėjams dovanoti solinį koncertą. Kai idėją jau turi, o šalia dar klusnus, geras, darbštus, akordeono muzikos gerbėjas, tai lieka tik įdėti darbo bei širdies. Ir štai jau  trečiasis Arno solinis koncertas.

           Jau atėjo laikas, kai mes vienas kitą papildom. Arnui reikia vyresnės rankos, padedančios įgyvendinti kilusias idėjas. Ne vienerius metus, skirtus muzikai, Arnas įprasmino jausmingu įvairios muzikos rečitaliu. Muzika turi savybę nesenti. Tačiau ne visa. Kiekvienas kūrinys turi savyje turėti dvasinę, energetinę įkrovą. Jie įkrauti ne tik atlikėjo, kompozitoriaus, bet ir aplinkinių žmonių energijos, emocijų. Todėl jie gyvena, tos energijos užtenka ne vienkartiniam pasirodymui.

         Žiūrovai sulaukė skoningos puotos: skambėjo subtili, originali, padūkėliška, rimta, trapi, intelektuali, intriguojanti akordeono muzika, kurią paįvairino Arno pasikviesti muzikuojantys draugai.

Akordeono mokytoja metodininkė Diana VenckienėKoncertas Motinoms – Bistrampolio dvare 

            Nebe pirmus metus Panevėžio r. muzikos mokykla rengia koncertus Motinos dienai. Šį pavasarį gražiausi muzikos garsai ir dainos skambėjo Bistrampolyje vykusiame koncerte „Tau, mano Mamyte“. Jį surengė Krekenavos, Naujamiesčio ir Ramygalos skyrių kolektyvai.

            Rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius pasveikino susirinkusiuosius ir pristatė šio renginio svečius. Atvyko Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Rimkus, vyr. specialistė, muzikos mokyklos kuratorė Sigita Jasiūnienė, Rajono tarybos nariai, seniūnai. Padėkos raštais apdovanojamos rajoną garsinusių mokinių mamos, o visos šventėje dalyvaujančios motinos pagerbiamos rožių žiedais. Tai Panevėžio rajono savivaldybės administracijos dovana.

            Koncertą pradėjo pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Kęstučio Plančiūno. Orkestro atliekamus kūrinius paįvairino Ramygalos gimnazijos choreografinė grupė (vadovė Renata Rakašienė). Žiūrovai klausėsi Janinos Mikalkevičienės ir Dianos Venckienės vadovaujamo akordeonininkų ansamblio ir solistės Rugilės Šidlauskaitės (Naujamiestis) melodijų. Nepaliko abejingų Loretos Venslavičienės ir Astos Dervinienės kanklininkių ansamblio kartu su jungtiniu choru (vadovės Vaida Nevulienė, Jecinta Garbaliauskienė ir Vijoleta Kirpotienė) atliekami kūriniai. Šiltais plojimais žiūrovai sutiko Astos ir Audriaus Dervinių tautinių instrumentų orkestro „Žilvitis“ ir puikios solistės Orintos Samėnaitės pasirodymą. Dainomis ir toliau džiugino jungtinis choras, jam akomponavo lengvosios muzikos orkestras. Šio orkestro vadovas Kęstutis Plančiūnas parengė ir solistę – Ugnė Golytė (Naujamiestis) grojo saksofonu. Pasiruošimo minutes užpildė poezijos posmai, skaitomi koncerto vedėjos Vijoletos Kirpotienės.

            Baigiantis šventei, Rajono savivaldybės administracijos ir tarybos narių – Antano Pociaus, Kęstučio Rimkaus, Violetos Grigienės – nuoširdi padėka renginio sumanytojai, organizatorei, Muzikos mokyklos direktorei Laimai Plančiūnienei. Anot vicemero Antano Pociaus, nors Bistrampolio scena išpaikinta garsių muzikantų ir dainininkų, bet šis koncertas ne mažiau žavi atlikėjų profesionalumu ir išsiskiria dalyvių gausa. Svečių žodžius įprasmino koncerto pabaigai atliekama Leonido Abariaus „Širdies tavosios šypsena“ .

