Tvarkos, taisyklės

Darbuotojų, dirbančių pagal arbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema

Pareigybių, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus sąrašas

Interneto svetainės administravimo tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Panevėžio r. muzikos mokykloje tvarkos aprašas

COVID-19 profilaktikos ir prevencijos veiksmų valdymo tvarkos aprašas

Dėl darbo tvarkos taisyklių papildymo

Darbo tvarkos taisyklės

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Kvalifikacijos tobulinimo programos struktūra

Veiksmų mokykloje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Mokyklos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip par reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Finansų kontrolės taisyklės

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklės

Netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo kompensacijų už automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo taisyklės

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Mokyklos bendruomenės etikos kodeksas

Vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklės

Pedagoginių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarka

Darbuotojų veiksmų seka, įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje

IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarka

Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas


Asmens duomenų apsauga

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės