SVEIKINAME KONKURSO NUGALĖTOJĄ

                      Birželio 9 dieną Panevėžio rajono muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus trečios klasės moksleivis akordeonininkas Algirdas Gricius dalyvavo konkurse Italijoje, Valtidonės mieste ir užėmė antrą vietą. Moksleivį moko mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė.

 

           IX šalies festivalio ,,Skambėk, jaunyste“ vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro koncertas

                                                                                                             SACRA MUSICA
 
                   Birželio 13-16 d. Panevėžio rajono muzikos mokyklos kolektyvas surengė IX šalies festivalio „Skambėk, jaunyste“ vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro kūrybinę stovyklą. Stovykloje dalyvavo 70 jaunųjų muzikantų iš aukštaitijos regiono: Biržų, Kėdainių, Ukmergės, Panevėžio, Panevėžio rajono. Kūrybinė stovykla vyko Ramygalos gimnazijoje keturias dienas. Stovyklautojams mokytoja Loreta Venslavičienė linksmai ir nuotaikingai pravedė viktoriną ,,Protų mūšis“. Mokytojas Evaldas Vaitkevičius surengė sportines varžybas. Simfoninio orkestro dalyviams buvo pravestos edukacinės programos Smilgių etnografinėje sodyboje ir Puziniškėse (Bitės gimtinėje). Vyko simfoninio orkestro repeticijos, šis kolektyvas paruošė naują koncertinę programą, kurioje skambėjo G. F. Hendelio, C. Franko, P. Maskanji, Dž. Bizė, J. Naujalio, A. Caccini, Fr. Šuberto kompozitorių kūriniai. Kūrinius atliko vaikų ir jaunimo simfoninis orkestras ir solistai: Laima Česlauskaitė (sopranas), Vitalijus Turulis (trimitas) ir Deividas Urbonas (trombonas). 
                      Aukštaitijos regiono vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro koncertas SACRA MUSICA vyko Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje, orkestro meno vadovas ir dirigentas Kęstutis Plančiūnas.

                                                                                                                             Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė

Solinis koncertas ,,Nuo klasikos iki tango”

                2013-05-31 dieną Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos salėje skambėjo muzikos mokyklos auklėtinio, Arno Vasiliausko, solinis koncertas ,,Nuo klasikos iki tango”. Virpantys akordeono garsai surado kelią į kiekvieno muziką mylinčio žmogaus širdį! Šiame koncerte neišgirdome didžiųjų klasikų muzikos, neskambėjo Bacho, Mocarto ar Haidno kūriniai, čia buvo jausmų klasika arba kūriniai virtę klasika. Skambėjo akordeonistų labai mėgstamo prancūzų kompozitoriaus Richardo Galliano, A. Piazzoll’os tango melodijos, kurios kiekvienam klausytojui atpažįstamos alsuojančia aistra, meile, nusivylimu ir viltimi, ilgesiu ir svajonėm. Tokią muziką sunku groti, bet be galo malonu klausyti. Koncertą organizavo Arno mokytoja Diana Venckienė.

SVEIKINAME KONKURSO NUGALĖTOJUS

 

 

KVIEČIAME DALYVAUTI

IV ŠALIES DŽIAZO MUZIKOS FESTIVALIO „DŽIAZAS SU TORTU“

NUOSTATAI

IV šalies džiazo muzikos festivalio „Džiazas su tortu“ tikslas – suteikti galimybę jauniesiems atlikėjams atskleisti savo gebėjimus grojant ir improvizuojant džiazo kūrinius.

FESTIVALIO ORGANIZATORIUS

Panevėžio rajono muzikos mokykla, Laisvės g. 18, Krekenava, LT 38310 Panevėžio rajonas. Tel., faks.(8 45) 59 32 01.

VIETA IR LAIKAS

Panevėžio rajono muzikos mokykla, Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygala. Festivalis vyks 2013 m. gegužės 17 d. 16 val. Ramygalos gimnazijos aktų salėje.

UŽDAVINIAI

Skatinti muzikos ir meno mokyklų pedagogų bendradarbiavimą.

Dalytis profesine patirtimi.

Išsaugoti festivalio tęstinumą.

FESTIVALIO DALYVIAI IR JŲ PROGRAMA

Muzikos ir meno mokyklų solistai ir ansambliai, atliekantys džiazo stiliaus kūrinius. Solistai laisvai pasirenka ir atlieka 1, o ansambliai 1 arba 2  kūrinius. 

PLANUOJAMA FESTIVALIO DARBOTVARKĖ

14.00–14.45 dalyvių registracija.

14.45–15.45 repeticijų laikas.

16.00–17.30 festivalio dalyvių koncertas.

17.30–18.30 festivalio įsivertinimas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Festivalio organizatoriai pasilieka teisę keisti festivalio darbotvarkę.

Kelionės išlaidas dalyviai apsimoka patys. Ansambliai atsiveža savo pultus.

Dalyvių anketos priimamos iki 2013 m. gegužės 3 d. elektroniniu paštu muzikosmokyklapr@gmail.com arba faksu

(8 45) 59 32 01.

Informacija tel. 8 612 15 359, el. p. evaldasv328@gmail.com

             Sveikinu Jus su Šv. Velykom! Tegul kartu su pavasariu į Jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.              

    Muzikos  mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė                                         

LAURYNO KIŠKIO (AKORDEONAS) SOLINIS KONCERTAS

                        Kovo 22 dieną Naujamiesčio šv. Mato parapijos salėje vyko Panevėžio rajono muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus 5 klasės moksleivio Lauryno Kiškio (akordeonas) solinis koncertas. Lauryną moko mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė. Koncerte dalyvavo mokytojų Sauliaus ir Linos Palivonų akordeonininkai iš Panevėžio miesto muzikos mokyklos, bei Naujamiesčio skyriaus choristai, vadovaujami vyr. mokytojos Jecintos Garbaliauskienės.

PANEVĖŽIO RAJONO MUZIKOS MOKYKLOS

2012–2013 M. M. ANTRO PUSMEČIO ATSISKAITYMŲ LAIKAS

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Laikas ir vieta

Atsakingas

1

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

3–7 klasių mokiniams

05-13 15.00 val.

Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Angelė Jankauskienė

2

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

2–7 klasių mokiniams

05-14 14.00 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.

Sonata Gaušienė

3

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

2–7 klasių mokiniams

05-15 13.30 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Daiva Valkūnienė

4

4 kl. muzikos rašto ir kultūros pažinimo egzaminas

05-21 13.00 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.

Vijoleta Kirpotienė

5

7 kl. solfedžio egzaminas

05-21 15.00 val. Krekenava

Vyr. mokyt.

Vijoleta Kirpotienė

6

4 kl. muzikos rašto ir kultūros pažinimo egzaminas

05-22 13.00 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Vaida Nevulienė

7

7 kl. solfedžio egzaminas

05-22 15.00 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Vaida Nevulienė

8

4 kl. muzikos rašto ir kultūros pažinimo egzaminas

05-23 13.30 val.

Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Audrius Dervinis

9

7 kl. solfedžio egzaminas

05-23 15.30 val.

Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Audrius Dervinis

10

Pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymas

2–6 klasių mokiniams

05-28 13.30 val

Krekenava

Vyr. mokyt.

Renatas Bedalis

11

4 kl. pagrindinio muzikos instrumento egzaminas

05-28 16.00 val. Krekenava

Vyr. mokyt.

Loreta Venslavičienė

12

Pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymas

2–6 klasių mokiniams

05-29 13.30 val.

Ramygalos sk.

Mokyt. metod.

Gintaris Brazauskas

13

4 kl. pagrindinio muzikos instrumento egzaminas

05-29 16.00 val. Ramygalos sk

Mokyt. metod.

Diana Venckienė

14

Pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymas

2–6 klasių mokiniams

05-30 13.30 val

Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Angelė Jankauskienė

15

4 kl. pagrindinio muzikos instrumento egzaminas

05-30 16.00 val.

Naujamiesčio sk.

Vyr. mokyt.

Asta Dervinienė

16

7 kl. pagrindinio muzikos instrumento

koncertas-egzaminas

06-03 16.00 val Krekenava

Vyr. mokyt.

Sonata Gaušienė

17

7 kl. pagrindinio muzikos instrumento

koncertas-egzaminas

06-04 16.00 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.

