LIETUVOS DAINŲ ŠVENTĖ „ČIA MANO NAMAI“

         Muzikos mokyklos kolektyvai: Jungtinis jaunių choras, vadovės Vaida Nevulienė, Vijoleta Kirpotienė, Jecinta Garbaliauskienė, liaudies instrumentų orchestras ,,Žilvitis”, vadovai Asta ir Audrius Derviniai, pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovas Kęstutis Plančiūnas, kanklių ansamblis ,,Kanklytės”, vadovė Loreta Venslavičienė 2014 m. liepos 1-6 d.vyksta į Lietuvos dainų šventę „Čia mano namai“.  LINKIME SĖKMĖS.   

ARNO SOLINIS KONCERTAS  ,,NUO KLASIKOS IKI TANGO“

          Gegužės 30 dieną Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salėje vyko antrasis muzikos mokyklos mokinio Arno Vasiliausko (akordeonas) solinis koncertas ,,Nuo klasikos iki tango“. Mokinį moko mokytoja metodininkė Diana Venckienė. Koncerte skambėjo įvairių epochų kompozitorių kūriniai, Giulio Caccinio, Astor Piazzollos, Carlos Gardelo, Frančesko Sartori ir kt. Tai tapo gražia tradicija į solinį koncertą pasikviesti tėvelius, draugus ir miestelio bendruomenę.

Mokytoja metodininkė Diana Venckienė

V DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIS ,,DŽIAZAS SU TORTU“

           Jau penktą pavasarį, gegužės priešpaskutinę savaitę, Ramygalos gimnazijos salėje skambėjo džiazinės melodijos. Taigi mums jau penkeri!!! Skirtingai nei ankstesniais kartais, šiemet scenoje pasirodė tik „savi“, rajono muzikos mokyklos džiazmenai iš Ramygalos, Krekenavos ir Naujamiesčio.

Labai norėjosi pažiūrėti, kiek mes paaugom per tuos penkerius metus. O mes tikrai paaugom. Scenoje dalyviai skleidė žiūrovams gerą nuotaiką ir net tie, kurie dalyvavo pirmąkart, grojo be jokios įtampos, o klausytojai negailėjo gausių aplodismentų.

Tradiciškai festivalis buvo dviejų dalių, ir aišku, kad dalyviai labiausiai laukė antros dalies – torto. Kol vaikai jį sėkmingai naikino, mokytojai galėjo pabendrauti prie kavos puodelio, pasidalinti koncerto įspūdžiais, aptarti planus ateičiai.

Ką gi, festivalis praėjo – festivalis ateina. Jau sukasi mintys apie kitą festivalį, kuriame turėtų vėl dalyvauti svečiai. Iš kur? Atvažiuokite ir sužinosite. Iki!

Vyr. mokytojas Evaldas Vaitkevičius

KONCERTAS ,,PAVASARIO ESKIZAI”

           Gegužės 16 d. Panevėžio rajono muzikos mokyklos Krekenavos skyriaus jaunieji pianistai rinkosi į jau tradiciniu tapusį koncertą ,,Pavasario eskizai“ tėveliams ir bendruomenei. Klausytojai išgirdo įvairaus amžiaus muzikuojančius vaikus, nuo pačių mažiausių pirmokėlių iki dvyliktokų, kurie atliko ir klasikos genijų ir šiuolaikinių kompozitorių kūrinius fortepijonui.Tradicija jau tapo ir koncerto svečiai. Šįkart pianistų koncerte pasirodė muzikos mokyklos mokinys akordeonininkas Martynas Ulis. Koncertą organizavo fortepijono vyr. mokytojos Sonata Gaušienė ir Natalija Malyševa.

Vyr. mokytoja Sonata Gaušienė

IV RESPUBLIKINIS MENINĖS RAIŠKOS MOKINIŲ KONKURSAS

,, IŠ MOČIUTĖS SKRYNIOS 2014”

            Gegužės 15 d Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko IV Respublikinis meninės raiškos mokinių konkursas ,,Iš močiutės skrynios 2014“, kuriame varžėsi Anykščių, Pasvalio, Rokiškio, Šiaulių, Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono muzikos mokyklų mažieji kanklininkai. Mūsų mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokytojos Astos Dervininės mokinės Orinta Samėnaitė buvo įvertinta II laisnio diplomu ir Aiva Rubežiūtė III laipsnio diplomu. Krekenavos skyriaus mokinė Akvilė Ropytė (mokyt. Loreta Venslavičienė) buvo įvertinta I laipsnio diplomu.

Mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė

KONCERTAI ,,SKAMBA KANKLĖS“

            Gegužės 14 d ir 15 d. muzikos mokyklos Krekenavos ir Ramygalos skyriuose vyko kanklių muzikos koncertai ,,Skamba kanklės“, kuriuose buvo galima išgirsti kanklių solo,  duetus, ansamblius, ir kanklių ansamblius su akordeonu ir smuiku. Mokinius moko ir koncertus organizavo mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė. Pagrindiniai klausytojai buvo mokinių tėveliai, draugai ir giminės.

,,VARPŲ MUZIKA“ – PO NAUJAISIAIS BAŽNYČIOS BOKŠTAIS

            Lietuvos festivalį „Skambėk, jaunyste“ (projekto vadovė – Panevėžio r. muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė, orkestro meno vadovas ir dirigentas Kęstutis Plančiūnas) muzikos mokykla organizuoja jau 10-tą kartą. Kaip ir prieš dešimt metų, festivalis vyko Naujamiesčio bažnyčioje. Šiais metais parengta koncerto programa „Varpų muzika“ buvo skirta Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 10-mečiui, Motinos dienai paminėti ir sutapo su naujų bažnyčios bokštų šventinimo iškilmėmis.

Keturias dienas Naujamiesčio parapijos namuose stovyklavo festivalio dalyviai, suvažiavę į miestelį ne tik iš Panevėžio rajono, bet ir iš Kėdainių, Biržų Vlado Jakubėno, Panevėžio muzikos mokyklų, Ukmergės meno mokyklos ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos. Jiems teko rengtis koncertui, dalyvauti repeticijose, kartu leisti laisvalaikį. Buvo demonstruojamas kino filmas, surengta išvyka į Krekenavos regioninį parką.

Daugybė žmonių susirinko į šv. Mišias, kurias aukojo ir naujuosius bokštus pašventino Panevėžio vyskupai Lionginas Virbalas ir Jonas Kauneckas. Vyskupas pasidžiaugė gausiai susirinkusiu tikinčiųjų būriu ir pažymėjo, kad Naujamiesčiui labai trūko į dangų kylančių bokštų vertikalių, kurios po bažnyčios gaisro buvo ilgam išnykusios iš įprasto miestelio peizažo, o dabar vėl iš tolo kvies tikinčiuosius į maldos namus. Juk bažnyčia nėra tik statinys, bažnyčia yra tikinčiųjų bendruomenė. Dėkojo kunigui Algirdui Daukniui, parapijos klebonui Raimondui Kazlauskui, Rajono merui Povilui Žaguniui, vicemerui Algirdui Pociui, architektui Raimondui Pilkauskui, bendrovei „Montuotojas“ ir jos vadovui Antanui Katinui, visiems aukotojams ir žmonėms, vykdžiusiems bokštų statymo darbus. Naujamiestiečiai džiaugėsi, kad parapijos klebono Raimondo Kazlausko rūpesčiu turi sutvarkytą šventorių, parapijos namus, atvėrusius duris ir šio festivalio dalyviams, išpuoselėtą bažnyčią.

Koncerto pradžioje atlikta V. Kudirkos „Tautiška giesmė“ ir L.v. Bethoveno „Odė džiaugsmui“. Šiais kūriniais orkestras pradeda kiekvieną naują savo koncertinę programą, kaip priminimą apie Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. Bažnyčioje patalpintame ekrane koncerto metu buvo galima stebėti istoriniais tapusius bokštų montavimo, kėlimo vaizdus. Skambėjo daug nuostabių simfoninio orkestro ir solistų Laimos Česlauskaitės, Reginos Juškienės ir kt. atliekamų kūrinių, sužavėjusių ne tik gausiai susirinkusius naujamiestiečius, bet ir svečius.

Šventėje dalyvavo Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis, vicemeras Antanas Pocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus, skyriaus vyr. specialistė Skaidrutė Kriukienė, administracijos direktorius Vitalijus Žiurlys, administracijos direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Lunskis, Rajono tarybos narys Dalius Dirsė.

Tą dieną bažnyčioje skambėjo ne tik muzika, bet ir padėkos žodžiai. Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė padėkojo  klebonui Raimondui Kazlauskui, atvykusiems į šventę vyskupams, Rajono savivaldybės atstovams, festivalio dalyviams ir visiems mokytojams, padėjusiems rengti šį koncertą.

Belieka tikėtis, kad šioje šventovėje naujai iškilę bokštai niekada nebeišnyks iš Naujamiesčio peizažo, o koncerto „Varpų muzika“ garsai dar ilgai skambės žmonių širdyse.

Danutė Čiapienė

Festivalio– konkurso nugalėtojai

               Balandžio 29 d. Rokiškyje vyko Tarptautinis liaudies instrumentų festivalis – konkursas ,,Groju lietuvišką pjesę“, kuriame dalyvavo Naujamiesčio akordeonistų ansamblis (mokytoja Janina Mikalkevičienė) ir buvo įvertinti II laipsnio diplomu, liaudies instrumentų ansamblis (mokytojai Asta Dervinienė ir Audrius Dervinis) buvo įvertinti I laipsnio diplomu, solistė Justė Virinaitė (mokytoja Asta Dervinienė) buvo įvertinta II laipsnio diplomu, o Ramygalos skyriaus kanklininkai Tomas Blazevičius ir Rimtė Juozaitytė, kanklių ansamblis – Solveiga Švilpaitė, Gabija Chirv, Tomas Blazevičius (mokytoja Loreta Venslavičienė) buvo įvertinti III laisnio diplomais. SVEIKINAME.

Mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė

Konkurso nugalėtojai

                 XVIII Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas vyko 2014 m. balandžio 12 d. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje. Panevėžio rajono muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokinys Jokūbas Fedorkinas, tapo nacionalinio konkurso diplomantu. Mokinį moko vyr. mokytoja Daiva Valkūnienė. SVEIKINAME.

 
 
 GEGUŽĖS–LIEPOS MĖNESIŲ RENGINIAI
 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Laikas ir vieta

Atsakingas

1

Lietuvos festivalio ,,Skambėk, jaunyste“ vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro koncertas ,,Varpų muzika“

2014-05-04

13.30 val.

Naujamiesčio

Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia

Direktorė

Laima Plančiūnienė

2

Koncertas tėveliams ir draugams

,,Skamba kanklės“

2014-05-0918.00 val.Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salė

Mokyt. metod.

Loreta Venslavičienė

3

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

2–7 kl. mokiniams

2014-05-13

15.00 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.

Sonata Gaušienė

4

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

2–7 kl. mokiniams

2014-05-14

14.00 val.

Ramygalos sk.

Mokyt. metod.

Gintaris Brazauskas

5

V Respublikinis akordeono muzikos festivalis ,,Draugų melodijos 2014”

Dalyvauja Krekenavos ir Naujamiesčio sk. akordeonininkų ansambliai

2014-05-14

Panevėžio MM

Mokyt. metod.

Janina Mikalkevičienė,

Diana Venckienė

6

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

3–7 kl. mokiniams

2014-05-15

13.30 val. Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Angelė Jankauskienė

7

IV Respublikinis meninės raiškos mokinių konkursas

,,Iš močiūtės skrynios“

Dalyvauja Krekenavos, Ramygalos ir Naujamiesčio skyrių kanklininkės

2014-05-15

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija

Mokyt. metod.

 Loreta Venslavičienė

8

Koncertas tėveliams ir draugams

,,Skamba kanklės“

2014-05-16

18.00 val.

Ramygalos gimnazijos salė

Mokyt. metod.

 Loreta Venslavičienė

9

Tarptautinis pučiamųjų instrumentų festyvalis

,,FANFARE KAUNAS 2014“

Dalyvauja pučiamųjų instrumentų orkestras

2014-05-16

Kaunas

Mokyt. metod.

Kęstutis Plančiūnas

Vyr. mokyt.