                                                                        Danutė Čiapienė


Tarptautinio konkurso nugalėtojai

                 2015 m. balandžio 24 d. Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje vyko tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų ir ansamblių konkursas ,,Ventus Musicale“. Panevėžio r. muzikos mokyklai atstovavo Ramygalos sk. mokinys Deividas Urbonas (trombonas). Deividas puikiai pasirodė, tapo šio konkurso diplomantu. Mokinį moko mokytojas metodininkas Kęstutis Plančiūnas, koncertmeisteris Gintaris Brazauskas. Sveikiname ir linkime kuo geriausios sėkmės.

                                                                            Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė


VII šalies akordeonistų festivalis ,,Pavasario spalvos“

                 2015 m. balandžio 22 d. dieną Panevėžio r.  muzikos mokykloje, Krekenavoje, vyko akordeonistų muzikinė puota: scenoje skambėjo įvairūs akordeono tembrai. Išgirdome ir solistų, ir įvairiausių sudėčių ansamblių, ir orkestrų atliekamus įvairių žanrų kūrinius.   Šis akordeonistų festivalis „Pavasario spalvos“ jau septintas ir išskirtinis: scenoje išgirdome 74 jaunuosius akordeonistus iš Biržų Vlado Jakubėno , Kupiškio, Panevėžio, Raseinių, Ariogalos filialo ir Panevėžio r. muzikos ir menų mokyklų. Matydami kaip keičiasi, nuosekliai auga bei tobulėja akordeono mokykla Lietuvoje festivalio metu turime puikią galimybę susipažinti su akordeono meno padėtimi Lietuvoje.  Festivalio organizatorės, mokytojos Diana Venckienė ir Janina Mikalkevičienė, tikisi, kad ir ateityje šis renginys daugumai bus svarbia kolegiško bendradarbiavimo bei  kūrybinių planų įgyvendinimo ašimi.

Mokytoja metodininkė Diana Venckienė


Mokytojo TV

http://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/startas.php


Konkursas ,,Ostrava 2015“

           2015 m. balandžio 9–14 dienomis Naujamiesčio skyriaus mokinys Algirdas Gricius dalyvavo tarptautiniame akordeonininkų konkurse ,,Ostrava 2015“ Ostravoje, Čekijoje. Mokinys, ne tik gavo medalį ir dalyvio diplomą, bet aplankė įdomiausius miesto objektus.

Mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė


 

TYRIMAS 8–12 KLASIŲ MOKINIAMS 

AR MOKSLEIVIO ĮGYTOS KOMPETENCIJOS MUZIKOS MOKYKLOJE DARO ĮTAKĄ JO DEMOKRATINĖMS NUOSTATOMS IR PILIETINIAM AKTYVUMUI?

http://goo.gl/7UfXzh


KVIEČIAME DALYVAUTI

VI ŠALIES DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIS  „DŽIAZAS SU TORTU“

ANKETA                   PAVASARIS

                                                                              Gerbiama mokyklos bendruomene,

                                                                            Linksmų, džiugių Šv. Velykų!

                                                                               Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė


Pianistų ir stygininkų festivalis ,,Muzikinė mozaika‘‘

           2015 m. kovo 26 dieną Krekenavoje įvyko antrasis pianistų ir stygininkų festivalis ,,Muzikinė mozaika‘‘. Gera nuotaika ir gražiais kūriniais mus džiugino atlikejai iš Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Panevėžio r. muzikos mokyklos Krekenavos ir Ramygalos skyrių. Festivalio organizatorės vyr. mokytojos Sonata Gaušienė, Daiva Tijūnonienė ir Natalja Malyševa. 

Vyr. mokytoja Daiva Tijūnonienė


2014–2015 M. M. ANTRO PUSMEČIO

ATSISKAITYMŲ LAIKAS

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Laikas ir vieta

Atsakingas

1

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

2–7 kl. mokiniams

2015-05-12

14 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.

Daiva Tijūnonienė

2

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

2–7 kl. mokiniams

2015-05-13

14 val.

Ramygalos sk.

Mokyt. metod.

Gintaris Brazauskas

3

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

3–7 kl. mokiniams

2015-05-14

14 val.

 Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Janina Mikalkevičienė

4

4 kl. muzikos rašto ir kultūros pažinimo egzaminas

2015-05-19

13 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.

Vijoleta Kirpotienė

5

4 kl. muzikos rašto ir kultūros pažinimo egzaminas

2015-05-20

13 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Vaida Nevulienė

6

4 kl. muzikos rašto ir kultūros pažinimo egzaminas

2014-05-21

13.30 val.

Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Audrius Dervinis

7

7 kl. solfedžio egzaminas

2015-05-19

15 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.

Vijoleta Kirpotienė

8

7 kl. solfedžio egzaminas

2015-05-20

15 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Vaida Nevulienė

9

7 kl. solfedžio egzaminas

2015-05-21

15 val.

Naujamiesčio sk

Mokyt. metod.

Audrius Dervinis

10

2–6 kl. pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymai

2015- 05-26

14 val.

Krekenava

Mokyt. metod.

Loreta Venslavičienė

11

2–6 kl. pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymai

2015-05-27

14 val

Ramygalos sk

Mokyt. metodininkė

Diana Labudienė

12

2–6 kl. pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymai

2015-05-28

14 val.

Naujamiesčio sk.

Mokyt. metodininkas

Audrius Dervinis

13

4 kl. pagrindinio muzikos instrumento egzaminas

2015-05-26

16 val.

Krekenava

Vyr. mokytoja Natalja Malyševa

14

4 kl. pagrindinio muzikos instrumento egzaminas

2015-05-27

16 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Vaida Nevulienė

15

4 kl. pagrindinio muzikos instrumento egzaminas

2015-05-28

16 val.

Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Angelė Jankauskienė

16

7 kl. pagrindinio muzikos instrumento

koncertas-egzaminas

2015-06-01

16 val.

Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Angelė Jankauskienė

17

7 kl. pagrindinio muzikos instrumento

koncertas-egzaminas

2015-06-02

16 val

 Krekenava

Vyr. mokyt.

Renatas Bedalis

18

7 kl. pagrindinio muzikos instrumento

koncertas-egzaminas

2015-06-03

16 val.

 Ramygalos sk.

Mokyt. metodininkė

Diana Venckienė


 TYRIMAS „KAIP PAMOKOSE ATSKLEISTI VAIKŲ GEBĖJIMŲ ĮVAIROVĘ“   😛


                 

     SVEIKINAME

         Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokinį

        ALGIRDĄ GRICIŲ

          Lietuvos akordeonistų konkurso Panevėžio regiono atrankos turo nugalėtoją

     Dėkojame mokytojai metodininkei Janinai Mikalkevičienei

2015 m. vasario 28 d.

Panevėžys


             SVEIKINAME

                 Muzikos mokyklos mokinius

                    MARTYNĄ ULĮ, LAURYNĄ KIŠKĮ IR ALGIRDĄ GRICIŲ

                  I Tarptautiniame akordeonistų konkurse

               laimėjus  II ir III vietas

             Dėkojame mokytojoms metodininkėms

      Janinai Mikalkevičienei ir Dianai Venckienei

             2015 m. vasario 20 d.

            Kupiškis


VIII BRONIAUS JONUŠO VARDO FESTIVALIS        

       Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje 2015 m. vasario 19 ir 21 dienomis vyko VIII Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų instrumentų solistų, ansamblių ir orkestrų festivaliai. Solistų dienoje dalyvavo muzikos mokyklos Krekenavos ir Ramygalos sk. mokiniai: Ignas Miliukas (saksofonas), Rytis Petrėnas (klarnetas), Deividas Urbonas (trombonas), mokinius moko vyr. mokytojas Renatas Bedalis ir mokytojas metodininkas Kęstutis Plančiūnas.

       Orkestrų dienoje dalyvavo muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, Vadovas Kęstutis Plančiūnas. Sveikiname.

                                                                                                                              Mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė


KVIEČIAME DALYVAUTI

VII ŠALIES AKORDEONININKŲ FESTIVALIS ,,PAVASARIO SPALVOS“

ANKETA


 SVEIKINAME

   Muzikos mokyklos Krekenavos skyriaus mokinę

AKVILĘ ROPYTĘ

    XII Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų  konkurso

                                                                                  Panevėžio regiono II turo nugalėtoją                 

                                                                     Dėkojame mokytojai metodininkei Loretai Venslavičienei

        ir koncertmeisterei vyr. mokytojai Sonatai Gaušienei

2015 m. vasario 7 d.

 Panevėžys

                                    


PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ KONKURSAS

„DAINŲ DAINELĖ‘‘

      Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkursas ,,Dainų dainelė’’ vyko 2015 m. sausio 30 d. 10.00 val. rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Konkursą organizavo rajono muzikos mokykla. Tai tradicinis renginys, rajone organizuojamas kiekvienais metais.

      Konkurso tikslas – puoselėti dainavimo kultūtą, skatinti gabių vaikų meninę saviraišką, atrinkti geriausius rajono jaunuosius solistus ir vokalinius ansamblius. Konkurse dalyvavo 20 solistų, 5 duetai, 7 vokaliniai ansambliai.

  KONKURSO NUGALĖTOJAI:

  A grupė

Dembavos lopšelio-darželio,,Smalsutis“ solistė Elzė Kęstaitytė, vadovė Vida Nuobarienė.

 B grupė

Pažagienių mokyklos-darželio solistė Goda Plonytė, vadovė Ramutė Čepokienė.

 C grupė

Velžio gimnazijos solistas Einaras Krivickas, vadovė  Lina Kairytė.

Velžio gimnazijos mergaičių ansamblis: Ugnė Žičkutė, Goda Žičkutė, Brigita Kronytė, Gina Vasiliauskaitė, Noja Muralytė,Kornelija Židonytė, Patricija Palubinskaitė, Kotryna Gedzevičiūtė, Vaiva Chimičiūtė, Urtė Gumbinaitė, Gabrielė Gilytė, vadovė Zita Tikuišienė.

Velžio gimnazijos merginų vokalinis ansamblis: Gabija Verikaitė, Uršulė Miknevičiūtė, Miglė Mačytė, Eglė Pilkauskaitė, Ieva Liepinytė, Viktorija Naujokaitė, Arūnė Macevičiūtė, Jorė Timofejeva, Ugnė Stakėnaitė, vadovė  Lina Kairytė.

 D grupė

Velžio gimnazijos solistė Indrė Strolytė, vadovė  Lina Kairytė.

Velžio gimnazijos solistas Algirdas Veversis, vadovė  Lina Kairytė.

UŽ SĖKMINGĄ PASIRODYMĄ APDOVANOTI:

A grupė

Naujamiesčio lopšelio-darželio ,,Bitutė“ solistė Liepa Turkevičiūtė, vadovė Liuda Vėžytė.

Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus duetas Simonas Balsys, Jokūbas Visickas,

vadovė Aldona Jankovskaja.

B grupė

Linkaučių pagrindinės mokyklos solistė Samanta Beniušytė, vadovė Žaneta Malinauskienė.

Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mergaičių ansamblis: Vakarė Jakucevičiūtė, Ugnė Navikaitė, Skaistė Ulytė, Rūta Malciūtė, Jorinta Viliūnaitė, Laura Tarulytė, Augustė Buzūtė, Urtė Ragaišytė, vadovė Vaida Nevulienė.

Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyriaus solistas Rometas Misiukas, vadovė Sigita Kamantavičienė.

C grupė

Dembavos progimnazijos solistas Nojus Paknys, vadovė Vida Nuobarienė.

D grupė

Muzikos mokyklos Krekenavos duetas Fausta Mikulskytė, Aušrinė Čekytė, vadovė Vijoleta Kirpotienė.

Raguvos gimnazijos merginų ansamblis: Kotryna Juškaitė, Karolina Januškaitė, Austėja Kulbokaitė, Grita Saukaitytė, Amantė Greičiūnaitė, Justina Indriliūnaitė, Goda Černiauskaitė, Justina Žvirblytė Kamilė Blauzdytė, Rugilė Stakėnaitė, Rūta Liaudanskaitė, vadovė Ingrida Bučinskienė.

       


        Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-241 ,,Dėl Panevėžio rajono mokyklų pavadinimų pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo, informuoju, kad keičiamas Panevėžio rajono muzikos mokyklos pavadinimas į Panevėžio r. muzikos mokyklą ir tvirtinami nuostatai. Pakeitimai įsigalioja 2015 m. sausio 12 d.

                                                                                                Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė


Gerbiama mokyklos bendruomene,

Tegul ateinančiais metais Jus lydi puikios idėjos, energija ir gerovė.

Tegul bus tai naujų galimybių ir sėkmingo bendradarbiavimo matai.

Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė


SVEIKINAME

           Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokiniu

LAURYNĄ KIŠKĮ IR ALGIRDĄ GRICIŲ

                                      X Tarptautiniame akordeono muzikos jaunųjų atlikėjų konkurse

                                 ,,Linksmasis akordeonas“

                                  laimėjus  III vietą

                                   Dėkojame mokytojai metodininkei Janinai Mikalkevičienei

                                          2014 m. lapkričio 21 d.

                                 Šiauliai


                   PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ KONKURSAS

                                                „DAINŲ DAINELĖ“                          

             Konkursas vyks 2015 m. sausio  30 d. 10.00 val.

    Panevėžio rajono savivaldybės didžiojoje salėje

Dalyvių anketos priimamos iki 2015 m. sausio 12 d.

                         elektroniniu paštu muzikosmokyklapr@gmail.com

                             arba faksu (8~45) 59 32 01.

                                           Informacija tel. 8 614 88 646

NUOSTATAI

ANKETA-SUVESTINĖ


PADĖKA

Tautinių instrumentų orkestrui ,,Žilvitis“

Vadovas Audrius Dervinis

Už 15-os metų koncertinę veiklą Lietuvoje ir užsienyje

2014-11-22

 


Festivalis ,,Švytintys akordeono garsai“

Lpkričio 15 dieną muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus akordeonininkai Algirdas Gricius, Vilius Kuokalas, Deividas Fiodorovas, Tomas Naulickas dalyvavo festivalyje ,,Švytintys akordeono garsai“ Kauno Miko Petrausko muzikos mokykloje. Mokinius moko mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.

  

 


2014–2015 M. M. PIRMO PUSMEČIO

ATSISKAITYMŲ IR RENGINIŲ LAIKAS

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Laikas ir vieta

Atsakingas

1

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

2–7 klasių mokiniams

2014-12-09

13.30 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.

Sonata Gaušienė

2

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

2–7 klasių mokiniams

2014-12-10

14.00 val.

Ramygalos sk.

Mokyt. metod.

Gintaris Brazauskas

3

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

3–7 klasių mokiniams

2014-12-11

13.30 val. Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Angelė Jankauskienė

4

Pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymas

2–6 klasių mokiniams

2014-12-15

14.00 val.

Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Janina Mikalkevičienė

5

Pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymas

2–6 klasių mokiniams

2014-12-16

14.00 val.

Krekenava

Mokyt. metodininkė

Diana Venckienė

6

Kalėdinis koncertas ,,Žiemos pasaka“

2014-12-16

17.00 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.

Natalija Malyševa

Vijoleta Kirpotienė

7

Pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymas

2–6 klasių mokiniams

2014-12-17

14.00 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Evaldas Vaitkevičius

8

Teatralizuotas Kalėdinis koncertas

,,Paklydusios pasakos“

 

2014-12-17

17.00 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Vaida Nevulienė

Diana Venckienė

9

Miuziklas ,,Eželio Kalėdos“

 

2014-12-18

17.00 val.

Naujamiesčio sk

Vyr. mokyt.

Jecinta Garbaliauskienė

Mokyt. metod.

Janina Mikalkevičienė

,,PIRMOKŲ KRIKŠTYNOS“ 

                Gražią spalio 23-osios dienos  popietę visus muzikos mokyklos mokinius ir mokytojus „Muzikos karalienė“  sukvietė į salę. Ji  visiems pranešė, kad šiandieną turi priimti  naujus narius į savo karalystę.

               Netikėtai pakilo audra, smarkiai sušvilpė vėjas ir į salę ant šluotos įskrido dvi smalsios „raganėlės“. Sužinojusios apie krikštynas,  jos nusprendė neįleisti pirmokų į salę tol, kol jie neatsakys į klausimus apie muziką. Kiekvienas pirmokas atsakęs į klausimą turėjo pralysti pro raganų šluotos vartus. Įėję pro „vartus“ pirmokai iš karto atsidūrė „Skaičių stotelėje“. Vaikai turėjo sugauti po balioną, kuriame buvo klausimai apie natų ir pauzių ilgius. Po to pirmokai  keliavo į „muzikos instrumentų parduotuvę“, kur turėjo išsirinkti patį gražiausią ir reikalingiausią  instrumentą.

                Staiga pasigirdo greitosios pagalbos sirena. Į karalystę atvyko dvi ,, gydytojos“. Jos atvežė „muzikinių vitaminų“. Visi pirmokai turėjo jų paragauti ir įgyti daugiau jėgų. „Muzikos karalienė“ labai džiaugėsi, kad pirmokai jau daug ką žino ir su malonumu įteikė kiekvienam po ,,Muzikos karalystės pasą“. Atskridusios raganėlės išpaišė kiekvienam pirmokui ant skruosto po smuiko raktą ir pakvietė visus į klasę pasistiprinti atsineštais sumuštiniais ir toliau tęsti šventę. Po vaišių ir žaidimų visi grįžo namo linksmi ir laimingi.

Vyr. mokytoja Vijoleta Kirpotienė

 


,,SU ŠYPSENA EINU Į RUDENĮ“

          GUSTONIŲ BIBLIOTEKA          

                  Spalio pradžioje gustoniečius pradžiugino bibliotekoje vykęs renginys ,,Su šypsena einu į rudenį‘‘. Renginio dalyviams grojo muzikos mokyklos Naujamiesčio sk. akordeonininkai ir mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė. 


GIMTADIENIO ŠVENTĖ

                 Rugsėjo 9 dieną muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus akordeonininkai grojo Berčiūnų pagrindinės mokyklos gimtadienio šventėje.

Mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė


 

AKORDEONININKU MARATONAS

                Rugpjūčio 30 dieną muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokiniai Algirdas Gricius ir Laurynas Kiškis dalyvavo ,,Didžiajame akordeonininkų maratone“ Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje. Renginio iniciatorius ir organizatorius Martynas Levickis. Mokinus moko mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.


                                          Mokslo metų atidarymas vyks:

                 Rugsėjo 1 d. 12.00 val. Naujamiesčio skyriuje

                 Rugsėjo 2 d. 13.00 val. Krekenavoje

                 Rugsėjo 3 d. 14.00 val. Ramygalos skyriuje

                Mokinių priėmimas į pirmą klasę vyks:

                 Rugsėjo 1 d. 12.30 val. Naujamiesčio skyriuje

                 Rugsėjo 2 d. 13.30 val. Krekenavoje

                 Rugsėjo 3 d. 14.30 val. Ramygalos skyriuje

              

             

            Kviečiame mokytis groti: fortepijonu, akordeonu, kanklėmis, fleita, saksofonu, trombonu, eufonija, tūba, trimitu, klarnetu, smuiku, gitara, lumzdeliu, birbyne, skrabalais, mokome dainuoti.


😥  DĖMESIO

😉 2014-08-29 10.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyks Mokytojų tarybos posėdis.

                                                                                                                   Direktorė Laima Plančiūnienė


KONCERTINĖ VEIKLA VASARĄ