Evaldas Vaitkevičius

18

7 kl. pagrindinio muzikos instrumento

koncertas-egzaminas

06-05 16.00 val. Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.

Janina Mikalkevičienė

Atranka į konkursą

                     Vasario 23 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje vyko Panevėžio apskrities jaunųjų akordeonininkų atranka į X respublikinį akordeonininkų konkursą ,,Vilnius 2013“. Naujamiesčio skyriaus mokiniai Algirdas Gricius 3 kl. ir Laurynas Kiškis 5 kl. (akordeonas) tapo laureatais ir dalyvaus respublikiniame konkurse, kuris vyks Vilniuje. Algirdo ir Lauryno mokytoja Janina Mikalkevičienė.

                                                        Akordeonininkų festivalis-konkursas ,,Liepsnojantys akordeonai”.

                  Vasario 20 d. Kupiškio meno mokykloje vyko antrasis respublikinis akordeonininkų festivalis-konkursas ,,Liepsnojantys akordeonai”. Grojo moksleiviai iš Kupiškio, Utenos, Panevėžio, Panevėžio rajono muzikos mokyklų ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos. Panevėžio rajono muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus mokinys Laurynas Kiškis buvo nominuotas už artistiškumą, o Krekenavos skyriaus mokinys Arnas Vasiliauaskas už muzikalumą. Mokinius festivaliui-konkursui parengė mokytojos metodininkės Janina Mikalkevičienė ir Diana Venckienė.

Konkurso nugalėtojai

                      Vasario 1 d. Panevežio Vytauto Mikalausko menų mokykloje vyko XI Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkurso Panevėžio apskrities II turas. Konkurse dalyvavo muzikos mokyklos Krekenavos skyriaus kanklininkė Akvilė Ropytė (vyr. mokytoja Loreta Venslavičienė). Akvilė tapo II turo laureate ir kovo 1-2 dienomis vyks į Vilnių, kur vyks III respublikinis turas. Sveikiname ir linkime sėkmės.        

PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ KONKURSO

                                                                                    „DAINŲ DAINELĖ‘‘  NUGALĖTOJAI
 
                       Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkursas ,,Dainų dainelė’’ vyko 2013 m. vasario 1 d. 10.00 val. rajono savivaldybės didžiojoje salėje. Konkursą organizavo rajono muzikos mokykla. Tai tradicinis renginys, rajone organizuojamas kiekvienais metais.

                       Konkurso tikslas – puoselėti dainavimo kultūrą, skatinti gabių vaikų meninę saviraišką, atrinkti geriausius rajono jaunuosius solistus ir vokalinius ansamblius. Konkurse dalyvavo 17 solistų, 4 duetai, 6 vokaliniai ansambliai.               

               A grupė                     

1. Raguvos lopšelio darželio solistė Luknė Žyžytė, vadovė Agnė Kielienė

2.  Naujamiesčio vaikų lopšelio-darželio solistė Denisa Sakalaitė, vadovė Liuda Vėžytė.

3. Dembavos lopšelio-darželio ,,Smalsutis“ solistė Barbora Martyna Kisieliūtė, vadovė Vida Nuobarienė.

  B grupė

4. Raguvos gimnazijos mišrus vokalinis ansamblis, vadovė  Ingrida Bučinskienė.

5. Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus duetas Orinta Samėnaitė ir Ovidijus Astrauskas. Vadovė Jecinta Garbaliauskienė.

6. Miežiškių kultūros centro vaikų muzikos studijos solistas Jokūbas Bučas, vadovė Lina Kairytė.

C grupė

7. Velžio gimnazijos solistė Gabija Kriaučiūnaitė, vadovė Lina Kairytė.

8. Velžio gimnazijos solistė Austėja Krivickaitė, vadovė Lina Kairytė.

             D grupė

9. Velžio gimnazijos solistė Indrė Strolytė, vadovė Lina Kairytė.

10.  Raguvos gimnazijos merginų vokalinis ansamblis, vadovė Ingrida Bučinskienė.

         UŽ SĖKMINGĄ PASIRODYMĄ APDOVANOTI:

             A grupė

1. Ramygalos vaikų lopšelio-darželio solistė Augustė Buziūtė, vadovė Daiva Valkūnienė.

             B grupė

2. Dembavos progimnazijos solistas Einaras Krivickas, vadovė Vida Nuobarienė.

3. Dembavos progimnazijos solistas Titas Astafejevas, vadovė Vida Nuobarienė.

4. Muzikos mokyklos Krekenavos skyriaus duetas Eva Briedytė, Fausta Mikulskytė, vadovė Vijoleta Kirpotienė.

             D grupė

5. Miežiškių kultūros centro vaikų muzikos studijos merginų vokalinis kvintetas, vadovė Lina Kairytė.

Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė

Eil.Nr.

Laikas

Kolektyvas

Vadovas

       1

10.00

Raguvos lopšelio darželio solistė

Luknė Žyžytė

Agnė Kielienė

2

10.03

Velžio vaikų lopšelio-darželio duetas

Urtė Lukoševičiūtė,

Ieva Pilkauskaitė

Danutė Pleskienė

3

10.06

Bernatonių mokyklos-darželio solistas

Simas Grudzinskas

Odeta Ratkevičienė

4

10.09

Naujamiesčio vaikų lopšelio-darželio solistė

Saulė Skukauskaitė

Liuda Vėžytė

5

10.12

Naujamiesčio vaikų lopšelio-darželio solistė

Denisa Sakalaitė

Liuda Vėžytė

6

10.15

Ramygalos vaikų lopšelio-darželio solistė

Augustė Buziūtė

Daiva Valkūnienė

7

10.18

Pažagienių mokyklos-darželio kvartetas

Juneta Pūraitė,Rusnė Vasiliauskaitė,

Augustas Matuiza, Markas Milišauskas

Kristina Miliškevičienė

8

10.21

Dembavos lopšelio-darželio ,,Smalsutis“ solistė

Barbora Martyna Kisieliūtė

Vida Nuobarienė

B GRUPĖ

Eil. Nr.

Laikas

Kolektyvas

Vadovas

       9

10.24

Pažagienių mokyklos-darželio solistė Vakarė Viktorija Kerbedytė

Ramutė Čepokienė

10

10.28

Pažagienių mokyklos-darželio solistas

Linas Paškauskas

Kristina Miliškevičienė

11

10.32

Raguvos gimnazijos mišrus ansamblis:

Rusnė Vasiliauskaitė, Rūtenė Vasiliauskaitė,

                    Eva Kuncytė, Ema Leonavičiūtė,

Matas Balinš,

Evelina Vinauskaitė, Gustė Garšvaitė,

Paulė Rutkauskaitė,Ernesta Saldytė,

Paulius Vaičiulis,Laura Drobickaitė,

Viktoras Timofejevas, Denas Skorka

Ingrida Bučinskienė

12

10.36

Muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus duetas

Orinta Samėnaitė

Ovidijus Astrauskas

Jecinta Garbaliauskienė

13

10.40

Dembavos progimnazijos duetas

Austėja Lamanauskaitė

Karina Nikitinaitė

Vida Nuobarienė

14

10.44

Dembavos progimnazijos solistas

Einaras Krivickas

Vida Nuobarienė

15

10.48

Dembavos progimnazijos solistas

Titas Astafejevas

Vida Nuobarienė

16

10.52

Miežiškių kultūros centro vaikų muzikos studijos solistas Jokūbas Bučas

Lina Kairytė

17

10.56

Muzikos mokyklos Krekenavos skyriaus duetas

Eva Briedytė, Fausta Mikulskytė

Vijoleta Kirpotienė

18

11.00

Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus

solistė Airelija Marozaitė

Vaida Nevulienė

 

PERTRAUKA 11.05 val. – 12.00 val.

C GRUPĖ

          

Eil. Nr.

Laikas

Kolektyvas

Vadovas

19

12.00

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos solistė

Aistė Lukoševičiūtė

Virginija Kavaliauskienė

20

12.04

Dembavos progimnazijos solistė

Fausta Morkevičiūtė

Vida Nuobarienė

21

12.08

Miežiškių kultūros centro vaikų muzikos studijos mergaičių kvintetas

                   Justina Rudytė,Monika Juknevičiūtė,

Ugnė Nakrošytė,Gustina Diržytė,

Ugnė Gasaitytė

Lina Kairytė

22

12.12

Velžio gimnazijos solistė

Gabija Kriaučiūnaitė

Lina Kairytė

23

12.16

Velžio gimnazijos solistė

Austėja Krivickaitė

Lina Kairytė

D GRUPĖ

Eil. Nr

Laikas

Kolektyvas

Vadovas

24

12.20

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos solistė

Aurelija Kavaliauskaitė

Virginija Kavaliauskienė

25

12.24

Nevėžio bendruomenės namų merginų vokalinis ansamblis:

Goda Černiauskaitė,

Ligita Sadauskaitė,

Raminta Bučaitė,

Justina Indriliūnaitė,

Jolita Mitašiūnaitė,

Jurgita Mitašiūnaitė

Lina Kairytė

26

12.28

Miežiškių kultūros centro vaikų muzikos studijos merginų kvintetas

Aistė Bružauskaitė, Danguolė Augulytė,

Viktorija Šulskytė,Jurgita Rudytė,

Kotryna Skuodytė

Lina Kairytė

27

12.32

Velžio gimnazijos solistė

Indrė Strolytė

Lina Kairytė

28

12.36

Raguvos gimnazijosmerginų ansamblis

Kotryna Juškaitė,Grita Saukaitytė,

Amantė Greičiūnaitė,

Gintarė Survilaitė,

Justina Žvirblytė,

Rūta Liaudanskaitė,

Rugilė Stakėnaitė,

Goda Černiauskaitė,

Brigita Judeikytė,

Jurgita Pranskūnaitė,

Deimantė Savickaitė,

Irma Raščiūtė

Ingrida Bučinskienė

12.40 –13.15  val. REZULTATŲ APTARIMAS

13.20–ANTROJO ETAPO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

PASTABA

Laikas gali keistis, prašau sekti konkurso eigą

Adventinis vakaras vaikams „Kalėdų žvaigždutė“

                Muzikos mokyklos bendruomenė gruodžio 20 d. 16 val. Naujamiesčio kultūros centro salėje surengė rajono mokiniams adventinį vakarą „Kalėdų žvaigždutė“. Vakarą vedė pasakų Bobutė kartu su Pūgele. Koncerte dalyvavo muzikos mokyklos solistai, jungtinis jaunių choras (vadovės Vaida Nevulienė, Vijoleta Kirpotienė, Jecinta Garbaliauskienė) ir lengvosios muzikos orkestras (vadovas Kęstutis Plančiūnas). Adventinio vakaro vaikams režisierė vyr. mokytoja Natalija Malyševa. Po koncerto vaikus su artėjančiomis šventėmis sveikino savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius.  Tai buvo puiki šventė ir mažiems, ir dideliems

                                                                   Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė

                  

            Kai baltos snaigės tyliai žemėn krinta, papuošia jos Kalėdų eglę sidabru. Kiek daug stebuklų tuo metu nutinka, kiek daug išspildo tuo metu svajų! Linksmų šv. Kalėdų ir Naujųjų metų !

                                                                      Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė

                                             

Tarptautinis jaunųjų akordeonininkų konkursas ,,Linksmasis akordeonas“

                        Lapkričio 16 d. Šaiulių Sauliaus Sondeckio meno mokykloje vyko tarptautinis jaunųjų akordeonininkų konkursas ,,Liksmasis akordeonas“. Panevėžio rajono muzikos mokyklai atstovavo Naujamiesčio skyriaus akordeonistai: Algirdas Gricius ir Laurynas Kiškis, (mokytoja metodininkė Janina Mikalkevičienė). Jaunieji akordeonininkai puikiai pasirodė, užėmė II ir III vietas.

Sveikiname ir linkime kuo geriausios sėkmės.

                                                                                       

KVIEČIAME DALYVAUTI 
 
                                                                         PANEVĖŽIO RAJONO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ KONKURSE
                                                                                                            „DAINŲ DAINELĖ“
 
Konkursas vyks 2013 m. vasario 1 d. 10.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės didžiojoje salėje.
Dalyvių anketos priimamos iki 2013 m. sausio 14 d. elektroniniu
paštu muzikosmokyklapr@gmail.com arba faksu (8~45) 59 32 01. Informacija tel. 8 614 88 646
 
                                                                                Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė

GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Laikas ir vieta

Atsakingas

1

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

3–7 klasių mokiniams

2012-12-10

15.00 val.