Renatas Bedalis

10

4 kl. muzikos rašto ir kultūros pažinimo egzaminas

2014-05-20

13.00 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.

Natalija Malyševa

11

7 kl. solfedžio egzaminas

2014-05-20

15.00 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.

Natalija Malyševa

12

4 kl. muzikos rašto ir kultūros pažinimo egzaminas

2014-05-21

13.00 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Vaida Nevulienė

13

7 kl. solfedžio egzaminas

2014-05-21

15.00 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Vaida Nevulienė

14

4 kl. muzikos rašto ir kultūros pažinimo egzaminas

2014-05-22

13.30 val. Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Audrius Dervinis

15

7 kl. solfedžio egzaminas

2014-05-22

15.30 val. Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Audrius Dervinis

16

V šalies džiazo muzikos festivalis

„Džiazas su tortu“

2014-05-23

16.00 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Evaldas Vaitkevičius

17

2–6 kl. pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymai

05-27 14.00 val.

Krekenava

Mokyt. metod.

Diana Venckienė

18

4 kl. pagrindinio muzikos instrumento egzaminas

2014-05-27

16.00 val.

Krekenava

Mokyt. metod.

Diana Venckienė

19

2–6 kl. pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymai

05-28 14.00 val.

Ramygalos sk

Vyr. mokyt.

Evaldas Vaitkevičius

20

4 kl. pagrindinio muzikos instrumento egzaminas

2014-05-28

16.00 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Evaldas Vaitkevičius

21

2–6 kl. pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymai

05-29 14.00 val.

Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Janina Mikalkevičienė

22

4 kl. pagrindinio muzikos instrumento egzaminas

2014-05-29

16.00 val.

Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Janina Mikalkevičienė

23

II Respublikinio aukštaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų akordeonistų festivalis po atviru dangumi Anykščiai 2014

,,Tegyvuoja akordeonas”

Dalyvauja muzikos mokyklos Krekenavos ir Naujamiesčio skyrių akordeonininkų ansambliai

2014-05-30

Anykščiai

Mokyt. metod.

Janina Mikalkevičienė,

Diana Venckienė

24 7 kl. pagrindinio muzikos instrumentokoncertas-egzaminas 2014-06-02 16.00 val. Naujamiesčio sk. Vyr. mokyt.Asta Dervinienė

25

7 kl. pagrindinio muzikos instrumento

koncertas-egzaminas

2014-06-03

16.00 val

Krekenava

Vyr. mokyt.

Vijoleta Kirpotienė

26

7 kl. pagrindinio muzikos instrumento

koncertas-egzaminas

2014-06-04

16.00 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Evaldas Vaitkevičius

     27

Lietuvos dainų šventė

,,Čia – mano namai“

Dalyvauja kolektyvai:

Jungtinis jaunių choras

Tautinių instrumentų orkestras ,,Žilvitis“

Pučiamųjų instrumentų orkestras

Kanklių ansamblis ,,Kanklytės“

2014 m.

Liepos 04-06

Vilnius

Vijoleta Kirpotienė

Vaida Nevulienė

Jecinta Garbaliauskienė

Kęstutis Plančiūnas

Renatas Bedalis

Asta Dervinienė

Audrius Dervinis

Loreta Venslavičienė

 
 
KVIEČIAME DALYVAUTI   
                         
     V ŠALIES DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIS  „DŽIAZAS SU TORTU“
 
Konkurso nugalėtojai

              2014 m. vasario 28 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje vyko XXII respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais II turo konkursas. Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokinys DEIVIDAS URBONAS (trombonas, koncertmeisteris mokytojas metodininkas Gintaris Brazauskas) ir Naujamiesčio skyriaus mokinys DOMINYKAS ŽIDONIS (baritonas, koncertmeisterė mokytoja metodininkė Angelė Jankauskienė) tapo nugalėtojais. Mokinius moko mokytojas metodininkas Kęstutis Plančiūnas. SVEIKINAME.

 

Konkurso nugalėtojai

           XVIII Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso Panevėžio regiono etapas vyko 2014 m. vasario 19 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje. Panevėžio rajono muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus mokinys JOKŪBAS FEDORKINAS, tapo nugalėtoju. Mokinį moko vyr. mokytoja Daiva Valkūnienė. SVEIKINAME.

 
 
                                                                                     Nugalėtojai      
 
              2014 m. vasario 8 d.  17.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko Panevėžio rajono chorų atranka į 2014 m. Lietuvos dainų šventę ,,Čia mano namai“. Atrankoje dalyvavo muzikos mokyklos jungtinis jaunių choras, vadovės: Vaida Nevulienė, Vijoleta Kirpotienė ir Jecinta Garbaliauskienė. Choras laimėjo atrankos konkursą į 2014 m. Lietuvos dainų šventę ,,Čia mano namai“. SVEIKINAME.


 

Gražių Švenčių visiems,

mažiems ir dideliems!!!

Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė

Būkim tylesni

PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ KONKURSAS

„DAINŲ DAINELĖ‘‘

         Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkursas ,,Dainų dainelė’’ vyko 2013 m. gruodžio 20 d. 10.00 val. rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Konkursą organizavo rajono muzikos mokykla. Tai tradicinis renginys, rajone organizuojamas kiekvienais metais.

         Konkurso tikslas – puoselėti dainavimo kultūtą, skatinti gabių vaikų meninę saviraišką, atrinkti geriausius rajono jaunuosius solistus ir vokalinius ansamblius. Konkurse dalyvavo 19 solistų, 1 duetas, 1 vokalinis trio, 1 merginų kvartetas, 3 vokaliniai ansambliai.

        Konkurso nugalėtojai 2014 m. vasario 6 d. 10.00 val. dalyvaus Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ III etape. III etapas vyks Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje.

                        KONKURSO NUGALĖTOJAI:

C grupė

1.      Dembavos progimnazijos solistas Titas Astafejevas, vadovė Vida Nuobarienė.

2.      Dembavos progimnazijos solistė  Fausta Morkevičiūtė, vadovė Vida Nuobarienė.

3.      Miežiškių kultūros centro, vaikų muzikos studijos solistas Jokūbas Bučas, vadovė

Lina Kairytė.

4.      Miežiškių kultūros centro, vaikų muzikos studijos merginų kvartetas:

Aistė Bružauskaitė, Viktorija Šulskytė, Kotryna Skodytė, Jurgita Rudytė, vadovė  Lina Kairytė.

5.      Velžio gimnazijos solistė Indrė Strolytė, vadovė  Lina Kairytė.

6.      Raguvos gimnazijos merginų ansamblis: Kotryna Juškaitė, Grita Saukaitytė,

Amantė Greičiūnaitė,  Gintarė

Survilaitė, Justina Žvirblytė,  Rūta Liaudanskaitė,  Rugilė Stakėnaitė, Goda Černiauskaitė,

Kamilė Blauzdytė,

Jurgita Pranskūnaitė, Deimantė Savickaitė. Vadovė Ingrida Bučinskienė.

UŽ SĖKMINGĄ PASIRODYMĄ APDOVANOTI:

A grupė

1.      Ramygalos miesto solistė Ulytė Skaistė, vadovė Daiva Valkūnienė.

2.      Velžio vaikų lopšelio-darželio solistė Aušrinė Greičiūnaitė, vadovė Danutė Pleskienė.

3.      Ramygalos miesto solistė Vakarė Vaitkevičiūtė, vadovas Evaldas Vaitkevičius.

4.      Raguvos lopšelio-darželio solistė Luknė Žyžytė, vadovė Agnė Kielienė.

B grupė

5.      Bernatonių mokyklos-darželio solistė Ugnė Naprytė, vadovė Odeta Ratkevičienė.

6.      Pažagienių mokyklos-darželio solistė Samanta Gurklytė, vadovė Ramutė Čepokienė.

7.      Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus solistė Urtė Ragaišytė, vadovė Vaida Nevulienė.

8.      Muzikos mokyklos Krekenavos duetas Eva Briedytė, Fausta Mikulskytė, vadovė

Vijoleta Kirpotienė.

D grupė

9.      Velžio gimnazijos solistas Algirdas Veversys, vadovė  Lina Kairytė.

KVIEČIAME DALYVAUTI 

 

              PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ KONKURSAS

                                                         „DAINŲ DAINELĖ“

                      Konkursas vyks 2013 m. gruodžio  20 d. 10.00 val.

                      Panevėžio rajono savivaldybės didžiojoje salėje.

                      Dalyvių anketos priimamos iki 2013 m. gruodžio 10 d. elektroniniu

                      paštu muzikosmokyklapr@gmail.com arba faksu (8~45) 59 32 01.

                      Informacija tel. 8 614 88 646

NUOSTATAI

ANKETA-SUVESTINĖ

Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė

GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.Nr.

Renginio pavadinimas

Laikas ir vieta

Atsakingas
1

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas 

         2–7 klasių mokiniams

2013-12-03

14.00 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.

Sonata Gaušienė

2 Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas            3–7 klasių mokiniams

2013-12-09

15.00 val. Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Angelė Jankauskienė

3 Pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymas         2–6 klasių mokiniams

2013-12-10

14.00 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.

Renatas Bedalis

4 Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas           2–7 klasių mokiniams

2013-12-11

13.30 val.

Ramygalos sk.

Mokyt. metod.

Gintaris   Brazauskas

5 Pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymas         2–6 klasių mokiniams

2013-12-12

13.30 val.

Naujamiesčio sk.

Vyr. mokyt.

Asta Dervinienė

6 Pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymas        2–6 klasių mokiniams

2013-12-13

13.30 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Daiva Valkūnienė

7 Koncertas ,,Kalėdinis varpelis“

2013-12-16

16.00 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Daiva Valkūnienė

Evaldas Vaitkevičius

8

Koncertas,,Kalėdų belaukiant“

2013-12-17

16.00 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.

Renatas Bedalis

Mokyt. metod.

Diana Venckienė

9

Muzikinis spektaklis,,Pasiklydusios pasakos“ 

2013-12-18

17.00 val.

Naujamiesčio sk.

Vyr. mokyt.

Jecinta Garbaliauskienė

Asta Dervinienė

Mokyt. metod.

Angelė Jankauskienė

10

Rajono vaikų ir moksleivių konkursas

,,Dainų dainelė“

2013-12-20

10.00 val. 

Direktorė

Laima Plančiūnienė

   KONCERTINĖ VEIKLA

              Lapkričio 13 d Kupiškio meno mokykloje vyko Aukštaitijos krašto konferencija ,,Kanklių giesmė 2013“, skirta Prano Stepulio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Šiame renginyje be mūsų muzikos mokyklos kanklininkų Tomo Blazevičiaus, Arminos Gedgaudaitės, Urtės Šlevaitės, Vakarės Petrauskaitės (mokytoja metodininkė Loreta Venslavičienė) dalyvavavo Biržų, Pasvalio, Utenos, Rokiškio, Panevėžio muzikos mokyklų kanklininkai. Konferencijoje mokytojai ir mokiniai kartu išklausė įdomius pranešimus apie kankles, kankliavimą, dalyvavo atvirose pamokose, repetavo būsimos dainų šventės dainas ir patys koncertavo.

                Lapkričio 6 d. Kaune, tarptautiname jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Sonorum“ sėkmingai pasirodė Panevėžio rajono muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus moksleiviai Algirdas  Gricius 4 kl. ir Laurynas Kiškis 6 kl. Moksleivius ruošė mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.            

                       Mokslo metų atidarymas vyks:                    

   Rugsėjo 2 d. 12.00 val. Naujamiesčio skyriuje

Rugsėjo 3 d. 13.00 val. Krekenavoje

Rugsėjo 4 d. 14.00 val. Ramygalos skyriuje

Naujų mokinių priėmimas vyks:

 Rugsėjo 2 d. 12.30 val. Naujamiesčio skyriuje

             Rugsėjo 3 d. 13.30 val. Krekenavoje

            Rugsėjo 4 d. 14.30 val. Ramygalos skyriuje

Kviečiame pas mus mokytis.

              Mokinius mokome groti: fortepijonu, akordeonu, kanklėmis, fleita, saksofonu, trombonu, eufonija, tūba, klarnetu, smuiku, gitara, lumzdeliu, birbyne, skrabalais, mokome dainuoti.

              Rugpjūčio 30 d. 10.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyks muzikos mokyklos mokytojų tarybos posėdis.

                                                                                        Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė