Panevėžio rajono Vaikų muzikos mokykla įkurta 1969 m. rugsėjo 1 d. senojoje Ramygalos pagrindinėje mokykloje. Pirmaisiais metais fortepijono, akordeono klasėse mokėsi 57 mokiniai. Dirbo pirmieji mokytojai: Juozas Dieninis, Rimas Dugnas, Genovaitė  Žižiūnienė, Rimantas Radavičius. 1977 m. Vaikų muzikos mokykla persikėlė į Ramygalos vidurinę mokyklą (III aukštą).  r001-008

           1979 m. Krekenavos pradinėje mokykloje įsteigtas pirmasis Vaikų muzikos mokyklos skyrius. Veikė fortepijono, akordeono, trimito klasės. Mokėsi 20 mokinių: iš jų 17 mergaičių ir 3 berniukai. Dirbo 4 pedagogai. 1983 m. suburtas jaunių choras, 1986 m. atidaryta kanklių klasė. 1998 m. Krekenavos sk. perkeltas į Mykolo Antanaičio vidurinę mokyklą.

r001-007

            1994 m. Naujamiestyje, šv. Mato parapijos namuose, įkurtas antrasis Vaikų muzikos mokyklos skyrius. Į pirmą klasę priimta 40 mokinių. Įsteigtos birbynės, akordeono, kanklių, fleitos, fortepijono klasės. 1994 m. įsteigta pučiamųjų instrumentų klasė. 1996 m. susibūrė tautinių instrumentų orkestras „Žilvitis“, 2000 m. – pučiamųjų instrumentų orkestras.

naujamiestis

             Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-134 ,,Dėl Panevėžio rajono Vaikų muzikos mokyklos pavadinimo pakeitimo bei Panevėžio rajono švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo“ nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. pakeistas  Panevėžio rajono Vaikų muzikos mokyklos pavadinimas ir mokykla pavadinta Panevėžio rajono muzikos mokykla.

Muzikos mokyklos direktoriai:

1969–1971 m. A. Skvernelis

1971–1979 m. Rimantas Radavičius

1979–1988 m. Stanislava Januškevičienė

1988–1993 m. Sigita Railaitė

Nuo 1993 m. Laima Plančiūnienė.

 

MOKYKLOS JUBILIEJAI

 

 Į pradžią