IX MAŽŲJŲ MENO MĖGĖJŲ FESTIVALIS ,,VAIKYSTĖ MENE“

DALYVAVO MM PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAS

KREKENAVOS MIESTELIS

2015-06-07

 


I RESPUBLIKINIS SAKSOFONININKŲ  FESTIVALIS ,,KĖDAINIAI – 2015‘‘

DALYVAVO MM MOKINIAI: UGNĖ GOLYTĖ (NAUJAMIESČIO SK.),

IGNAS MILIUKAS IR GVIDAS STASEVIČIUS (KREKENAVOS MSTL.)

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

2015-06-06

 


 7 KL. PAGRINDINIO MUZIKOS INSTRUMENTO EGZAMINAS

RAMYGALOS SKYRIUS

2015-06-03

 


MOKYMAI – SUSITIKIMAI REGIONUOSE SU TRADICINIO KANKLIAVIMO PEDAGOGAIS

PRANEŠIMĄ SKAITĖ MOKYTOJA METODININKĖ LORETA VENSLAVIČIENĖ

KREKENAVOS MIESTELIS

2015-06-02

 


DEIVIDO URBONO KONCERTAS

(MOKYTOJO METODININKO KĘSTUČIO PLANČIŪNO TROMBONO KLASĖ)

RAMYGALOS SKYRIUS

2015-06-02

 


7 KL. PAGRINDINIO MUZIKOS INSTRUMENTO EGZAMINAS

KREKENAVOS MIESTELIS

2015-06-02

 


 7 KL. PAGRINDINIO MUZIKOS INSTRUMENTO EGZAMINAS

NAUJAMIESČIO SKYRIUS

2015-06-01

 


RENGINYJE „VAIKYSTĖS ŠVENTĖ“ GROJO MM NAUJAMIESČIO SK. AKORDEONININKŲ ANSAMBLIS

PANEVĖŽIO PREKYBOS IR PRAMOGŲ CENTRAS „BABILONAS“

2015-05-30

  


4 KL. PAGRINDINIO MUZIKOS INSTRUMENTO EGZAMINAI

2015-05-28

  


 2–6 KL. PAGRINDINIO MUZIKOS INSTRUMENTO ATSISKAITYMAI

 2015-05-28

  


 SOLFEDŽIO EGZAMINAS

NAUJAMIESČIO SKYRIUS

2015-05-21

 


SOLFEDŽIO EGZAMINAS

RAMYGALOS SKYRIUS

2015-05-20

 


 SOLFEDŽIO EGZAMINAS

KREKENAVOS MIESTELIS

2015-05-19


 VI ŠALIES DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIS „DŽIAZAS SU TORTU“

RAMYGALA

2015-05-15


NAUJAMIESČIO SKYRIAUS MOKINIŲ KONCERTAS „PAŽINTIS SU MUZIKA“

NAUJAMIESČIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BITUTĖ“

2015-05-13


 MM RAMYGALOS SK. MOKINIŲ KONCERTAS

,,SKAMBA KANKLĖS“

RAMYGALOS ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIA

SKIRTA MOTINOS DIENAI PAMINĖTI

2015-05-03


RAMYGALOS SK. MOKINYS DEIVIDAS URBONAS (TROMBONAS) ŠV. MIŠIŲ METU GROJO

RAMYGALOS ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOJE

SKIRTA MOTINOS DIENAI PAMINĖTI

2015-05-03


KONCERTAS ,,TAU, MANO MAMYTE“

BISTRAMPOLIO DVARAS

2015-04-30


VII ŠALIES AKORDEONININKŲ FESTIVALIS ,,PAVASARIO SPALVOS“

KREKENAVOS MYKOLO ANTANAIČIO GIMNAZIJOS SALĖ

2015-04-22


RESPUBLIKINIAME VAIKŲ IR JAUNIMO KONKURSE-FESTIVALYJE

,,GIESMIŲ GIESMELĖ-2015 (TYLOJ PRAGYSTA ANGELAS)“

DALYVAVO MM RAMYGALOS SK. JAUNUČIŲ ANSAMBLIS

KAUNO PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO BAŽNYČIA

2015-04-11


VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ ŠVENTĖJE ,,PASIIMSIU PAUKŠČIO BALSĄ“

DALYVAVO MM RAMYGALOS SK. JAUNUČIŲ ANSAMBLIS

KUPIŠKIO MENO MOKYKLA

2015-03-26


PIANISTŲ IR STYGININKŲ FESTIVALIS ,,MUZIKINĖ MOZAIKA‘‘

KREKENAVOS MIESTELIS

2015-03-26


 NAUJAMIESČIO SK. MOKINIŲ AKORDEONO MUZIKOS VAKARAS

NAUJAMIESČIO DAILĖS GALERIJA

2015-03-25

 


PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ KONKURSAS

„DAINŲ DAINELĖ‘‘

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2015-01-30

 


NAUJAMIESČIO BENDRUOMENĖS ATASKAITINIAME RENGINYJE GROJO

MUZIKOS MOKYKLOS SOLISTAI, ANSAMBLIAI IR ORKESTRAI 

NAUJAMIESČIO KULTŪROS CENTRAS

2015-01-23

 


MIUZIKLAS ,,EŽELIO KALĖDOS“

NAUJAMIESČIO SKYRIUS

2014-12-18

 


TEATRALIZUOTAS KALĖDINIS KONCERTAS

,,PAKLYDUSIOS PASAKOS“

RAMYGALOS SKYRIUS

2014-12-17

 


KALĖDINIS KONCERTAS ,,ŽIEMOS PASAKA“

KREKENAVOS MIESTELIS

2014-12-16

 


MUZIKOS MOKYKLOS NAUJAMIESČIO SKYRIAUS AKORDEONINIKŲ KONCERTAS RENGINYJE

 ,,KALĖDINĖ MUGĖ“

PANEVĖŽIO CIDO ARENA

2014-12-13

 


MUZIKOS MOKYKLOS KREKENAVOS MOKINIŲ KONCERTAS

,,RUDENĖLIO GARSAI“

KREKENAVOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,SIGUTĖ“

2014-12-11

 


MUZIKOS MOKYKLOS NAUJAMIESČIO SKYRIAUS MOKINIŲ KONCERTAS

,,BELAUKIANT KALĖDŲ“

NAUJAMIESČIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BITUTĖ“

2014-11-26

 


MUZIKOS MOKYKLOS RAMYGALOS SKYRIAUS MOKINIŲ KONCERTAS

,,BELAUKIANT KALĖDŲ“

RAMYGALOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,GANDRIUKAS“

2014-11-25

 


KONCERTAS ,,GIEDAME IR GROJAME ŠV. CECILIJAI“

DALYVAVO MM JUNGTINIS JAUNIŲ CHORAS

IR RAMYGALOS SK. VARINIŲ PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ANSAMBLIS

PANEVĖŽIO ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO BAŽNYČIA

2014-11-22

 


MARIJOS ČERNIENĖS JAUNŲJŲ STYGININKŲ FESTIVALIS-KONKURSAS

DALYVAVO MM RAMYGALOS SKYRIAUS MOKINĖ UGNĖ NAVIKAITĖ (SMUIKAS)

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA

2014-11-06

 


KREKENAVOS MYKOLO ANTANAIČIO GIMNAZIJOS 95-ERIŲ METŲ JUBILIEJAUS

ŠVENTĖJE GROJO PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAS

ŠOKO RAMYGALOS GIMNAZIJOS CHOREOGRAFINĖ GRUPĖ

2014-10-25

 


,,PIRMOKŲ KRIKŠTYNOS“

KREKENAVOS MIESTELIS

2014-10-23

 


LIETUVOS FESTIVALIO ,,SKAMBĖK, JAUNYSTE“ SAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTAS

RAMYGALOS ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIA

2014-10-05

 


PAKRUOJO DVARE VYKUSIAME VAIKŲ IR JAUNIMO FESTIVALYJE ,,SKAMBANTIS DVARAS“

GROJO KREKENAVOS IR RAMYGALOS SKYRIŲ MOKINIAI

2014-09-20

 


NAUJAMIESČIO SK. AKORDEONININKŲ ANSAMBLIS GROJO

BERČIŪNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS GIMTADIENIO ŠVENTĖJE

2014-09-09

 


AKORDEONININKU MARATONAS

VILNIUS, ŠV. KOTRYNOS BAŽNYČIA

2014-08-30