Naujamiesčio sk.

Mokyt. metod.Angelė Jankauskienė

2

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

2–7 klasių mokiniams

2012-12-11

13.30 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.Diana Venckienė

3

Antrojo muzikos instrumento atsiskaitymas

2–7 klasių mokiniams

2012-12-12

13.30 val.

Ramygalos sk.

Vyr. mokyt.Daiva Valkūnienė

4

Pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymas

2–6 klasių mokiniams

2012-12-13

13.30 val.

Naujamiesčio sk.

Vyr. mokyt.Asta Dervinienė

5

Pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymas

2–6 klasių mokiniams

2012-12-14

13.30 val.

Ramygalos sk.

Mokyt. metod.Gintaris Brazauskas

6

Adventinio vakaro vaikams ,,Kalėdų žvaigždutė“   generalinė repeticija

2012-12-17

16.00 val.

Naujamiesčio kultūros centras

Vyr. mokyt.Natalija Malyševa

7

Pagrindinio muzikos instrumento atsiskaitymas

2–6 klasių mokiniams

2012-12-18

13.30 val.

Krekenava

Vyr. mokyt.Sonata Gaušienė

8

Adventinio vakaro vaikams ,,Kalėdų žvaigždutė“   generalinė repeticija

2012-12-19

16.00 val.

Naujamiesčio kultūros centras

Vyr. mokyt.Natalija Malyševa

9

Adventinis vakaras vaikams ,,Kalėdų žvaigždutė“

2012-12-20

16.00 val.

Naujamiesčio kultūros centras

Vyr. mokyt.Natalija MalyševaDirektorėLaima Plančiūnienė

 

MUZIKOS MOKYKLOJE VYKDOMAS

PROJEKTAS

„PASIRENKAMOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO MODELIO SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS SAVIVALDYBĖSE“

Nr. VPI-2.2-ŠMM-10-V-03-001

Veikla „Išbandyti pasirenkamojo vaikų ugdymo krepšelio „vaikščiojimo paskui mokinį“ eksperimentinį modelį“

Programa: PRADINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA, KODAS  V110100063

Data: 2012-11-01 – 2013-03-31

Auditorija: PANEVĖŽIO RAJONO MUZIKOS MOKYKLOS PIRMOS KLASĖS MOKINIAI:

  1. KREKENAVOS (12 mokinių);
  2. RAMYGALOS SK. (7 mokiniai);
  3. NAUJAMIESČIO SK. (8 mokiniai).

http://pakis.lt/

 

                            Spalio 26 dieną Panevėžio rajono muzikos mokyklos jaunieji akordeoninkai, vadovaujami mokytojų Dianos Venckienės ir Janinos Mikalkevyčienės,  buvo nuvykę į Pasvalio muzikos mokykloje vykusį respublikinį festivalį ,,Akordeonų šėlsmas“.

                              Festyvalyje grojo įvairios sudėties akordeonų ansambliai ir orkestrai iš Biržų, Kupiškio, Palangos, Pasvalio, Panevežio miesto bei Panevėžio rajono muzikos mokyklų. Festivalis baigėsi jungtiniu akordeonininkų orkestru.

                                                                                                     Mokytoja metodininkė Diana Venckienė

 

Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-134 ,,Dėl Panevėžio rajono Vaikų muzikos mokyklos pavadinimo pakeitimo bei Panevėžio rajono švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo“ nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. pakeistas  Panevėžio rajono Vaikų muzikos mokyklos pavadinimas ir mokykla pavadinta Panevėžio rajono muzikos mokykla.

                                                                                                                  Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė

                                      

Tebūna mūsų kasdienybė panaši į duoną, soti ir pilnavertė su kvapnia pluta. Dosniai dalinkime žinių aruodą, kurį pasės mūsų globojama karta. O kai, pavargę nuo nedėkingumo, norėsim viską mesti, prisiminkim šiuos žodžius: dėl tikslo turim daug iškęst sunkumų, o mūsų tikslas – AUGANTIS ŽMOGUS.

SU MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA!

Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė